Ramiro Cartelle


Data de Nacemento: 8 de marzo de 1935 (14 de novembro de 2000)
Lugar de Nacemento: A Coruña
 Currículum

Foi un apaixonado difusor da música de Galicia da que recompilou un número inxente de partituras que conservou na súa biblioteca.

Fixo estudos mercantís na escola da súa cidade e tamén no seu conservatorio onde realiza a carreira de piano e máis tarde especialízase en pedagoxía do piano en Barcelona onde estuda con Joan Molinari Galcerán. Durante algúns anos ocupou praza de profesor de piano no conservatorio de A Coruña compaxinando esta tarefa con clases particulares seguindo os métodos do que fora o seu profesor Molinar.

Dentro das súas múltiples actividades musicais destaca a dirección da coral Galicia Nova especializada en liturxia en galego -el foi un home de fondas crenzas relixiosas- chegando a compor música orixinal, facendo tamén adaptacións de Händel e Schumann, de autores galegos, de spirituals e incluso de himnos sindicalistas americanos.

Cábelle a honra de ser o primeiro que, en plena ditadura, fixo a lectura da ofrenda ao Apóstolo en galego no ano santo de 1965.

Exerceu tamén de pianista acompañante dando algún recital xunto á célebre soprano coruñesa María Luísa Nache. Contribuíu, como compositor, a dar a coñecer numerosas melodías galegas e publicou ademais estudos sobre a música popular galega, repertorios corais e sobre o compositor galego Andrés Gaos.

Era moi afeccionado ao teatro e compuxo varias partituras para obras teatrais.

Tiña fortes conviccións progresistas e foi defensor belixerante dos dereitos civís.

Posuía un gran sentido do humor.

Recompilou a música dun feixe de panxoliñas galegas que gravaron María Manuela e Xoán Rubia para o selo “Zafiro” no 1977 figurando o se nome nos cretos do disco.

Durante unha tempada formou parte do persoal da RTVGA.