Beatriz Blanco Lado


Categoría: Pintora
Data de Nacemento: En 1971
Lugar de Nacemento: Santiago de Compostela (A Coruña)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

   Cultura
 Currículum

Licenciada en Filoloxía Alemá, deseña e decora marcos de artesanía durante 9 anos.
Viviu vinculada ao arte dende nena, pero non é ata agora que se decidiu a mostrar ao público a súa obra.

 Obras realizadas

Presentación de Beatriz Blanco: Utiliza a creación plástica como medio para expresarse libremente facendo da experimentación unha constante na súa obra. Non é doado definir o seu estilo nin situala baixo unha determinada etiqueta.