Francisco Mayán Fernández


Categoría: Profesor e escritor
Data de Nacemento: 30 de Setembro de 1916 (†5 de setembro de 2010)
Lugar de Nacemento: Cee (A Coruña)
 Currículum

1916.-Nace na Vila de Cee (A Coruña).

1929.-Aproba o Exame de Ingreso no Bacharelato; no Instituto de Noia.

1934.-Obtén o título de Bacharel, no Instituto da Coruña.

1934.-Matricúlase na Facultade de Filosofía e Letras (sección de Historia) e en Xuño de 1935, aproba o Exame de conxuntos.

1936.-Obtén Sobresaliente no 2º exame de Conxunto; que comprende 1º e 2º cursos .

1936.-A media carreira, é nomeado Profesor de Xeografía e Historia no colexio "Fernando Blanco", de Cee.

1939.-Obtén Sobresaliente, no exame final de reválida, que comprende toda a carreira de Historia.

1939.-Previos ós exercicios correspondentes, outórgaselle, en Santiago o Premio Extraordinario en Historia.

1940.- Obtén o título de doutor en Filosofía e Letras (sección de Historia) na Universidade de Madrid.

1944.-Bolseiro do Instituto Balmes de Socioloxía do Consello Superior de Investigacións Científicas de Madrid .

1944.-Profesor axudante de clases prácticas de "Hª Antigua de España". Universidade Central (Madrid).

1946.-Director do Colexio Municipal "Nuestra Señora de Carrasconte", de Villablino (León).

1953.-Profesor Titular de Xeografía e Historia do "Centro de Ensinanza Media e Profesional" de Mondoñedo (Lugo) .

1963.-Catedrático numerario, por oposición, de Xeografía e Historia do mesmo centro, onde sempre foi Director.

1978.-Catedrático numerario de Bacharelato, de Xeografía e Historia.

 Obras realizadas

Los franceses en Cee; con 57 documentos inéditos. A Coruña, 1941.

El Arquitecto Gallego Domingo Antonio de Andrade; con documentación inédita. A Coruña, 1942.

Gonzalo, el Obispo Santo; Mondoñedo, 1955.

"El Mariscal Pardo de Cela, a la luz de nueva documentación histórica; Viveiro, 1962.

Breve Historia de la Villa de Cee; Santiago, 1972.

Breve Guía Histórico-Artística de Mondoñedo; Lugo, 1975.

Domingo Antonio de Andrade, Hijo ilustre de Cee; A Coruña, 1990.

Manuel Ledo Bermúdez, O Pallarego; Un dos meirandes amigos de Álvaro Cunqueiro; Lugo, 1991.

Historia de Mondoñedo, desde sus orígenes hasta 1833 en que dejó de ser su capital de Provincia; Lugo, 1994.

Trajano o el Cumplimiento del deber; Lugo, 1999...

 Outros datos de interese

1944. Académico correspondente da Real Academia Galega.

1957. Premio Nacional de leccións modelo de Gª e Hª, outorgado polo Instituto de Formación do Profesorado.

1960. Cruz da Orde Civil de Alfonso X El Sabio .

1964. Premio de Colexiado distinguido do Distrito Universitario de Santiago.

1993. Académico correspondente da Real Academia da Historia, de Madrid.

2001. Nomeado cronista oficial da cidade de Mondoñedo.