Clodio González Pérez


Categoría: Mestre, historiador e etnógrafo
Data de Nacemento: 16 de setembro de 1947
Lugar de Nacemento: Cenlle (Ourense)
 Currículum

Reside varios anos en Ponteareas, Vigo e, actualmente, en Santiago de Compostela.

 

NOMEAMENTOS:

1975, colaborador do Museo de Pontevedra; 1978, membro da sección de Arte Popular do Museo do Pobo Galego; 1979, membro da sección de Etnografía e Folklore do Instituto “P. Sarmiento” de Estudios Gallegos; 1980, colaborador da Gran Enciclopedia Gallega; 1981, representante dos socios pola provincia da Coruña no Padroado do Museo do Pobo Galego; 1984, membro do padroado do Museo do Pobo Galego; 1984, secretario da Sección de Etnografía e Folklore do Instituto “P. Sarmiento” de Estudios Gallegos; 1986, membro da Comisión (Ponencia) de Antropoloxía Cultural do Consello da Cultura Galega; 1992, membro da Xunta Rectora do Museo do Pobo Galego; 1992-1997, secretario da Xunta Rectora do Museo do Pobo Galego; 1999, asesor do consello consultivo da Enciclopedia Galega Universal; 2003, membro da Asociación “Álvaro das Casas”, Esposende –Ribadavia; 2003, asesor do consello consultivo e colaborador da Gran Enciclopedia Galega; 2006, membro da “Fundación Pro-Patrimonio Rois”; 2007, vogal da comisión de Patrimonio Histórico Galego da provincia da Coruña en representación do Consello da Cultura Galega; 2008, representante do Consello da Cultura Galega na Comisión Técnica de Etnografía, órgano asesor da Consellería de Cultura e Deporte; 2008, membro numerario do Instituto de Estudios Tudenses, etc...

 Obras realizadas

LIBROS, FOLLETOS, COLABORACIÓNS EN LIBROS E ACTAS DE CONGRESOS

(GEG = Gran Enciclopedia Gallega; GEGalega = Gran Enciclopedia Galega)

