José Antonio Giz Paz


Categoría: Director de GaliciaDigital
Data de Nacemento: 9 de novembro de 1974
Lugar de Nacemento: Lugo
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

Facebook

Linkedin
 Currículum

• Enxeñeiro Informático dende 1997.

• Perito Informático dende 2011.

• Membro do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia.

• Membro do Corpo Oficial de Peritos Informáticos de Galicia.

• Formador en Novas Tecnoloxías.

• Docente Homologado pola EOI (Escuela de Organización Industrial).

• Consultor Especializado para Empresas Homologado pola EOI en Dixitalización, Marketing e Estratexia.

• Responsable de Área en NOAINNOVA. Tutorías en Innovación, Dixitalización e Estratexia.

• Evaluador do Programa de Selos Internacionales de Calidade (SIC), da Axencia Nacional de Evaluación da Calidade e Acreditación (ANECA).

• Evaluador técnico de proxectos para o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), en representación do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Enxeñaría en Informática (CCII).

• Membro da xunta directiva do grupo de networking Alía Network (www.alia.network).

 Obras realizadas

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

2017-… Responsable técnico de AUDE AUDITORÍA, empresa adicada á prestación de servizos de Auditoría Software para empresas.

2008-… Director de INTERDIX GALICIA S.L. (GALICIADIGITAL), empresa de servizos de comunicación que desenvolve unha plataforma en Internet formada por 20 portais que recibe máis de 35.000 visitas diarias (datos de abril de 2022). http://www.galiciadigital.com

Esta empresa ofrece tamén deseño e desenvolvemento web, aloxamento e mantemento web, xestión de redes sociais, posicionamento SEO, confección de vídeo publicitario e corporativo, servizos xerais de comunicación e desenvolvemento de proxectos culturais.

http://www.internetgalicia.net

 

Algúns proxectos culturais (desenvolvemento e coordenación dos mesmos):

• Libro “Webs Galicia: Guía de Webs de Galicia”. www.websgalicia.com

• Proxecto Manuel Rodríguez López: Desenvolvemento web, exposición itinerante e publicación dos libros “Antoloxía Poética” e “Manuel Rodríguez López: 25 anos despois”. www.manuelrodriguezlopez.org

• Biblioteca Virtual de GaliciaDigital, que conta na actualidade con máis de 260 títulos. https://bibliotecavirtual.galiciadigital.com/

• O Fin do Camiño: Desenvolvemento web e exposición itinerante. www.ofindocamiño.org 

• 350 anos da Ofrenda ao Santísimo na Catedral de Lugo: Exposición itinerante.

• 800 anos da Catedral de Mondoñedo: Exposición itinerante e folleto informativo.

• Fraguas en Lugo: Desenvolvemento web, exposición itinerante e publicación de libro. www.fraguasenlugo.org

• Carballo Calero en Lugo: Desenvolvemento web, exposición itinerante e publicación de libro. https://carballocaleroenlugo.colectivoegeria.org/

• Manuel Regueiro Tenreiro: Desenvolvemento web e publicación de libro. www.manoloregueiro.org

• Aquela nena de Sarria (Xela Arias): Desenvolvemento web, exposición itinerante e publicación de libro. www.aquelanenadesarria.gal

• Sempre en Foz, Suso Fernández: Exposición e folleto informativo.

• O Sorriso de Lilí (Homenaxe a Araceli Herrero Figueroa): Desenvolvemento web e publicación de libro. www.araceliherrero.gal

• No Camiño: Desenvolvemento web e exposición itinerante.  www.nocamiño.org

 

2006-2008. Director de CONFIA’S HOME S.L. (CONFORTA), empresa de servizos do grupo FADESA INMOBILIARIA S.A., e posteriormente de MARTINSA-FADESA S.A.

2005-2006. Xestor comercial de CONFORTA, en dependencia directa da Dirección Xeral de Empresas Filiales e Participadas de FADESA S.A.

2001-2005. Dentro do Departamento de Organización e Sistemas de FADESA S.A., desenvolvemento de diversas funcións:

• Deseño, implementación e administración dos Sistemas de Xestión e Control Informático de CONFORTA e participación nos de FADESA S.A.

