Rosendo Salvado y Rotea


Categoría: Frade
Data de Nacemento: En 1814 (†En 1900)
Lugar de Nacemento: Tui (Pontevedra)
 Currículum

Cando tiña quince anos, ingresou no convento benedictino de San Martiño Pinario. Trala decisión do goberno español de desaloxa-los conventos, trasladouse a Nápoles, onde foi ordenado sacerdote en 1839. En 1845 foi destinado como misioneiro á nova diocese de Perth, no sur de Australia. Fundou a colonia de Nova Nursia, na que se dedicou a ensina-la doutrina cristiá ós indíxenas australianos. Durante un tempo tivo que abandona-la colonia australiana por unha decisión do Papa Pío IX que o nomeou bispo de Puerto Victoria, un novo asentamento dos ingleses no norte de Australia. Unha vez que os británicos se retiraron daquel lugar, puido regresar a Nueva Nursia.