---

Tierra del Condado, Vigo, 1969; San Pedro de Angoares. Módulo para la memoria de una parroquia, Museo de Pontevedra - Fundaciön "P. Barrié de la Maza", Vigo, 1975; Castelao: cousas de nenos, Edicións Castrelos, col. "O Moucho", Vigo, 1976; Ponteareas, ocho artículos, Vigo, 1977; GEG, IX, 1980 (“Despertar del Tea, El”; “Don Quijote”; “Eco del Condado, El”; “Eco del Magisterio, El”; “Eco del Tea, El”; “Ecos de mi Colegio”; “Era, La”); GEG, X, 1980 (“Escolar, El”; “Escuela Azul”; “Escuela vivida”; “Esperanza, La”; “Estévez Cambra, Rogelio”); GEG, XI, 1980 (“Estudiante”, El”; “Estudiante”, El”; “Estudiante”; “Faro de Veiga, El”); A meiga dona Paz de Antonio Robles, versión galega, Ed. do Castro, 1980 (5ª ed. 1992); GEG, XIII, 1981 (“Fiolledo, San Paio”; “Fontenla, San Mamede”; “Fornelos da Ribeira, San Xoán”; “Fozara, San Bartolameu”); GEG, XIV, 1981 (“Frades, San Martiño”; “Fraiz Villanueva, Víctor”); GEG, XV, 1981 (“Gargamala, Santa María”); Os nosos humoristas: Castelao, Ed. do Castro, 1982 (4ª ed. 1992); Os nosos humoristas: Vidales Tomé, Ed. do Castro, 1982, (2ª ed. 1991); Os nosos humoristas: Padín, Ed. do Castro, 1983; Os nosos humoristas: Maside, Ed. do Castro, 1983; “Aproximación a la historia de Ponteareas, no libro Historia de Puenteareas, Concello de Ponteareas, Vigo, 1983; "O verbo dos arxinas (La jerga de los canteros de Galicia)", Actes du Colloque International de Glytographie, Zaragoza, 1983; GEG, XVI, 1982 (“Gil García, Ángel”; “González, Estebanillo”; GEG, XVII, 1982 (“Guillade, San Miguel”; “Guláns, San Xulián”; “Hoja Hidrológica, La”; “Hoja Pedagógica”; GEG, XVIII, 1982 (“Infancia Gallega”; “Instrucción, La”; “Iris, El”; “Joam Garcia de Guilhade”; “Justicia, La”; “Juventud”; “Laias, Santa Olalla”; GEG, XIX, 1983 (“Leirado, San Salvador”; “Lira, San Simón”, “Lougares, San Fiz”); GEG, XX, 1983 (“Luz, La”; “Magisterio Gallego, El”; “Maestro Gallego, El”; “Maestro Orensano, El”; “Maestros de España, Los”; “Maos, Os”); GEG, XXI, 1983 (“Mensajero de Primera Enseñanza”; “Metralla”; “Misión”; “Mondariz: Notas históricas y artísticas”; “Mondariz”; “Mondariz, Santa Baia”; “Mondariz-Balneario”; “Mondariz-Balneario, Nosa Señora de Lourdes”; “Moreira, San Martiño”); GEG, XXII, 1983 (“Mouriscados, San Ciprián”; “Museo de Pías”; “Neves: Restos arqueológicos y artísticos”; “Neves, Santa María das”; “Nogueira, San Salvador”; “Normalista, El”; “Nosa Lucha”; “Nosa Lar, O”; “Noticiero, El”; “Noticiero, El”; “Noticiero Administrativo, El”; “Noticiero Gallego, El”; “Noticiero de Instrucción Pública”; “Nuevos Jóvenes”); Os nosos humoristas: Xaime Prada, Ed. do Castro, 1984; Os maios, Concello de Santiago de Compostela - Museo do Pobo Galego, 1984; "Aproximación á Antropoloxía e conflicto de linguas en Galicia", I Coloquio de Antropoloxía de Galicia, Santiago de Compostela, Sada, 1984; A festa dos maios en Galicia, Concello de Redondela, 1984 (2ª ed. Museo Etnolóxico de Ribadavia, 1987); GEG, XXIII, 1984 (“Oleiros, Santa María”, “Oliveira, San Lourenzo”; “Oliveira, San Mateo”; “Oliveira, Santiago”; “Osmo, San Miguel”; “Padín Rodríguez, Roberto Eduardo”; “Padróns, San Salvador”); GEG, XXIV, 1984 (“Paredes, San Cibrán”; “Pena, San Lourenzo”; “Peinador Lines, Enrique”; “Peinador Vela, Sabino Enrique”; “Pesqueiras, Santa Mariña”; “Pías, Santa Mariña”; “Pino Piñeiro, Maruja”); GEG, XXV, 1984 (“Piñeiro Groba, Mariano”, “Piñeiro Groba, Saturnino”; “Pombal”; “Ponteareas: Notas histórico-artísticas y arqueológicas”; “Ponteareas, San Miguel”); Os nosos humoristas:Torres, Ed. do Castro, 1985; Cancioneiro popular (do Concello de Rois), Colexio Público de Urdilde, Cambados, 1985; GEG, XXV, 1985 (“Porto, San Pablo”; “Prada Losada, Xaime”; “Prado, San Nicolás”; “Profesorado Gallego, El”); GEG, XXVI, 1985 (“Razamonde, Santa María”; “Regeneración, La”; “Reforma, La”; “Revista de Ciencias Pedagógicas”; “Revista de Instrucción Pública”; “Revista de Primera Enseñanza”; “Revista Pedagógica y Literaria de El Noticiero”; “Ribadetea, San Xurxo”; “Ribarteme, San Xosé”; “Ribas Montenegro, Federico”); GEG, XXVII, 1985 (“Riofrío, San Miguel”; “Rivero, Rogelio”; “Rivero Troncoso, Carlos”; “Rodríguez Barros, Delio”; “Rodríguez Barros, Emilio”; “Rois: Notas históricas y artísticas”; “Rubiós, San Xoán”; “Sabaxáns, San Mamede”; “Sadurnín, San Xoán”; “Salvaterra de Miño: Notas históricas”; “Salvaterra, San Lourenzo”); Lingua, libro de texto para 3º de EXB, con Helena Villar Janeiro, Manuel Anxo Rey Chao, Pilar Sendón Lestón e Florentina Peliquín Pérez, Ediciones SM-Editorial Galaxia, Madrid, 1986; Lingua, libro de texto para 4º de EXB, con Helena Villar Janeiro, Manuel Anxo Rey Chao, Pilar Sendón Lestón e Florentina Peliquín Pérez, Ediciones SM-Editorial Galaxia, Madrid, 1986; Lingua, libro de texto para 5º de EXB, con Helena Villar Janeiro, Manuel Anxo Rey Chao, Florentina Peliquín Pérez e María Xosé Pérez Meixeira, Ediciones SM-Editorial Galaxia, Madrid, 1986; Castelao: caricaturas e autocaricaturas, Ed. do Castro, Sada, 1986; Os nosos humoristas: Cebreiro, Ed. do Castro, 1986; "A modo de epílogo: 50 humoristas contemporáneos de Castelao", Castelao, Ministerio de Cultura, Madrid, 1986; GEG, XXVIII, 1986 (“Sobroso, El”; “Tea, El”); GEG, XXIX, 1986 (“Temporada en Mondariz, La”; “Trabajadores de la Enseñanza”; “Troncoso de Lira y Sotomayor, Antonio Mauricio”; “Troña, citania”; “Unión del Magisterio, La”; “Urdilde, Santa María”; “Vanguardia Pedagógica”); A Coca, Concello de Redondela, 1987; As penlas e a danza de espadas, Concello de Redondela, 1987; GEG, XXX, 1987 (“Vida Escolar”; “Vidales Tomé, Ignacio”; “Vilasobroso, San Martiño”; “Villestro, Santa María”; “Voz del Condado, La”; “Voz del Distrito, La”; “Voz del Tea, La”; “Voz do Condado, A”; “Voz Escola, La”); O refraneiro do mar, Deputación provincial de Pontevedra, 1988 (2ª ed., mellorada, Ed. do Castro, 1993); A festa dos maios, Ir Indo, Vigo, 1989; "O refraneiro do mar", Coloquio de Etnografía Marítima, Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 1989; "Castelao: primeiras caricaturas", Actas do congreso Castelao, Santiago de Compostela, 1989 (Reed. en Homenaxe dos humoristas a Castelao, Cadernos do Museo, 2, Museo do Humor, Fene, 2000); A festa dos maios en Galicia (Unha aproximación histórico-antropolóxica), Deputación provincial de Pontevedra, 1989; A apicultura tradicional no Concello de Navia de Suarna (Lugo), Deputación provincial de Lugo, 1989 (ed. dixital, 2011, www.mesondoforno.com.); O Concello de Rois: Historia, economía e arte. Catálogo arqueolóxico, artístico e monumental, Concello de Rois, Noia, 1990; "Tecnoloxía tradicional: os apeiros agrícolas", IV Coloquio galaico-miñoto, resumes das ponencias, Lugo, 1990 (texto completo, “Os apeiros agrícolas”, Raigame, 15, Ourense, 2002); "Aproximación etnográfica á cultura material da montaña lucense: Notas históricas e situación presente", vol. II de Antropología y Etnografìa de las proximidades de la Sierra de Ancares, Deputación provincial de Lugo, 1991 (2ª ed. 2000); "O hórreo: unha construcción común a Galicia, Asturias e León", Actas do Simposio de Antropoloxía: "Lindeiros da galeguidade, I", Consello da Cultura Galega, 1991; "Incidencia do patrimonio etnográfico no ensino e na formación permanente da persoa", Actas do I congreso internacional da Cultura Galega, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Cultura, 1992; O humor de Vidales Tomé, Santiago de Compostela, 1992; O humor de Maside, Santiago de Compostela, 1992; As festas cíclicas do ano, Museo do Pobo Galego-Fundación Caixa Galicia, Noia, 1992; "O Antroido e o Meco", O Meco do Antroido compostelán, Concello de Santiago de Compostela, 1993; A festa dos maios en Compostela, Concello de Santiago de Compostela, 1993; A coca e o mito do dragón, Ir Indo, Vigo, 1993; "Os nomes da folla do piñeiro no Concello de Rois", Actas do simposio internacional de Antropoloxía. In memoriam Fermín Bouza-Brey, Santiago de Compostela, 1994 (Reedición: Papeis do Valeirón, 8, Urdilde, 2001); "A arte da caricatura", Iª Bienal da Caricatura, Ourense, 1993; A producción tradicional do ferro en Galicia: As grandes ferrerías da provincia de Lugo, Deputación provincial de Lugo, 1994 (2ª ed. 2001); “Álvaro Cebreiro e o seu tempo", Cebreiro, Asociación Cultural "Eira Nova", Betanzos, 1994; "Francisco Ávila y La Cueva (1789-1859). Vida e obra", en Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado de F. de Ávila y La Cueva, I, Consello da Cultural Galega, 1995; "Achegamento ás manifestacións lúdicas tradicionais: as festas cíclicas do ano", II Xornada da Cultura e da Lingua galegas no Bierzo: O calendario tradicional, Vilafranca do Bierzo, 1995; Xesús Ferro Couselo, Ed. Toxosoutos, Noia, 1996; “Vixencia das marcas persoais: as dos veciños de Murias de Rao, Navia de Suarna”, “As marcas de canteiro das Torres de Altamira, Brión” e “Marcas de canteiro das igrexas do Concello de Rois”, Actas del V Coloquio Internacional de Gliptografía, Pontevedra, 1986; “A fala dos ‘meus’ devanceiros”, no libro de Tonina Gay Parga: Xesús Ferro Couselo. Un devanceiro, Lugo, 1996; “A facenda no Ribeiro a mediados do século XVIII: Cenlle”, VI Coloquio Galaico-Minhoto, Resumos das comunicacións presentadas, Ourense, 1996; "Cebreiro: unha vida dedicada á arte da caricatura", IIIª Bienal da Caricatura, Ourense, 1996; “Arquitectura e tecnoloxía populares no val de Ancares (León)”, en Sociedade e Tecnoloxía tradicionais do val de Ancares, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1996; Meendiño, Martín Codax e Xoán de Cangas, Ed. Toxosoutos, Noia, 1997; “Dúas manifestacións comúns a Portugal e a Galicia: A Coca e San Cristovo”, Actas do III Congreso de Historia da Antropoloxía e Antropoloxía aplicada, Pontevedra, 1996, Santiago de Compostela, 1997; “As fontes sagradas e as augas santas. Achegamento á auga como axente de saúde”, Medicina popular e Antropoloxía da saúde, Actas do Simposio Internacional en homenaxe rendida a D. Antonio Fraguas, Consello da Cultura Galega, 1997; “Un exemplo de como desaparece unha construcción popular: os hórreos do Val de Ancares”,Tecnoloxía tradicional: dimensión patrimonial e valoración antropolóxica. Actas do Simposio Internacional In Memoriam Xaquín Lorenzo, Consello da Cultura Galega, 1997; Sete datas de Cenlle, Compostela, 1998; Roberto Blanco Torres, Ed. Toxosoutos, Noia, 1998; Antonio Fraguas, colección “Galegos na Historia”, Ir Indo, Vigo, 1998; “Pastor Fábrega. Caricaturista ourensán”, IV Bienal da caricatura, Ourense, 1998; “O equipamento doméstico”, “Os medios de transporte tradicionais”, “Os animais domésticos” e “Os centros de intercambio: feiras e mercados”, Galicia-Antropoloxía, XXIV, Hércules de Ediciones, A Coruña, 1998 (tamén ed. en castelán); “Mar, amor e romaría”, no libro de Tonina Gay Parga (coord.): Ondas do mar de amigo, Citania Publicacións, Lugo, 1998; “Devocións mariñeiras: do Corpo Santo á Virxe do Carme”, Antropoloxía mariñeira, Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía. In Memoriam Xosé Filgueira Valverde, Consello da Cultura Galega, 1998; “Fiestas” e “Oficios artesanales”, Pontevedra, Ed. Mediterráneo, Madrid, 1998; “A música popular na sociedade rural. Home, espacio e terra”, Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial Galego, II, Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 1998; Brión. Historia, economía, cultura e arte, Concello de Brión, Noia, 1998 (2ª ed. 2003); Roberto Blanco Torres: Artigos e poemas galegos, Ed. Toxosoutos, Noia, 1999; “Roberto Blanco Torres: na procura da súa memoria... e Ourense, ó fondo”, Congreso sobre Blanco Torres, Xunta de Galicia, 1999; A festa dos maios en Redondela, Concello de Redondela, 