Manuel Rial López


Categoría: Médico
Data de Nacemento: 27 de Outubro de 1943
Lugar de Nacemento: Cobas, Meaño (Pontevedra)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Médico especialista en Radioloxía.

Ex-presidente do Igualatorio Médico Colexial de Pontevedra durante 10 anos (1980-90).

Ex-secretario Xeral do Colexio Médico de Pontevedra durante 12 anos (1985-97).

Vicepresidente de Democracia Galega. -Ex xefe de Sección do Servicio de Radioloxía de Montecilo.

Ex xefe de Servicio en funcións durante dous anos do servicio de Radioloxía de Montecelo-Pontevedra.

Médico Especialista da Seguridade Social.

Médico en exercicio privado en Pontevedra.

Conselleiro delegado de Adeslas nos anos 80 e vicepresidente.

 Outros datos de interese

Mención honorífica da Real Academia de Medicina de Galicia.

En 2003 publicou o libro: "Cerámica Celta: Os alfares do sentimento", editado pola Excma. Deputacion de Pontevedra.