Fina Roca


Categoría: Profesora de Lingua Castelá e Literatura Hispánica
Data de Nacemento: 18 de abril de 1947
Lugar de Nacemento: Ferrol (A Coruña)
 Currículum

Licenciada en Filosofía e Letras (Xeografía e Historia) pola Universidade de Santiago de Compostela. Xefa do Departamento de Lingua Castelá e Literatura do IES Urbano Lugrís de A Coruña. Profesora Titora de Prácticas do Instituto de Ciencias de Educación (CAP) das Universidades de Santiago, A Coruña e Politécnica de Madrid. Vogal da xunta directiva do Seminario de Estudios Terra de Viveiro. Profesora referente do proxecto didáctico de ámbito estatal para fomentar hábitos lectores estables na poboación infantil e xuvenil: PBE (Programa Biblioteca Escuela) subvencionado pola Fundación Bertelsmann. Habitual colaboradora de El Heraldo de Vivero e da revista Tempos Novos. Ídem de Radio e Televisión. Protagonista de varios capítulos de A Memoria Cotiá, un documental de Televisión de Galicia baseado nas anécdotas e lembranzas de persoeiros dos mais variados oficios e idades, dirixido por Manolo Gómez: un percorrido sobre a evolución da sociedade galega ao longo do século XX. Crítica Literaria. Guionista, documentalista e comentarista de Literatura infantil e xuvenil: Do Cómic á Literatura Universal emitido en Localia TV no Programa Tres Piés al Gato (2003). Ídem do Programa Radiofónico de Literatura Infantil e Linguaxe Magazul emitido por Radio Voz (2003-2004). Columnista de El Mundo (1998-2002). As súas crónicas e reportaxes aparecen publicados en diversos periódicos e revistas de ámbito estatal, autonómico e local: Luís Tobío Ciencia Enteira. Rolindes Mariñeira Titulada. Principiños de Favelas. María do Cabaleiro nai do Maio Arxentino, do Nogarido, Covas-Viveiro. Cataventos. Entroido. San Andrés de Teixido. Carmen a portuguesa. A casa Barros. O Pazo do Grallal...

 Obras realizadas

PUBLICACIÓNS
-Cartafol das Fontes de Viveiro. Ed. Seminario de Estudos Terra de Viveiro. Agosto de 1994.
-As Carrachentas. Ed. Asociación Cultural Estabañón (Viveiro 2008).
Dende hai varios anos mantén unha BITÁCORA en Internet: http://www.finaroca.com/

 Outros datos de interese

PREMIOS
Gañadora do Primeiro Premio da Agrupación Cultural Sementeira (1975) cuxo xurado estaba presidido polo poeta Manuel María. Ao longo da súa vida profesional ten gañado numerosos premios Literarios e Informáticos cos seus alumnos/as. Organizadora e acompañante das excursións de fin de curso e das Rotas Literarias do seu instituto. Coordinadora do xornal escolar A Queimada gañador do Primeiro Premio Estatal convocado pola Generalitat (2003) Cataluña Tierra de Acogida ao que concursaron 50.000 periódicos escolares do Ensino Público e Privado.