1999; Apuntamentos históricos sobre a vila de Noia, Juan Enríquez Ossorio, Eugenio Reguera Pardiñas, Alberto Campero, Edición de ..., Ed. Toxosoutos, Noia, 2000; Eladio Rodríguez González, Ed. Toxosoutos, Noia, 2000; “2000: ano de Manuel Murguía. Os primeiros historiadores de Noia: Manuel Murguía”, Día das Letras Galegas. Mostra Filatélica, Noia, 2000; “Castelao: caricaturista”, Castelao. Exposición 50 aniversario, Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 2000; Atomé. O debuxante e humorista de Santa Comba, Asociación Cultural “Comarca do Xallas”, Santa Comba, 2000; Villestro: “Montes y deesas en común” (1752), Villestro-Santiago de Compostela, 2001; “Cousas da vida” no Faro de Vigo, por Castelao, Consello da Cultura Galega, 2001; “O outro Castelao”, Congreso sobre Castelao, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2001; “Meco-Moro-Agudo: Epítetos del impostor Mahoma. Por qué los Gallegos no pueden ni deben perdonar á Meco, su autor el R. P. M. Fr. Martín Sarmiento, Benedictino”. Edición de... Ed. Toxosoutos, Noia, 2001; “O cruceiro de capela de Berrimes (Lousame): ¿Obra do escultor noiés Xosé Ferreiro?”, Mostra Historia postal de Galicia, Día das Letras Galegas”, Noia, 2001; “O ciclo do viño. O Ribeiro. Etnoloxía da vide e do viño”, O Ribeiro. O viño da cultura. A cultura do viño, Mirabel Editorial, 2001; “Fermín Bouza-Brey: Etnolingüísta”, Xornadas sobre Fermín Bouza-Brey, Xunta de Galicia, 2001; “O Ribeiro na vida e na obra de Eladio Rodríguez González”, Xornadas sobre Eladio Rodríguez González, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2001; Disertación sobre las eficaces virtudes y uso de la planta llamada carquesa, conocida en Galicia por el nombre de Carqueixa,... Escribiola el Rmo. P. M. Fr. Martín Sarmiento... 1759. Edición de... Ed. Toxosoutos, Noia, 2002; “Aspectos lingüísticos e tecnolóxicos do Val de Fornela”, en Nos lindeiros da galeguidade: Estudio antropolóxico do val de Fornela. Etnohistoria, Etnomusicoloxía, Etnografía, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 2002; “Saiban e sexan testemuñas...”, Un futuro para a lingua, Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Política Lingüística, A Coruña, 2002; Os cruceiros, Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 2003; “Nove “cousas da vida” de Castelao relacionadas con Compostela”, no libro Historia e arte na “Casa Grande do pozo”, Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 2002; O Ribeiro: terra, auga e viño, con José Antonio López Martínez (fotografías), Deputación Provincial de Ourense, A Coruña, 2003; La iglesia y el cementerio de Santa María a Nova de Noia, con Suso Xogaina (fotografías), Deputación Provincial da Coruña, A Coruña, 2003; “Notas cartográficas: Muros e Noia en 1634”, Día das Letras Galegas. Mostra Filatélica, Noia, 2003; Ciudad de Vigo, Villa de Bouzas... por Francisco Ávila y La Cueva. Edición de..., Ed.Toxosoutos, Noia, 2003; “Cartografía”, GEGalega, VIII, 2003; Cruces e cruceiros antigos de Vilagarcía de Arousa, con Xoán Ramón Marín Martínez, Deputación Provincial de Pontevedra – Museo do Pobo Galego, 2003; Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”, 1907-1989, Ed. Toxosoutos, Noia, 2003; “Cruceiro”, GEGalega, XII, 2004; Xaquín Lorenzo, “Xocas”, Xunta de Galicia, 2004; “A moblaxe e o enxoval tradicionais”, Actas do I Congreso de Patrimonio Etnográfico Galego, Deputación de Ourense, 2004; “A festa dos Maios en Galicia: Ourense”, Levántate, Maio..., Concello de Ourense, Ourense, 2004; “A procesión das ánimas”, en Contos de trabes, animais, parvos e un ensaio, Xunta de Galicia, 2004; “O cemiterio de Santa María a Nova”, IV Semana da Historia de Noia. Homenaxe a Avilés de Taramancos, Casa da Gramática, Noia, 2004; “Xaquín Lorenzo Fernández e o Seminario de Estudos Galegos”, Congreso sobre Xaquín Lorenzo, Xunta de Galicia – Consellería de Cultura, Comunicación e Turismo, Santiago de Compostela, 2004; “A minaría e a siderurxia tradicionais do ferro na provincia de Lugo”, Minaría. Expedientes de explotacións mineiras no Arquivo Histórico Provincial de Lugo, Xunta de Galicia, 2004; “Xocas: biografía”, no libro Xoaquín Lorenzo, Unha fotobiografía, 1907 -1989, ed. Xerais – Museo do Pobo Galego - Consello da Cultura Galega, Vigo, 2004; “Maios”, GEGalega, 27, 2004; “Limiar”, do libro de Xerardo Dasairas Valsa: Campás e campaneiros, Ir Indo, Vigo, 2004; Historia do traxe galego, Xunta de Galicia, 2005; O viño. Conversas no Ribeiro. Encontros coa tradición, con Pío García (fotografías)e Xoán Ramón Marín (deseños), Asociación “Álvaro das Casas”, Esposende - Ribadavia, 2005; “Álvaro das Casas e o teatro”, na edición facsimilar de Álvaro das Casas: Teatro dos nenos, Asociación “Álvaro das Casas”, 2005; “A ría de Noia e Muros na obra de Cornide Saavedra”, Día das Letras Galegas. Mostra filatélica..., Noia, 2005; “As festas cíclicas”, Congreso: Un tesouro invisible, Xunta de Galicia, 2005; “O valor paisaxístico da viticultura: A Ribeira Sacra”, no libro O ser viño: O viño e o seu contorno, relatorios do congreso do mesmo nome, Sober, 2005, Xunta de Galicia – Consellería de Medio Ambiente, 2005; “Pombal”, GEGalega, 36, 2005; “Terras de viño e millo: Mostras destacadas de arquitectura tradicional: Construccións adxectivas; O traballo da terra; O aproveitamento do inculto” e “A casa e as construccións adxectivas; Cultivos e gandería”, en Arte e cultura de Galicia e Norte de Portugal”, I e II, Nova Galicia Edicións, Vigo, 2006; “El zapatero de Noya” de F. Romero Blanco”, Día das Letras Galegas. 40 anos de mostras filatélicas en Noia, Noia, 2006; “O gando na literatura popular”, en A Gandería, tesouro de Galicia, Xunta de Galicia-Consellería do Medio Rural – Ternera Gallega – Museo do Pobo Galego, 2006 (ed. tamén en castelán); Román Martínez de Montaos, un facendista galego do século XIX, en colaboración con Fernando López Castellano, Ed. Toxosoutos, Noia, 2006 (ed. tamén en castelán); “Aí vén o Maio! Arcos florais, árbores, danzas do pan, maias e maios figurados”, “San Telmo, patrón dos navegantes, da cidade de Tui e do bispado tudense” e “A Nosa Señora do Viso, Lobeira”, en Tempos de festa en Galicia, I. Entre os Reis e o mes de Maio, Fundación Caixa Galicia, 2006; “Debuxos e gravados nas construccións populares”, en Debuxos e gravados nas construccións populares de Luís Higinio Flores Rivas, Museo do Pobo Galego – Progando, Suministros Agrarios, Santiago de Compostela, 2006; “Antonio Fraguas Fraguas. Vida e obra”, en Antonio Fraguas Fraguas, 1905-1999, Museo do Pobo Galego, 2006; Xosé María Álvarez Blázquez, 1915-1985, Ed. Toxosoutos, Noia, 2007; “O Patrimonio Histórico, Artístico e Etnográfico do Concello de Lousame”, en Voces na Historia, Actas da V Semana da Historia de Noia, Boiro, 2007; “Noia e o tombo do mosteiro de Toxosoutos (1129-1334)”, Mostra Filatélica, Noia, 2007; “Cristovo Colón,... e por que non de Pontevedra?”, na reed. do libro de García de la Riega, A patria de Colón, Ed. Toxosoutos, Noia, 2007; A festa dos maios, serie “O ciclo festivo anual”. Proposta pedagóxica, Raigame, Deputación Provincial de Ourense, Ourense, 2007; “A xeito de limiar”, en A Literatura de tradición oral no Concello de Rois, Asociación Leixaprén, CPI dos Dices, Rois, 2007; Vasco da Ponte: Relación dalgunhas casas e liñaxes do reino de Galiza, edición de ..., Ed. Toxosoutos, Noia, 2008; “A xeito de epílogo”, no libro de Ernesto Iglesias Almeida, O antigo bispado de Tui en Portugal, Ed. Toxosoutos, Noia, 2008 (ed. tamén en castelá); “Colón, García de La Riega, Murguía e... o celtismo”, limiar de La Gallega nave capitá de Colón de Celso García de La Riega, Ed. Toxosoutos, Noia, 2008; “Bernardo Barreiro e o Santo Oficio da Inquisición”, en Bernardo Barreiro de W.: Bruxos e astrólogos da Inquisición de Galicia e o famoso libro de San Cibrán, Ed. Toxosoutos, Noia, 2008; “A Coresma e a Semana Santa”, en A Semana Santa en Galicia, vol. I, Hércules de Ediciones, A Coruña, 2008 (ed. tamén en castelán); “A revista ‘Tude’ e os irmáns Álvarez Blázquez. O primeiro artigo de arqueoloxía de Xosé María”, Grupo Filatélico de Tui. Mostra filatélica Día das Letras Galegas, Tui, 2008; “Xosé María Álvarez Blázquez”, Día das Letras Galegas. Mostra Filatélica. Homenaxe a Suso Fabeiro, Noia, 2008; “A celebración do Corpus. O boi de Allariz”, “A Festa da Coca en Redondela e a do Corpus en Ponteareas”, “A Virxe do Carme coas danzas de arcos en Cariño e Camariñas” e “O apóstolo Santiago” en Tempos de festa en Galicia, II, Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 2008; Achegamento á indumentaria tradicional galega. O traxe de Muros, con Suso Xogaina (fotografías), Deputación Provincial da Coruña, A Coruña, 2008; Mar adiante: As xeiras dos Ultreias, con Pío García (fotografías), Xunta de Galicia – Asociación Álvaro das Casas – Fundación Premios Crítica Galicia, Vigo, 2008; As varandas de ferro dos corredores e balcóns do Ribeiro, deseños de Xoán Ramón Marín Martínez, Deputación Provincial de Ourense, 2008; “A xeito de limiar” no libro de José Antonio Tarrío Fernández: Ourense e a súa sociedade: Un século de historia interpretada dende as coplas dos Maios, Deputación Provincial de Ourense, Ourense, 2008; De camiño..., colección “Relatos da paisaxe”, Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, 2009; “Fontes bibliográficas para o estudo do Entroido ourensán, ordenadas cronoloxicamente”, en As caras do Entroido ourensán, Deputación Provincial de Ourense, Ourense, 2009; “Música para trece lúas ou doce meses”, DVD, 13 lúas, Asociación de Gaiteiros Galegos, Xunta de Galicia, 2009; “Un patrimonio esquecido e en perigoo: o labor dos nosos ferreiros. As varandas de ferro datadas do Ribeiro”, Patrimonio Etnográfico Galego II. IIº Congreso de Patrimonio: “O patrimonio no século XXI”, Centro de Cultura Popular “Xaquín Lorenzo”, Deputación Provincial de Ourense, 2009; “Os cruceiros de capeliña: advocación, antigüidade e área xeográfica”, en Actas do 1º Congreso galego sobre cruceiros e cruces de pedra, Pontevedra, 2009; “O traxe galego: de popular a folclórico”, en Estopa e pano sedán. A colección de traxes galegos de Piluca Montenegro, Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 2010; A pesca da lamprea no río Tambre. Historia, artes e gastronomía, con Manuel Ces Canle, Ed. Toxosoutos, Noia, 2010; “O culto ás árbores: O carballo do Pelete”, en C. Rodríguez Dacal: El carballo monumental de O Pelete, Deputación Provincial de Pontevedra, 2010; Museo do Pobo Galego: Guía do visitante, con Carlos García Martínez (direc.), Carme Campo, Ana Estévez, María Xosé Fernández, Paula Lorenzo, Concha Losada, Mercedes Rozas, Belén Sáenz-Chas e Fuco Sanjiao, Santiago de Compostela, 2010 (ed. tamén en castelán); “XIV Festa da faba”, pregón, Vilanova de Lourenzá, 2004, en Pregoando a Faba de Lourenzá (1996-2010), Concello de Lourenzá – Xunta de Galicia, 2010; “A representación dos instrumentos da Paixón nos nosos cruceiros”, Actas do IIº Congreso Galego sobre ‘Cruceiros e cruces de pedra’, Mos, 2010; “O camiño de Noia, porto de Santiago”, Cierre Año Santo 2010. Grupo Filatélico y numismático de Tui, Tui, 2010; A indumentaria tradicional galega: O traxe feminino, ilustracións de Salomé Fernández Senra (carpeta con texto e recortables para nenas), Raigame, Centro de Cultura Popular “Xaquín Lorenzo”, Deputación Provincial de Ourense, 2011; “Vellas industrias de Noia: A fábrica de conservas “La Noyesa” (1896)”, Mostra Filatélica, Noia, 2011; “Fermín Bouza Brey e Trillo: Xuíz e Maxistrado. Expediente 153/1951. Antoloxía de 100 documentos”, en Fermín Bouza Brey. Xuíz e Galeguista, Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, 2011.