• Responsable de deseño, implementación e posta en marcha dun sistema informático de xestión de obra e de control de custos para as delegacións de FADESA S.A. en Marrocos, e dun sistema informático de xestión orzamentaria para as delegacións da compañía en toda España.

• Participación en proxectos de Organización e Auditoría Interna en colaboración con Ernst & Young e Grupo P&A para FADESA S.A.

• Responsable de conformidade de sistemas informáticos e funcionamento interno da compañía coa LOPD e a LSSI-CE en FADESA S.A., en colaboración con Ernst & Young.

1999-2001. Director de Organización e Sistemas en DIANA FOREST S.A., en Bacau, Rumanía (1.500 traballadores). Posta en marcha e dirección do departamento durante os dous primeiros anos de DIANA FOREST S.A. dentro do grupo de empresas FADESA. Creación dun Sistema Integral de Xestión e un Manual de Procedementos para a compañía.

1998-1999.  Analista Programador en FADESA S.A.

1997-1998. Analista Programador como becario do FEUGA en FADESA S.A.

1994-1998. Grafista Electrónico, Deseñador Gráfico e Director de Informática en TELEVISIÓN LUGO S.L.

 

EXPERIENCIA EN FORMACIÓN:

2021-2022. Coordenador técnico do programa formativo “Re-Iníciate: Digitaliza tu empresa”, levado a cabo por Estudios Rafer S.L. co apoio da Deputación de Lugo e a Escola de Organización Industrial (EOI).

2017-… Responsable de Área en NOAINNOVA. Tutorías en Innovación, Dixitalización e Estratexia.

2017. Director do Curso "Auxiliar de Xestión Informática e Internet para Pymes", promovido pola Escola de Organización Industrial (EOI) e a Deputación de Lugo.

2016. Homologado para a prestación de servizos docentes pola EOI (Escola de Organización Industrial).

2015. Tutor de Cursos online para Proxectos de Formación en Pymes de Asturias e Galicia, desenvolvidos por NOA INNOVA.

2014. “Rede Emprende en Igualdade”, formación en Novas Tecnoloxías para mulleres potencialmente emprendedoras, promovido pola Secretaría Xeral de Igualdade. Burela (Lugo).

2013. Tutor de Cursos online para Proxecto de Formación de Pymes de Tenerife desenvolvido por NOA INNOVA FORMACION.

2012. Formación a pais dentro do ciclo “Redes Sociais para Pais e Nais - Seguridade en Internet”, promovido pola Deputación Provincial de Lugo, en centros educativos da provincia de Lugo.

2012. Tutor de Cursos online para Proxecto de Formación de Pymes de Tenerife e Extremadura desenvolvido por NOA INNOVA FORMACION.

2011-2015. Ciclo de conferencias do proxecto “Navega con Rumbo” en centros educativos da provincia de Lugo.

2011. Formación a pais de alumnos e profesores sobre o “Proxecto Abalar” (Consellería de Educación) en centros educativos da provincia de Lugo.

2010. Responsable de Tutorías do Proyecto “Difunde Tic Pymes” para formar no uso do DNI electrónico, Factura Electrónica e Forma Dixital: Desenvolvido para AGESTIC /Xunta de Galicia / Plan Avanza MINETUR.

2010. Tutor do Proxecto “Innovando na Peme”, dirixido a formar en INNOVACION a directivos e profesionais de Pymes de Galicia, con participación de 300 alumnos. Desenvolvido por AGESTIC e a Xunta de Galicia.

2009. Director de Formación do Plan DIFUNDETIC, dirixido a formar a traballadores en activo de pymes galegas no uso de Internet e as ferramentas de xestión empresarial para mellora da competitividade. Desenvolvido por AGESTIC e a Xunta de Galicia. Participación 500 alumnos.

2008. Director de Formación e responsable de Tutorías do Plan IMPULSO RURAL, dirixido a formar a autónomos e traballadores en activo de pymes galegas ubicadas no Medio Rural, a través dunha unidade móbil aula de formación para informar e formar no uso de Internet e as ferramentas de xestión empresarial para mellora da xestión de explotacións agrarias, casas de turismo rural etc. Desenvolvido por AGESTIC e a Xunta de Galicia. Participación 800 alumnos.