Jaime Vázquez Allegue


Categoría: Escritor, teólogo e xornalista
Data de Nacemento: 19 de agosto de 1968
Lugar de Nacemento: Ferrol (A Coruña)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Estudiou na Universidade Gregoriana (Roma), na Universidade Lateranense (Roma), no Instituto Bíblico e Arqueolóxico de Xerusalén, na Hebrew University (Xerusalén) e na L’École Biblique (Xerusalén). É profesor doutor na Facultade de Teoloxía da Universidade Pontificia de Salamanca de Introducción á Escritura, Literatura Intertestamentaria, Apocalíptica, Xudaísmo e os Manuscritos do Mar Morto sobre os que defendeu a súa tese de doutoramento en 1999. Doutorando en Xornalismo pola Facultade de Ciencias da Información da Universidade Pontificia de Salamanca coa tese “La información religiosa como periodismo especializado”. Imparte clases na Facultade de Xornalismo da Universidade Pontificia de Salamanca, onde coordina a área de Biblia-Historia no Máster de Comunicación, Relixión e Cultura. Recentemente o Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía nomeouno membro e secretario principal do equipo de estudio do proxecto de investigación “Historia de la Biblia en España”, aprobado para a Universidade Pontificia de Salamanca. É colaborador habitual en revistas de investigación: “Estudios”, “Estudios Trinitarios”, “Estudios Bíblicos”, “Revue de Qumran”, “Dead Sea Discoveries” e “Miscelánea de Estudios Árabes y Hebreos”. Colabora en diferentes medios de comunicación como columnista e comentarista da actualidade e en emisoras como Cope e Radio Exterior de España.

 Obras realizadas

É autor dos seguintes libros: Los Hijos de la Luz y los Hijos de las Tinieblas. El Prólogo de la Regla de la Comunidad de Qumrán, Biblioteca Midrásica, Verbo Divino, Estella 2000, 433 pp, Cartas para el camino. Guía de lectura comunitaria de Tesalonicenses y Corintios, La Casa de la Biblia, Verbo Divino, Estella 2000, ¡Abba, Padre! Dios como Padre en Qumrán, en N. Silanés (ed), Dios Padre envió al mundo a su Hijo, 35 Semana de Estudios Trinitarios, Secretariado Trinitario, Salamanca 2000, 53-72, Diccionario Bíblico Hebreo-Español Español-Hebreo, Editorial Verbo Divino, Estella 2002, 342 pp. (na súa segunda edición), Introducción a los Manuscritos del Mar Muerto, Editorial Verbo Divino, Estella 2004 (en prensa). Ademais, escribiu máis de cincuenta artigos especializados de Teoloxía e Sagrada Escritura, ós que hai que engadir máis de trescentos artigos xornalísticos.

 Outros datos de interese

Desde 1997 é membro da Asociación Bíblica Española (pertence ó consello de dirección desde o ano 2001) e da “Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos” (AEEHJ). Pertence ó consello de redacción da revista “Estudios” de Madrid, da revista “Estudios Bíblicos” de Madrid, e forma parte do equipo de traductores da elaboración da Biblia da Conferencia Episcopal Española.