 

COLABORACIÓNS EN REVISTAS

(AB = Anuario Brigantino, Betanzos; AX = A Xanela. Revista cultural das Mariñas, Betanzos; BA = Boletín Auriense; Br. = Brigantium, A Coruña; CEG = Cuadernos de Estudios Gallegos; CG = Casa da Gramática. Revista de Creación Literaria e Cultura, Noia; Enc. = Encrucillada; G. = Grial ; Ga = Gallaecia; GR = Pregón Festas Guadalupe, Rianxo; LT = Lonxe da terriña..., Ponteareas; MP = Museo de Pontevedra; PCC = Pregón Corpus Chisti, Ponteareas; PFC = Pregón Festas de Cenlle; Pontevedra = Pontevedra Revista de Estudios provinciais; PVU = Papeis do Valeirón, Urdilde (Rois); R = Raigame, Ourense; RF = Revista de Folklore, Valladolid; So. = Soberosum, Ponteareas)

---

“Villancicos gallegos”, LT, 27-XI-1966; “Puenteareas en la Edad Media”, LT, XII-1968; “Puenteareanos ilustres del siglo XIX”, LT, XII-1970; “Ante el quinto centenario de Puenteareas”, LT, XII-1971; “San Pedro de Angoares y San Diego de Canedo”, LT, XII-1972; “Ponteareas en Avila y Lacueva”, LT, XII-1973; “Origen y vicisitudes de la Parroquia de San Miguel de Ponteareas”, LT, XII-1974; “Notas para una historia del Valle del Tea: Las aguas minerales de Bugarín”, LT, XII-1975; “El periodismo en el Partido Judicial de Ponteareas”, LT, XII-1976; “Ponteareas y los Templarios”, LT, XII-1977; “Castillos de la comarca del Condado”, LT, XII-1978; "Falan os nenos galegos: así pensan os nenos galegos da cidade, dos galegos", Enc., 1978; "A Diglosia na nosa Etnografía", G., Vigo, 1978; "El idioma vasco en Compostela", Fontes linguae vasconum studia et documenta, Pamplona, 1978; "Lingua e Relixión", Enc., 1978; "La 'Nueva población' de Vigo, MP, 1978; "As escolas do mosteiro de Oseira", BA, 1978; “Historiadores de Ponteareas”, LT, XII-1980; "Galizia: passato e presente", Minoranze, 13, Milán, 1979 (en italiano); "Os zoqueiros", Ga., 1979; "Ollando constitucións: as linguas minoritarias", G., 1979; “La reconquista de Salvaterra do Miño”, LT, XII-1979; "Galiza: lingua, territorio e migración", Nationalia, Barcelona, 1980; "A prensa do Maxisterio en Galicia", O Ensino, Ourense, 1980; "Unha copia do 'Nobiliario' de Vasco da Ponte en Sevilla", MP, 1980; "Catro lápidas medievais do convento de Santo Domingo de Ribadavia estudadas polo historiador Ávila y La Cueva", BA, 1980; "Aproximación á artesanía galega: Os sombreiros de palla", Pontevedra, 1981; “Notas para una historia del Condado: El culto a la Virgen del Carmen”, LT, XII-1981; “Bibliografía. Punts de referència culturals”, Altres Nacions. Dossier: Galícia. Documents: Per d’Europa de les Nacions, CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionalitats), Esplugues de Llobregat, 1981; "Os pombais galegos", CEG, 1982; “Hace quinientos años...”, LT, XII-1982; "La fiesta de los 'Maios' en Galicia", RF, 1983; “Ponteareas durante la Guerra de la Independencia”, LT, XI-1983; “Don Pedro González Rodríguez: En el primer aniversario de su fallecimiento”, LT, XI-1983; "O castelo e a xurisdicción de Roucos", BA,1983; "Aproximación á historia do humor gráfico galego", Cuadernos do Laboratorio de Formas de Galicia, 6, 1984; "El cementerio de Noia (A Coruña)", RF, 1984; "Os cortiños de Navia", Boletín Apícola, Santiago de Compostela, 1984; “Pedro Madruga y Ponteareas”, LT, 2-XII-1984; "Os muíños de man", Pontevedra Arqueológica, Pontevedra, 1985; “Un poeta ponteareano desconocido”, LT, XII-1985; "Conversa cun vello mestre do ferrado", Revista galega de Educación, 1986; "A bica: o pan do pobres", BA, 1986; “El cedro de Canedo”, LT, XI-1986; "Francisco Ávila y La Cueva (1789-1859), historiador tudense", Tui. Museo y Archivo histórico diocesano, 1987; "A fonte de San Vicente (Augasantas)", Br, 1987; "As ouriceiras ou corrizas", CEG, Santiago de Compostela, 1988; "El apogeo de la primavera", Cuadernos de Pedagogía, Barcelona, 1988; "Aproximación ó 'ciclo de Maio' en Galicia: Alumea-lo pan ou Danzas do pan", Ga., 1988; "Os arquivos parroquiais", Enc., 1989; "Os cruceiros de capela: I. Concello de Rois (I)", CEG, 1989; "O arco-maio de Tabagón", Pontevedra, 1990; "O milagre da Lactación de San Bernardo nun cruceiro do s. XVI", Br, 1990; "Os cruceiros de capela: I. Concello de Rois (II)", CEG, Santiago de Compostela, 1991; "Os maios da Peña dos Sabios", BA, 1991; "A prensa nas terras do Condado", AP, 100, Ponteareas, 1992; "A presencia de Deus na obra de Bouza-Brey", Enc., 77, 1992; "Bouza-Brey: Aproximación bibliográfica" e "O polígrafo Don Fermín", no libro Fermín Bouza Brey, Xunta de Galicia, 1992; “Bouza-Brey: dous sonetos esquecidos”, Leliadoura, IB “Camilo J. Cela”, Padrón, 17, 1992 (reed., A Peneira, especial dedicado a F. Bouza-Brey, setembro, 1992); "Un instrumento esquecido: a gaita de barquín", con X. R. Marín Martínez e C. X. Meixide Figueiras, Pontevedra, 1992; "Los hórreos gallegos", Narria, Madrid, 1992; "Os cruceiros de capela: II. Concello de Santa Uxía de Ribeira", CEG, 1992; "A coca de Betanzos", AB, 1992; "Guillermo Schulz en Ponteareas (1832)", LT, 1992; "Os muíños de man: un enxeño xa castrexo que chegou ata os nosos días", Cacarexo. Revista informativa sobre os muíños, Coiro - Cangas do Morrazo, 1993; "O Concello de Ponteareas no censo de Floridablanca (1787)", So, 1993; "Un cruceiro ben documentado: o de Teaño (Boiro, A Coruña)", MP, 1990; "Alejo Carrera, Señor de Sobroso", PCC, 1993; "Os oleiros: arte e tradición", Alfar, 93, Iª Feira de Alfarería tradicional, Santiago de Compostela, 1993; "La producción tradicional de hierro en la provincia de Lugo: Las ferrerías", Narria, Madrid, 1993; "Os zoqueiros de Ponteareas", BA, 1993; "O Concello de Ponteareas no censo de Aranda (1768)", Pontevedra, 1993; "Los cruceros de capillita", RF, 1993; "A festa do Corpus Christi e as flores", PCC, 1994; "Santa Xoana de Chantal en dous cruceiros galegos", AB, 1993; "A coca da Coruña", Br, 1994; "San Pedro de Herbogo", San Pedro de Herbogo, pregón de festas, Herbogo - Rois, 1995; "O muíño do castelo de Sobroso", PCC, 1995; "Os cruceiros de capela: III. Concello de Brión", CEG, 1995; “A primeira historia de Ponteareas” e “Textos de onte: El castillo de Sobroso”, PCC, 1996; “Rianxo: de Xurisdicción a Concello”, GR, 1996; “A primeira historia de Ribadavia”, BA, 1996; “A sociedade de instrucción ‘Santa María de Urdilde y sus contornos’, da Habana”, Estudios migratorios, Consello da Cultura Galega, 1996; “Castelao e o Faro de Vigo”, Cadernos Castelao, 8, Santiago de Compostela, 1997; “Os anos de estudiante do profesor Fraguas”, Xeada, IB “Antonio Fraguas”, Santiago de Compostela, 1997; “As flores, os maios e o Corpus Christi” e “Textos de onte: Ponteareas y Mondariz”, PCC, 1997; “Posesións do mosteiro de Toxosoutos na parroquia de Urdilde”, PVU, 0, Urdilde, 1997 (reed. AB, 1998); “Un poema ‘en dialecto berciano’ dedicado a Pontedeume, en 1860”, Cátedra, Pontedeume, 1997; “Un atranco superado: O absentismo escolar”, Revista Galega de Educación, 29, 1997; “Os cruceiros de capela: IV. Concello de Ames”, CEG, 1997; “O P. Sarmiento en Rianxo (1754)”, GR,1997; “Antonio Vázquez, pintor de Betanzos, foreiro do mosteiro de Toxosoutos”, AB, 1997; “Historiadores de Ponteareas: Francisco Ávila y la Cueva”, So, 1997; “A festa dos maios”, R., 1997; “Inventario e poxa do enxoval dun crego (1760)”, Pontevedra, 1997; “A terra da Luaña”, PVU, 1, 1997; “Pesqueira Crespo, colaborador de “A Monteira”, LT, XII- 1997;“A festa do Corpus de Ribadavia: a Becha”, R., 1998; “Martín de Xinzo”, PVU, 2, 1998; “A antiga festa do Corpus en Galicia” e “Textos de onte: El Cristo de Canedo, por Gabino Bugallal”, PCC, 1998; “O castelo de Rianxo, 1846”, GR, 1998; “La Romería de Nosa Señora da Franqueira” e “El Corpus en Galicia: Redondela y Ponteareas”, Narria, 77-78, Madrid, 1998; “El vino del Ribeiro: tradición y calidad” e “La fiesta de los maios en Galicia: Ourense”, Narria, 79-80, Madrid, 1998; “Os cruceiros de capela: V. Concello de Rianxo (I)”, CEG, 1998; “Primeiro centenario da independencia de Cuba: Cipriano Sampedro Freire”, PVU, 3, 1998; “A Coca de Pontevedra”, MP, 1998; “Riquezas da memoria do pobo”, Guía dos libros novos, 3, 1999; “Roberto Blanco Torres: Xornalista e poeta”, R., 1999; “Ponteareas no Diccionario de P. Madoz (1845-1850)” e “Textos de Onte: A vila de Ponteareas en 1924”, PCC, 1999; “Os outros galegos da nosa Galicia”, Guía dos libros novos, 10, 1999; “Rianxo en 1787: O Censo de Floridablanca”, GR, 1999; “A pintura mural no Concello de Ponteareas: Prado e Angoares”, LT, VIII-1999; “A terra do Valeirón”, PVU, 4, 1999; “Roberto Blanco Torres: Emigrante, xornalista e poeta”, Estudios migratorios, 6, 1998; “A festa do Corpus, expresión de cultura popular”, Iº Encuentro de localidades alfombristas de Galicia, Pontevedra, 1999; “Un poema de M. Murguía adicado ás torres de Altamira (1855)”, PVU, 5, 2000; “As varandas de ferro dos balcóns e corredores do Ribeiro”, Proyecto Galicia, Hércules de Ediciones, 9, 2000; “Os cruceiros de capela: V. Concello de Rianxo (II)”, CEG, 112, 2000; “As terras de Ponteareas antes do ano mil”, PCC, 2000; “Martín Torrado: Décimas ó apóstol Santiago”, PVU, 6, 2000; “Libro de notas de Álvaro Peres, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457)”, GR, 2000; “2001: Ano de Eladio Rodríguez González. Un poema de E. Rodríguez González adicado ás torres de Altamira (1918)”, PVU, 7, 2000; “Eladio Rodríguez González: O home, a obra, a terra”, R., 13, 2001; “O clan dos Bugallal: Antonio Roig Bugallal, deán da catedral de Santiago” e “Textos de onte: O mercado de cabazas en Ponteareas”, PCC, 2001; “Un percorrido por Rianxo con “As cruces de pedra na Galiza” de Castelao na man”, GR, 2001; “O Padre Sarmiento nas terras do Concello de Rois”, PVU, 9, 2001; “Os cruceiros de capela: Concello de Dodro”, AB, Betanzos, 2001; “Os máis delicados traballos dos ‘santeiros”, Guía dos libros novos, 36, 2002; “Un artista ponteareán esquecido: Xosé Couto”, PCC, 2002; “Os apeiros agrícolas”, R., 15, 2002; “Nós: Castelao e Manuel Antonio”, GR, 2002; “Un escritor ponteareán recuperado: Pesqueira Crespo”, PCC, 2003; “Unha vista panorámica de Pontedeume anterior a 1634”, Cátedra, Pontedeume, 2003; “Rianxo na obra de Cornide Saavedra”, GR, 2003; “Os cruceiros de capela: Concello de Lousame”, Br, 2003; “O cruceiro de Cenlle”, PFC, 2003; “Ribadavia: vila medieval”, CG, 2004; “Xaquín Lorenzo e Compostela: do Seminario de Estudos Galegos ó Museo do Pobo Galego”, R., 2004; “Xaquín Lorenzo Fernández, ‘Xocas’, 1907-1989”, CG, 2004; “Ponteareas a finais do século XIX: Un gravado do ano 1890”, PCC, 2004; “Ollos lonxanos de Xurxo...” Un poema inédito de Bouza Brey a Xurxo Lorenzo”, AX, 17, 2004; “Cenlle na Idade Media”, PFC, 2004; “Xaquín Lorenzo Fernández, ‘Xocas’, 1907-1989”, CG, 21, 2004; “Xaquín Lorenzo Fernández ‘Xocas’, Fermín Bouza Brey e Ponteareas”, PCC, 2005; “Un gravado da Virxe Rianxeira de Guadalupe”, GR, 2005; “Xaquín Lorenzo Fernández. Vida”, BRAGalega, 365, 2004; “As terras do Condado no Tombo “A” da catedral de Santiago de Compostela”, PCC, 2006; “Os cruceiros de Urdilde” e “A escola dos “habaneros” de Urdilde (1913-1933), Festas de verán, Urdilde, 2006; “Os ‘ultreias’ en Rianxo: 6 de xullo de 1932”, GR, 2006; “A coca de Monção (Portugal)”, Pontevedra, 2006; “As augas minerais de Bugarín”, PCC, 2007; “É posible facer agora unha obra como a de Xaquín Lorenzo?”, R., 27, 2007; “A presenza relixiosa na poesía galega de Xosé María Álvarez Blázquez”, Enc.,157, 2008; “Xosé María Álvarez Blázquez (1915-1985)”, R., 28, 2008; “As tarxetas postais de Ponteareas”, PCC, 2008; “O poeta, novelista, erudito e editor Xosé María Álvarez Blázquez”, CG, 2008; “Reliquias e relixiosidade popular en Galicia”, Diversarum rerum, 3, Ourense, 2008; “Un xograr rianxeiro descoñecido: Riandiño”, GR, 2008; “Alugamento do párroco de Canedo da renda e froitos da freguesía de Setados (As Neves)”, So, 3, 2008; “O castelo de Roucos”, PFC, 2008; “A producción tradicional do ferro na conca do río Eo: A ‘Compañía de la Vega de Ribadeo’”, La Vega, 75/76, Veigadeo, 2009; “O castelo de Sobroso e Ponteareas na filatelia”, PCC, 2009; “Dous espritos “de Castelao”, GR, 2009; “Os franciscanos no bispado de Tui”, V Centenario, Monasterio monjas clarisas, Tui, 2009; “Noia: Porto de Santiago e Camiño de Compostela”, Alameda, 36, Noia, 2010; “O Courel de Uxío Novoneyra. Achegamento á cultura popular”, R., 32, 2010; “As dúas parroquias de Noia: A igrexa de San Martiño e o Apóstolo Santiago”, con J. David Conde Lourido, Ano Santo 2010. Mostra Filatélica, Noia, 2010; “Unha ‘acusación’ ou testamento do Entroido de Mondoñedo de mediados do século XIX” e “Notas de libros: Carpintero Arias, Pablo, e Marín Martínez, Xoán Ramón, en Os instrumentos musicais na tradición galega”, Adra, Revista dos socios e socias do Museo do Pobo Galego, 5, 2010; “As pías bautismais de Ponteareas”, con J. David Conde Lourido, PCC, 2010; “O culto da Virxe de Guadalupe en Galicia: o primeiro milagre”, GR, 2010; “Román Martínez de Montaos: A Pobra do Deán e a vila do Caramiñal”, Barbantia, 6, Boiro, 2010; “Santa María da Franqueira: as orixes”, Fogar de Breogán. Revista da Asociación Cultural de Lira – Salvaterra de Miño, 3, 2010; “Un ‘Bando de buen gobierno’ do Concello de Tui (1894)”, San Telmo 2011, Tui, 2011; “A granxa, o parque e o Museo de Pías (Ponteareas)”, PCC, 2011.

 

ARTIGOS EN XORNAIS E PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS

(AP = A Peneira; CSD = Can sen Dono; DP = Diario de Pontevedra; ECG = El Correo Gallego; FV = Faro de Vigo; GH = Galicia Hoxe; GS = Galicia Social, Vigo; IR = Irimia; LR = La Región; LVG = La Voz de Galicia; NL = Nosa Lucha, Vigo; OCG = O Correo Galego; S. = Sapoconcho, Fene)

---

“Santiago y Cierra España (Diario de un Peregrino)”, NL, IX-1965 / II-1966; “Galicia”, NL, I-1966; “Puenteareas y Francisco Asorey”, Juventud, Ponteareas, I-1966; “Grato recuerdo de un Cura de aldea: Piñeiro Groba, abad de Angoares y sus trabajos literarios”, GS, 12-II-1966; “Gibraltar y su pasado”, NL, III-VI-1966; “I Centenario del combate del Callao”, NL, V-1966; “Oración y arte de un pueblo”, GS, 11-VI-1966; “Página histórica: 28 de octubre-Primer centenario” (de Valle-Inclán), NL, VI-1966; “Página histórica: Macías ‘El Enamorado’”, NL, VIII-1966; “Página histórica: Juan Rodríguez del Padrón”, NL, IX-1966; “Conozca Galicia: Mondoñedo”, sen autor, NL, IX-1966; “Ha llegado el Otoño”, sen autor, NL, X-1966; “Página histórica: 474 años después del descubrimiento de América. Doña Marina, Dama de la Conquista”, NL, X-1966; “Diante dunha cunca de viño espadeiro...” (sen autor), NL, XII-1966; “El Océano, fértil en peces...”, sen autor, NL, I-1967; “Página histórica: Alfonso X el Sabio y Galicia”, NL, I-1967; “Página histórica: García Lorca y Galicia”, NL, II-1967; “Página histórica: Un vigués olvidado. Teodosio Vesteiro Torres”, NL, III-1967; “Ha llegado la primavera”, sen autor, NL, V-1967; “El Oporto y el Ribeiro”, sen autor, NL, VII-1967; “Hambre en el mundo”, sen autor, NL, IX-1967; “Curiosidades: El Raid Citroën. Primera travesía del Sahara en automovil”, NL, IX-1967; “Banquete en el desierto”, sen autor, NL, XI-1967; “Pontevedra y Cristóbal Colón”, NL, XI-1967; “De Florencia a Santiago”, sen autor, NL, XII-1967; “Por tierras de Orense: Cenlle”, LR, 14-XII-1968; “Hijos del solar gallego: Manuel Curros Enríquez”, NL, A Guarda-Vigo, III-1969; “Un sueño en Figueirido”, DP, 3-VIII-1969; “Cosas y casos del Ribeiro: Cenlle”, LR, 29-IV-1971; “El gaitero medieval del Museo de Pontevedra”, DP, 28-XI-1972; “Sobroso, historia y actualidad: O castelo de Sobroso e Ponteareas”, FV, 21-VI-1981; “Notas pra unha historia de Cuntis. Da Prehistoria ao século V”, DP, 21-VII-1981; “Cando Echegaray veraneaba en Pontevedra”, LVG - “Antena Dominical”, 15-XI-1981; “O castelo de Ribadavia, unha penosa ruina”, LR, 11-II-1983; “Os pegureiros tallistas”, LVG, 2-III-1983; “A coroza”, LVG, 9-III-1983; “Humoristas: La prehistoria del humor gráfico gallego”, LVG, 12-III-1983; “O xogo e a sorte”, LVG, 23-III-1983; “Humoristas: Castelao”, LVG, 26-III-1983; “Mañana, día 28, Ponteareas cumple 500 años de existencia...”, DP, 27-III-1983; “Os lilos”, LVG, 6-IV-1983; “Ciencia na horta: O liño”, LVG, 13-IV-1983; “Os maios”, LVG, 20-IV-1983; “Os cruceiros de capeliña”, LVG, 27-IV-1983; “Os sombreiros de palla”, LVG, 4-V-1983; “A festa dos maios”, FV, 6-V-1983; “Humoristas: Cándido Fernánez, ‘Dichi’”, LVG, 14-V-1983; “Os enredos”, LVG, 18-V-1983; “Os trabalinguas”, LVG, 18-V-1983; “Humoristas: Manuel Torres”, LVG, 21-V-1983; “As alfombras do Corpus”, LVG, 25-V-1983; “A zanfona”, LVG, 25-V-1983; “O pombal de Guillar”, LVG, 1-VI-1983; “O pombal: Un privilexio de señores”, FV, 3-VI-1983; “Humoristas: Díaz González”, LVG 4-VI-1983; “Os nomes dos animais”, LVG, 8-VI-1983; “Humoristas: Vidales Tomé”, LVG, 11-VI-1983; “O medio mundo”, LVG, 15-VI-1983; “Humoristas: Padín”, LVG, 18-VI-1983; “As fogueiras de San Xoán”, LVG, 22-VI-1983; “A noite de San Xoán”, FV, 24-VI-1983; “Humoristas: Siro”, LVG, 25-VI-1983; “Humoristas: Luis Huici”, LVG, 2-VII-1983; “Humoristas: Osés”, LVG, 9-VII-1983; “O MOPU e a toponimia”, LVG, 11-VII-1983; “Humoristas: Xaime Prada”, LVG, 23-VII-1983; “Castelao: Momento de arte”, FV, 29-VII-1983; “Humoristas: Quesada”, LVG, 30-VII-1983; “Humoristas: Camilo Díaz”, LVG, 6-VIII-1983; “Bagaría en Pontevedra”, FV, 12-VIII-1983; “Humoristas: Maside”, LVG, 20-VIII-1983; “Humoristas: Enrique Pardo”, LVG, 27-VIII-1983; “Cartas al Director: Al MOPU de Pontevedra”, FV, 4-IX-1983; “Ponteareas: En busca de un documento”, FV, 7-IX-1983; “Humoristas: Luís Seoane”, LVG, 17-IX-1983; “Un curso máis...”, LVG, 21-IX-1983; “O verbo dos arxiñas”, FV, 23-IX-1983; “Humoristas: Cebreiro”, LVG, 24-IX-1983; “O culeiro e o mulido”, LVG, 28-IX-1983; “Humoristas: Xaquín Marín”, LVG, 1-X-1983; “O lagar”, LVG, 5-X-1983; “Humoristas: Ribas”, LVG, 8-X-1983; “As adiviñas”, LVG, 12-X-1983; “Humoristas: Prieto Nespereira”, LVG, 15-X-1983; “O desencravo”, LVG, 19-X-1983; “281 anos despois... Outra vez o tesouro de Rande”, FV, 21-X-1983; “Humoristas: Ventura Requejo”, LVG, 22-X-1983; “O magosto”, LVG, 26-X-1983; “Humoristas: García Sánchez”, LVG, 29-X-1983; “Humoristas: Castaño”, LVG, 5-XI-1983; “Humoristas: López Sanmartín”, LVG, 19-XI-1983; “O concurso escolar ‘A. García Alén’”, LVG, 23-XI-1983; “Humoristas: García Fernández”, LVG, 26-XI-1983; “Humoristas: Forxán”, LVG, 3-XII-1983; “O cemiterio de Noia”, LVG, 7-XII-1983; “A gaita e o gaiteiro”, FV, 9-XII-1983; “Humoristas: Pereira Borrajo”, LVG, 10-XII-1983; “Os hórreos”, LVG, 11-I-1984; “Os petos”, LVG, 18-I-1984; “Os arados de pau”, LVG, 18-I-1984; “O barallete”, LVG, 25-I-1984; “Trinta anos despois: Escolma de poesía galega”, FV, 27-I-1984; “Humor popular: A vaca do cura”, CSD, I-1984; “Humor histórico: Álvaro Cebreiro”, CSD, I-1984; “Máis adiviñas”, LVG, 8-II-1984; “Os nenos e os animais”, LVG, 15-II-1984; “Xa vén o Antroido”, LVG, 22-II-1984; “O Antroido”, LVG, 29-II-1984; “Adeus ó Antroido”, LVG, 7-III-1984; “¡Viva o Santo Antroido!”, FV, 7-III-1984; “As cociñas nas casas galegas”, LVG, 14-III-1984; “O museo de Pías”, LVG, 21-III-1984; “Lendas galegas de tradición oral”, LVG, 28-III-1984; “O traxe do home”, LVG, 11-IV-1984; “García Alén: La Alfarería de Galicia”, FV, 13-IV-1984; “O desencravo nos nosos cruceiros”, FV, 20-IV-1984; “O víacrucis de Sorribas”, LVG, 25-IV-1984; “Humor histórico: Vidales Tomé”, CSD, IV-1984; “Humor popular: O raposo e o galo”, CSD, IV-1984; “Xa chegou o maio”, LVG, 9-V-1984; “O noso patrimonio artístico en perigo: Os cruceiros”, ECG, 12-V-1984; “Unha lenda sanabresa”, LVG, 16-V-1984; “A Escola de Canteiros de Pontevedra”, LVG, 23-V-1984; “Lembrando a Vidales Tomé”, FV, 25-V-1984; “O refraneiro do viño”, LVG, 30-V-1984; “A Arte románica en Ponteareas”, AP, V-VII-1984; “O xugo”, LVG, 6-VI-1984; “Boas vacacións”, LVG, 13-VI-1984; “A nosa toponimia”, FV, 22-VI-1984; “Bagaría: Una conversación con Castelao”, FV, 28-VI-1984; “Humor popular: O estudante e o viño”, CSD, VI-1984; “Humor histórico: Torres”, CSD, VI-1984; “Coloquio de Antropoloxía”, FV, 6-VII-1984; “Un ano máis”, LVG, 19-IX-1984; “Os hórreos das cantigas”, LVG, 26-IX-1984; “A arquitectura popular en perigo”, FV, 30-IX-1984; “Rosalía de Castro e Ponteareas”, AP, IX-1984; “O peto de Carracedo”, LVG, 3-X-1984; “As albarizas”, LVG, 10-X-1984; “Humoristas: Gogue”, LVG, 13-X-1984; “O refraneiro do mar: Os peixes”, LVG, 17-X-1984; “Humoristas: Fragoso”, LVG, 20-X-1984; “A nosa toponimia”, LVG, 24-X-1984; “Coloquio de etnografía marítima”, FV, 28-X-1984; “Os petos de ánimas”, LVG, 31-X-1984; “As ouriceiras”, LVG, 7-XI-1984; “Humoristas: Reimundo Patiño”, LVG, 10-XI-1984; “Concurso escolar ‘A. García Alén’”, LVG, 14-XI-1984; “Humoristas: Pepe Carreiro”, LVG, 17-XI-1984; “Unha guía da artesanía galega”, LVG, 21-XI-1984; “Hai que xogar...”, LVG, 28-XI-1984; “O magosto: Unha festa tradicional”, AP, XI-1984; “Humor popular: O angazo”, CSD, XI-1984; “Humor histórico: Xaime Prada”, CSD, XI-1984; “Os cesteiros de Mondariz”, LVG, 5-XII-1984; “Humoristas: Bernardino Vidarte Rivas”, LVG, 8-XII-1984; “As panxoliñas”, LVG, 12-XII-1984; “Humoristas: Pedro García Pérez”, LVG, 15-XII-1984; “Un novo museo galego: o do Humor Gráfico”, FV, 16-XII-1984; “As figuras do nacimento”, LVG, 19-XII-1984; “Humoristas: Antonio T. Taboada, ‘Atomé’”, LVG, 22-XII-1984; “Humoristas: Caruncho”, LVG, 29-XII-1984; “Os misterios de ‘O Ciprianillo’ e o Condado”, AP, XII-1984; “Humoristas: Lalo”, LVG, 5-I-1985; “O ‘Ciprianillo’ e os anticonceptivos”, FV, 6-I-1985; “O Museo Etnográfico de Oseira”, LVG, 9-I-1985; “Humoristas: Oti”, LVG, 12-I-1985; “‘Primeiros e rabelos’”, LVG, 16-I-1985; “A vaca e as adiviñas”, LVG, 30-I-1985; “Concurso escolar ‘A. García Alén’, traballos premiados”, LVG, 21-I-1985; “Humor popular: Os tres amantes”, CSD, I-1985; “Humor histórico: Dichi”, CSD, I-1985; “Os muíños de auga”, LVG, 6-II-1985; “O Antroido”, LVG, 13-II-1985; “O Antroido en Galicia: a corrida do galo”, ECG, 15-II-1985; “Humoristas: Jesús Conde, ‘Xesús’”, LVG, 16-II-1985; “O Antroido: ¡Ai que Coresma!”, FV, 17-II-1985; “Os nomes da pataca”, LVG, 20-II-1985; “Humoristas: Otero Abeledo, ‘Laxeiro’”, LVG, 23-II-1985; “Os botes de pesca”, LVG, 27-II-1985; “O Antroido e a corrida do galo en tres parroquias de Ponteareas e Mondariz”, AP, II-1985; “Un romance: ‘Camiña don Sancho’”, LVG, 6-III-1985; “Humoristas: Calros Silvar”, LVG, 9-III-1985; “Descuberta en Urdilde unha escultura castrexa”, ECG, 12-III-1985; “As alzadas”, LVG, 13-III-1985; “O pandeiro, a pandeira e a pandeireta”, LVG, 20-III-1985; “As piedades dos cruceiros”, LVG, 27-III-1985; “Sete anos de ‘Enc.’”, FV, 31-III-1985; “Fermín Bouza Brey e a Etnografía galega”, AP, III-1985; “Antonio Machado Álvarez”, LVG, 10-IV-1985; “A festa dos maios en Galicia”, LVG, 17-IV-1985; “Os oleiros”, LVG, 24-IV-1985; “A corrida do galo”, Primeiros e rabelos, Redondela, IV-1985; “A ermida de Urdilde”, LVG, 1-V-1985; “Os primeiros refraneiros galegos”, LVG, 8-V-1985; “Manuel Torres, humorista”, FV, 12-V-1985; “Terceiro ‘Adral’”, LVG, 22-V-1985; “¡Adeus ó maio!”, LVG, 29-V-1985; “As Letras Galegas e o humor gráfico”, AP, V-1985; “Humor histórico: Ribas”, CSD, V-1985; “Humor popular: O abade e o pegureiro”, CSD, V-1985; “Loureses”, FV, 2-VI-1985; “Os mobles”, LVG, 5-VI-1985; “Ilustradores e caricaturistas (1900-1950)”, FV, 8-VI-1985; “Os muíños de man”, LVG, 12-VI-1985; “¡Boas vacacións...!”, LVG, 19-VI-1985; “As ‘penlas’ de Ponteareas”, AP, VI-1985; “Centenario de Rosalía: Rosalía de Castro cantando cos nenos”, FV, 13-VII-1985; “Cartas ó director: A restauración dos cruceiros”, LVG, 17-VII-1985; “A escola e acultura popular”, LVG, 18-IX-1985; “Os nosos hórreos en perigo”, FV, 15-IX-1985; “Orixe e vicisitudes da igrexa de Ponteareas: I centenario do templo parroquial (1885-1985)”, AP, IX-X-1985; “Cultura Popular”, LVG, 25-IX-1985; “Humor histórico: Requejo”, CSD, IX-1985; “Humor popular: O home e o lobo”, CSD, IX-1985; “A malla”, LVG, 2-X-1985; “Cantigas de pobos”, LVG, 9-X-1985; “Os nosos hórreos”, LVG, 23-X-1985; “Concursos escolares ‘A. García Alén’”, LVG, 30-X-1985; “As cruces do mar”, LVG, 4-XII-1985; “Os reloxios de sol”, LVG, 11-XII-1985; “A Peliceira”, LVG, 8-I-1986; “Un novo libro de adiviñas”, LVG, 15-I-1986; “O tear”, LVG, 22-I-1986; “Os castelaos de Ourense”, FV, 25-I-1986; “Castelao e o ‘Faro de Vigo’”, FV, 25-I-1986; “Castelao e os cruceiros”, LVG, 29-I-1986; “A corrida do galo”, LVG, 5-II-1986; “A farola de Barcela”, LVG, 12-II-1986; “As árbores de Galicia”, LVG, 19-II-1986; “Siro e Xaquín Marín: dibuxos de humor”, FV, 22-II-1986; “Xosé Pérez Ballesteros”, LVG, 26-II-1986; “O noso patrimonio artístico: Os petos, a Pardo Bazán e Urdilde”, ECG, 16-III-1986; “O cruceiro do Hío”, LVG, 19-III-1986; “A ponte de Areas”, AP, III-1986; “Os zoqueiros”, LVG, 2-IV-1986; “Ahí vén o maio...”, LVG, 9-IV-1986; “Os refráns dos meses”, LVG, 16-IV-1986; “Os xogos”, LVG, 23-IV-1986; “Premios escolares “López Suárez – Castillejo”, LVG, 30-IV-1986; “Castelao: Lembrança da casa e dum pelo da tía Adega”, FV, 3-V-1986; “Adiviñas e mentiras”, LVG, 7-V-1986; “A casa galega”, LVG; “As alfombras do Corpus”, LVG, 21-V-1986; “Castelao caricaturista”, AP, V-1986; “Xa chegou San Xoán”, LVG, 4-VI-1986; “Os nosos hórreos”, LVG, 18-VI-1986; “Castelao en Ponteareas”, AP, VI-1986; “Las abejas en Navia de Suarna en el siglo XVIII”, Albariza, VI-1986; “Un seudónimo de Castelao”, FV, 26-VII-1986; “Arquitectura: A palloza”, LVG, 24-IX-1986; “Arquitectura: A casa labrega”, LVG, 1-X-1986; “Arquitectura: A casa mariñeira”, LVG, 8-X-1986; “Arquitectura: A casa vilega”, LVG, 15-X-1986; “Arquitectura: Os pazos”, LVG, 5-XI-1986; “Concursos escolares ‘A. García Alén’”, LVG, 12-XI-1986; “Arquitectura: Os hórreos”, LVG, 19-XI-1986; “Arquitectura: Os muíños”, LVG, 26-XI-1986; “Arquitectura: Os pombais”, LVG, 10-XII-1986; “Cambados, a tradición oral”, LVG, 7-I-1987; “Arquitectura: ermidas e capelas”, LVG, 14-I-1987; “Vigo arqueolóxico”, AP, I-1987; “Escultura: Os cruceiros”, LVG, 4-II-1987; “O arco de Tabagón”, LVG, 18-II-1987; “Escultura: os petos”, LVG, 11-II-1987; “Camilo Díaz Baliño”, Alborada, Barcelona, II-1987; “La Institución Libre de Enseñanza en Galicia”, AP, II-1987; “A corrida do galo”, ECG, 2-III-1987; “Literatura: as cantigas”, LVG, 4-III-1987; “Literatura: ‘os refráns’”, LVG, 5-III-1987; “Retrincos pedagóxicos: ‘Aproximación á toponimia do Concello de Redondela’”, AP, III-1987; “Literatura: os trabalinguas”, LVG, 1-IV-1987; “Literatura: as adiviñas”, LVG, 22-IV-1987; “Literatura: as cantigas dos maios”, LVG, 29-IV-1987; “Retrincos pedagóxicos: As traduccións: os libros infantís e os de texto”, AP, IV-1987; “‘Os maios’ do profesor Filgueira”, LVG, 20-V-1987; “Retrincos pedagóxicos: Cancioneiro popular de Lousame”, AP, V-1987; “Literatura: os contos”, LVG, 10-VI-1987; “Os seculares cruceiros galegos sofren o expolio impune da cobiza dos ‘novos ricos’”, LVG, 11-VI-1987; “Cómpre recuperar o cruceiro de Berrimes...”, LVG, 3-IX-1987; “‘Sociedad del Folklore Gallego’”, LVG, 30-IX-1987; “Literatura: as lendas”, LVG, 21-X-1987; “‘Sociedad Arqueológica de Pontevedra’”, LVG, 4-XI-1987; “A auga e as construccións”, LVG, 18-XI-1987; “Museo do Pobo Galego”, LVG, 2-XII-1987; “Retrincos pedagóxicos: O museo escolar”, AP, XII-1987; “Museo Etnográfico de Oseira”, LVG, 17-II-1988; "A prensa nas terras do Condado", AP, 100, Ponteareas, 1992; "Alejo Carrera, Señor de Sobroso", Diario 16 de Galicia, 16-I-1992, premio "Alejo Carrera Muñoz", 1993 (Reed. Pregón Corpus Christi, Ponteareas, 1993); "¡Aí vén a coca...!, ECG, 22-VI-1992; "Un día con Don Alejo, Señor de Sobroso", DP, 16-I-1993; "Os maios", IR, V-1993; "A noite misteriosa de San Xoán", IR, V-1993; "A sega ou seitura", IR, VI-1993; "Os curros ou a rapa das bestas", IR, VIII-1993; "A vendima", IR, X-1993; "Castañas e magostos", IR, XI-1993; "O Nadal: a noite das panxoliñas", IR, XII-1993; "Xa chegou o entroido", IR, II-1994; "A Pascua, tempo de alegría", IR, IV-1994; "Entre a historia e a lenda: Sobroso", DP, 22-V-1994; "A Coca", IR, V-VI-1994; "A Coca en Galicia: a de Pontevedra", DP, 5-VI-1994; "Retrincos do diario dun labrego asturiano: os anos da fame", OCG, 1-VI-1994; "O verán en festas", DP, 17-VII-1994, "Escola normal de Pontevedra: xa conta coa súa historia", AP, VI-1994; "Coca: o demo loita co santo", OCG, 17-VIII-1994; "A Becha de Ribadavia", LR, 28-VIII-1994; "Os refráns", IR, III-1995; "As adiviñas", IR, III-IV-1995; "O alumea-lo pan ou danzas do pan", IR, IV-V-1995; "A festa de San Pedro Mártir", IR, V-1995; "As cantigas dos maios", IR, VI-1995; “Mestres galegos: Cebreiro”, S.,VI-1995; “Mestres galegos: Torres”, S. IX-1995; "Tempo de vendima", IR, X-1995; "Santos e defuntos", IR, X-XI-1995; “Mestres galegos: Maside”, S., XII-1995; "O día de Santa Lucía", IR, I-1996; ”Aquel entroido de antes", IR, II-III-1996; "As adiviñas", IR, III-1996; “Mestres galegos: Vidales Tomé”, S., III-1996; “Festas e colleitas”, LR, 29-III-1996; "Unha época dourada do humor gráfico", FV, 30-III-1996; "Mestres galegos: Vidales Tomé", S., III-1996; "As flores de maio", IR, IV-V-1996; "Mestres galegos: Castelao", S., VI-1996; “Mestres galegos: Padín”, S., IX-1996; “O 8 de setembro”, IR, IX-X- 1996; “Tempo de vendima”, IR, X-XI-1996; “O tempo dos contos”, IR, XI-XII- 1996; “Mestres galegos: Requejo”, S., XII-1996; “Panxoliñas ou vilancicos”, IR, XII-1996/I-1997; “O casamento dos paxariños”, IR, 3/16-II, 1997; “As cruces de Cenlle”, IR, 3/16-III, 1997; “Mestres galegos: Dichi”, S., III-1997; “Coñece a túa terra: a construcción de hórreos”, LVG, 5-III-1997; “O domingo de Pascua”, IR, 7/20-IV, 1997; “As maias”, IR, 5/18-V, 1997; “As alfombras florais do Corpus”, IR, 2/15-VI, 1997; “Mestres galegos: Ribas”, S., VI-1997; “A Virxe do Carme: As ánimas e os mariñeiros”, IR, 7/20-VII, 1997; “Polas nosas romaxes medievais (I): Lecer, amor e devoción”, IR, 6/19-X, 1997; “Polas nosas romaxes medievais (II): San Treeçón nas terras de Tui”, IR, 3/16-XI, 1997; “Mestres galegos: Seoane”, S., IX-1997; “Polas nosas romaxes medievais (III): Santa Cecilia do Soberal”, IR, 1/14-XII, 1997 (rep. pola revista Altamira, 44, Brión); “Mestres galegos: Castaño”, S., XII-1997; “Polas nosas romaxes medievais (IV): San Simón”, IR, 29-XII/11-I, 1998; “Polas nosas romaxes medievais (V): San Mamede do mar”, IR, 26-I/8-II, 1998; “Polas nosas romaxes medievais (VI): San Leuter ou Santo Outel”, IR, 23-II/8-III, 1998; “Mestres galegos: Díaz Baliño”, S., III-1998; “Polas nosas romaxes medievais (VII): Santa María de Reza”, IR, 23-III/5-IV, 1998; “Polas nosas romaxes medievais (VIII): Santa María ou Santiago de Vigo”, IR, 20-IV/3-V, 1998; “Letras galegas`98: Os cantores do mar e do amor”, IR, 18-31-V, 1998; “Polas nosas romaxes medievais (IX): San Cremenzo do Mar”, IR, 15-28-VI, 1998; “Mestres galegos: Fábrega”, S., VI-1998; “Coñece-la historia da Fonte Nova e a Ponte Abrea de Villestro”, ECG, 12-VII-1998; “Polas nosas romaxes medievais (X): A Virxe do Faro”, IR, 13-26-VII-1998; “Villestro: o auténtico parque natural do Pego”, ECG, 20-IX-1998; “Polas nosas romaxes medievais (XI): Santiago de Compostela”, IR, 21-IX/4-X-1998; “Polas nosas romaxes medievais (XII): Santa María de Xián”, IR, 2-15-XI-1998; “Arquitectura popular: Os nosos hórreos”, LVG, 23-XI-1998; “Arquitectura popular: Os muíños e as construccións de auga”, LVG, 30-XI-1998; “Polas nosas romaxes medievais (XIII): Valongo, O Lago e Santa Marta”, IR, 30-XI/13-XII-1998; “Mestres galegos: López Sanmartín”, S., XII-1998; “Letras galegas, 1999: Ano de Blanco Torres”, IR, 28-XII-1998/10-I-1999; “Mestres galegos: Xaime Prada”, S., III-1999; “Os primeiros anos de Don Antonio”, OCG, 6-XI-1999; “Don Antonio: Galego de ben”, LVG, 6-XI-1999; “Dos nosos vellos oficios: 10º cabodano do pasamento de “Xocas”, IR, 29-XI / 12-XII, 1999; “Castelao e o Faro de Vigo. As ‘Cousas’ e a súa vida a través do periódico”, FV 7-I-2000 (reed. do artigo publicado en Cadernos Castelao, 8, 1997); “Os ferreiros”, IR, 24-I / 4-II, 2000; “Os pegureiros”, IR, 6-19-III, 2000; “Os afiadores”, IR, 17/30-IV, 2000; “Galicia en Fonseca”, OCG, 27-IV-2000; “A Corun/a”, OCG, 29-IV-2000; “A arquitectura megalítica da Costa da Morte”, OCG, 6-V-2000; “De Laza e do seu Entroido”, Guía dos Libros novos, 18, 2000; “Murguía e Altamira”, OCG, 20-V-2000; “Retrincos de Brión: A biblioteca do conde de Altamira”, Altamira, V-2000; “O novo refraneiro galego”, OCG, 27-V-2000; “Os xastres”, IR, 29-V/11-VI, 2000; “Santa Cecía de Bastavales”, OCG, 3-VI-2000; “Martín de Xinzo”, OCG, 10-VI-2000; “Humor en Fene”, OCG, 17-VI-2000; “Ponteareas”, OCG, 23-VI-2000; “A coca de Redondela”, OCG, 1-VII-2000; “Bemposta, a ‘Ciudad de los Muchachos’”, OCG, 8-VII-2000; “As costureiras”, IR, 10/23-VII-2000; “Pacios da Serra”, OCG, 15-VII-2000; “Roxelio Lorenzo”, OCG, 28-VII-2000; “Castelao: a procesión do padroado”, OCG, 22-VII-2000; “José Gil”, OCG, 5-VIII-2000; “O 15 de agosto”, OCG, 12-VIII-2000; “O quintal do ferro”, OCG, 2-IX-2000; “As cabazas de Ponteareas”, OCG, 9-IX-2000; “Candeán: Memoria dunha parroquia”, OCG, 16-IX-2000; “Muiñeiras e muiñeiros”, IR 18-IX/2-X-2000; “Santa Minia de Brión”, OCG, 23-IX-2000; “Santiago en Portugal”, OCG, 30-IX-2000; “O Ribeiro de don Eladio”, OCG, 7-X-2000; “Aquelas vendimas...”, OCG, 14-X-2000; “Séneca e Martiño de Braga”, OCG, 21-X-2000; “Escravos en Galicia”, OCG, 28-X-2000; “Os santeiros”, IR, 30-X/12-XI-2000; “Tempo de magostos”, OCG, 11-XI-2000; “Máis sobre os nosos escravos”, OCG, 18-XI-2000; “Cancioneiro do Fisterra galego”, OCG, 25-XI-2000; “As lavandeiras”, IR, 27-XI/10-XII; “O carballo do Preguntoiro”, OCG, 2-XII-2000; “Morrer de amor”, OCG, 2-XII-2000; “Outros eternos namorados”, OCG, 16-XII-2000; “Os arquivos parroquiais”, OCG, 23-XII-2000; “Carroucheiras e carroucheiros”, IR, 25-XII-2000 / 7-I-2001; “Cantos morreron en Oseira?”, OCG, 30-XII-2000; “Pasos cara á alba”, OCG, 6-I-2001; “Escravos en Vigo”, OCG, 12-I-2001; “Os toxos de San Fiz de Solobio”, OCG, 20-I-2001; “Os zapateiros”, IR, 22-I /4- II-2001; “A barba deValle-Inclán”, OCG, 27-I-2001; “Nison, Frei e Pinochet...”, OCG, 3-II-2001; “Ridimoas”, OCG, 10-II-2001; “O 24, non o 27”, OCG, 17-II-2001; “Tui para Portugal”, OCG, 24-II-2001; “Eiras e Rande”, OCG, 3-III-2001; “Os carpinteiros”, IR, 5/18-III-2001; “Carballedo e o Faro”, OCG, 10-III-2001; “Txakurregitxe”, OCG, 17-III-2001; “Galega e universal”, OCG, 24-III-2001; “Lembranza do meu Pontareas”, OCG, 31-III-2001; “Os meus zoquiños”, OCG, 7-IV-2001; “Bo negocio: vender mozos”, OCG, 13-IV-2001; “Os zoqueiros”, IR,16/29-IV-2001; “Samos: empresa siderúrxica”, OCG, 28-IV-2001; “Un poema de E. Rodríguez González adicado ás Torres de Altamira (1918)”, Altamira, VI-2001; “Letras galegas: 2002”, OCG, 5-V-2001; “Escravos coruñeses”, OCG, 12-V-2001; Os telleiros”, IR, 14/27-V-2001; “A velliña leprosa”, OCG, 19-V-2001; “A coca de Santiago”, OCG, 2-VI-2001; “O carballo de Santa Margarida”, OCG, 9-VI-2001; “O pregón do Corpus de Ponteareas”, OCG, 16-V-2001; “Marxinados relixiosos”, OCG, 23-VI-2001; “Salvaterra e o Estebanillo”, OCG, 30-VI-2001; “O ‘pasatempo’ e Luís Seoane”, OCG, 7-VII-2001; “O libro dos romances”, Guía dos libros novos, VII-VIII-2001; “Os santeiros de Chave”, IR, 9-22/VII-2001; “Joâo Verde”, OCG, 14-VII-2001; “En Galicia hai de todo”, OCG, 21-VII-2001; “Mailoc e Villapol”, OCG, 28-VII-2001; “A Xanela”, OCG, 4-VIII-2001; “De pombas e pombais”, OCG, 11-VIII-2001; “As nosas fragas”, OCG, 18-VIII-2001; “Anaquiños. Lecturas gallegas”, OCG, 25-VIII-2001; “O meu can”, OCG, 1-IX-2001; “Chicanos, negros... galegos”, OCG, 8-IX-2001; “Mirando ó chau”, OCG, 15-IX-2001; “O cruceiro do cemiterio de Bonaval”, OCG, 22-IX-2001; “‘El Pueblo Gallego’ e a muralla de Vigo”, OCG, 29-IX-2001; “Paradela de Boullón”, OCG, 6-X-2001; “Dedos e dedas”, OCG, 13-X-2001, “Letras galegas: 2002: Ano de Frei Martiño Sarmiento”, IR,15-28/ X / 2001; “As ”escolas” de Beade”, OCG, 20-X-2001; “En Boisaca”, OCG, 27-X-2001; “Perdóaslle ó Meco?”, OCG, 3-XI-2001; “Sabugueiro = Bieiteiro”, OCG, 10-XI-2001; “Letras galegas: 2002: Ano de Frei Martiño Sarmiento: O Meco”, IR,12/25-XI / 2001; “Os zonchos”, OCG, 17-XI-2001; “Relendo a Bakunin”, OCG, 24-XI-2001; “De faros e fareiros”, OCG, 1-XII-2001; “2002: Ano de Frei Martiño Sarmiento: O galego e o ensino”, IR, 10/23-XII-2001; “Nymphaea Alba”, OCG, 15-XII-2001; “O gaiteiro de Trascastro”, OCG, 22-XII-2001; “Adeus: peso, peseta, real, can e cadela”, OCG, 29-XII-2001; “Rematou o ano de Don Eladio”, OCG, 5-I-2002; “Carta a Amara”, OCG, 12-I-2002; “A primeira mesquita galega”, OCG, 20-I-2002; “Ruperto de Nola e Camilo J. Cela”, OCG, 26-I-2002; “Planos de Compostela”, OCG, 2-II-2002; “2002: Ano de Frei Martiño Sarmiento: As súas viaxes a Galiza”, IR, 4-17/II/ 2002; “Anuario Brigantino”, OCG, 16-II-2002; “Agustina Otero”, OCG, 23-II-2002; “Un vello anticonceptivo”, OCG, 2-III-2002; “25 anos de “Enc.”, OCG, 9-III-2002; “Real pornografía”, OCG, 16-III-2002; “Cataluña, terra de acollida”, OCG, 23-III-2002; “Ut sum satis curiosa...”, OCG, 29-III-2002; “2002: Ano de Frei Martiño Sarmiento”, IR, 1/14-IV-2002; “A Virxe da Pastoriza, a Pardo Bazán e Ponteareas”, OCG, 6-IV-2002; “Miguel Pereira: Placebo”, OCG, 13-IV-2002; “O P. Sarmiento e o Panteón de Galegos Ilustres”, OCG, 20-IV-2002; “Barriga Verde”, OCG, 27-IV-2002; “As adiviñas”, OCG, 4-V-2002; “2002: ano de Frei Martín Sarmiento. Os restos do P. Sarmiento”, IR, 13/26-V-2002; “O Meco”, LVG, 16-V-2002; “Luciano García Alén”, OCG, 18-V-2002; “Gourmand World Wine Books Award 2002”, OCG, 25-V-2002; “Unha fermosa obra xilográfica”, OCG, 1-VI-2002; “Vellos son xacobeos”, OCG, 8-VI-2002; “O noso Prisciliano”, OCG, 15-VI-2002; “O “pregón” de Ponteareas”, OCG, 22-VI-2002; “Galicia nos selos”, OCG, 29-VI-2002; “Os maios en Barcelona”, OCG, 6-VII-2002; “Demófilo, o amigo do pobo”, OCG, 13-VII-2002; “Villaseca de la Sagra”, OCG, 20-VII-2002; “Roque Pesqueira Crespo”, OCG, 27-VII-2002; “Parpalacio”, OCG, 3-VIII-2002; “Alén do lume”, OCG, 10-VIII-2002; “O val de Fornela”, OCG, 17-VIII-2002; “Sobroso”, OCG, 24-VIII-2002; “O museo pedagóxico-etnográfico Villapol”, OCG, 31-VIII-2002; “Saint-Jacques de París”, OCG, 7-IX-2002; “Aunios”, OCG, 21-IX-2002; “Das Kapital”, OCG, 28-IX-2002; “A cruz de Albacete”, OCG, 5-X-2002; “O Museo galego do xoguete”, IR, 7-20/X-2002; “... Cal un niño antr’as ramas...”, OCG, 12-X-2000; “Manuel Torres”, OCG, 19-X-2002; “A gaita de barquín”, OCG, 26-X-2002; “Memorias do Franquismo”, OCG, 3-XI-2002; “Un tal Avilés Vinagre”, OCG, 9-XI-2002; “Os cruceiros de Valga”, OCG, 16-XI-2000; “A Compostela que se perdeu”, OCG, 23-XI-2002; “A nosa costa en 1634”, OCG, 30-XI-2002; “Un museo moi especial: o de “Villapol”, IR, 2-15/XII/2002; “Albariño en Moscova”, OCG, 7-XII-2002; “Galicia de lenda”, OCG, 14-XII-2002; “As nosas laranxas”, OCG, 21-XII-2002; “Barcelona e Santiago”, OCG, 28-XII-2002; “Os outros Reis Magos”, OCG, 4-I-2003; “A Costa da Morte e a Armada Invencible”, OCG, 11-I-2003; “Fontes de Compostela”, OCG, 18-I-2003; “Os rebezos ancareses”, OCG, 25-I-2003; “Para eles: elas; para elas: eles”, OCG, 1-II-2003; “O Calvario de Beade”, Informativo Ridimoas 2002, Beade, 2003; “A bica: o pan dos pobres”, OCG, 8-II-2003; “Aqueles “carallos” franceses”, OCG, 15-II-2003; “Cadernos de Ribadavia”, OCG, 22-II-2003; “O Museo de Sobroso”, IR, 24-II/9-III-2003; “Álvaro das Casas, o Ribeiro e Noia”, OCG, 1-III-2003; “Cruceiros de capeliña”, OCG, 8-III-2003; “Dona Coresma”, OCG, 15-III-2003; “A batalla de Rande: Mapas e gravados”, OCG, 22-III-2003; “O vasco en Compostela”, OCG, 5-IV-2003; “Unha tarde no cemiterio de Noia”, OCG, 12-IV-2003; “Cenlle”, OCG, 19-IV-2003; “De romaxe a Rocamador”, OCG, 26-IV-2003; “A balada do cárcere de Reading”, OCG, 3-V-2003; “Lans: a gran cidade”, IR, 25-IV / 18- V- 2003; “O noso patrimonio etnográfico”, OCG, 10-V-2003; “O carballo de Luxís”, GH, 18-V-2003; “Hai na costa da mar infinitos cisnes...”, GH, 24-V-2003; “Filatelia en Noia, traballar de xeito altruísta pola cultura”, GH, 31-V-2003; “Arturo Noguerol e ‘La Centuria’”, GH, 7-VI-2003; “Unha mostra do noso humor gráfico”, GH, 14-VI-2003; “A quintana dos mortos de Noia”, IR, 16/29-VI-2003; “Monção e Redondela”, GH, 21-VI-2003; “O galego e a publicidade”, GH, 28-VI-2003; “Ávila y La Cueva: o historiador das terras de Tui”, GH, 5-VII-2003; “De Ponteareas a Guláns”, GH, 12-VII-2003; “O amigo “Xocas”, GH, 19-VII-2003; “As mazás de San Xoán”, GH, 26-VII-2003; “Unha volta pola terra de Iria”, GH, 2-VIII-2003; “O primeiro mapa de Galicia”, GH, 9-VIII-2003; “Heterodoxo, mártir e excomungado”, GH,16-VIII-2003; “Rodrigues Brandäo: Aldeas”, GH, 23-VIII-2003; “Takanobu Miura”, GH, 30-VIII-2003; “O “Dr. Juan Canalejo”, GH, 6-IX-2003; “No cemiterio de Ourense”, GH, 13-IX-2003; “Walter Ebeling en Lugo”, GH, 20-IX-2003; “San Francisco de Ourense”, GH, 27-IX-2003; “A ‘esquela’ de Cuevillas”, GH, 4-X-2003; “Galegos no Douro”, GH, 11-X-2003; “Perros, pero non cans”, GH, 18-X-2003; “O Preguntoiro”, GH, 25-X-2003; “Os derradeiros trobadores”, GH, 1-XI-2003; “A oliveira de Vigo”, GH, 8-XI-2003; “Tempo de castañas”, GH, 15-XI-2003; “As samesugas da lagoa de Antela”, GH, 22-XI-2003; “Tres refraneiros”, GH, 29-XI-2003; “Unha novela para príncipes namorados”, GH, 6-XII-2003; “O Anuario Brigantino”, GH, 13-XII-2003; “A outra Galicia”, GH, 20-XII-2003; “A nosa arquitectura popular”, GH, 27-XII-2003; “Entre Celanova e Vilanova”, IR, 29-XII-2003/ 11-I-2004; “Amaro e Mauro”, GH, 3-I-2004; “Enredos e xoguetes”, GH, 10-I-2004; “Os Barbanzóns”, GH, 17-I-2004; “O Coedo”, GH, 24-I-2004; “Tres humoristas ferroláns”, GH, 31-I-2004; “Mimosas e camelias”, GH, 7-II-2004; “O historiador tudense Ávila y La Cueva”, GH, 14-II-2004; “O viño de Navia de Suarna”, GH, 21-II-2004; “O Brigantium”, GH, 28-II-2004; “Xocas e o Camiño de Santiago”, GH, 6-III-2004; “Badaladas de dor”, GH, 13-III-2004; “Os cruceiros de Rois”, GH, 20-III-2004; “Ribadavia: o viño e os ingleses”, GH, 27-III-2004; “No castelo de Soutomaior”, GH, 3-IV-2004; “ ‘O Moucho’: libros do pobo para o pobo”, GH, 17-IV-2004; “Cunqueiro e os maios de Mondoñedo”, GH, 24-IV-2004; “Xaquín Lorenzo Fernández: O Xocas”, GH, 1-V-2004; “Xurxo Lorenzo Fernández”, GH, 8-V-2004; “Xocas e o Seminario de Estudos Galegos”, LVG, 13-V-2004; “José Lorenzo Álvarez “Tabarra”, GH, 15-V-2004; “Joaquina Fernández”, GH, 22-V-2004; “Castelao e Xocas”, GH, 29-V-2004; “Cruceiros de Vilagarcía”, GH, 5-VI-2004; “O boi de Allariz”, GH, 16-VI-2004; “O pregón do Corpus”, GH, 19-VI-2004; “Taoura e Citroën”, GH, 26-VI-2004; “O clamor da eclipse”, 3-VII-2004; “O Museo do Humor de Fene”, IR, 28-VI / 11-VII, 2004; “O noso viño: máis noso”, GH, 10-VII-2004; “Reliquias e relicarios”, GH, 17-VII-2004; “Hildegart”, GH, 24-VII-2004; “Tempo de seitura”, GH, 31-VII-2004; “Noia: capital galega da filatelia”, GH, 7-VIII-2004; “A lendaria viaxe de Brandán”, GH, 14-VIII-2004; “O castelo de Ribadavia”, GH, 21-VIII-2004; “Cartografía do Camiño”, GH, 28-VIII-2004; “A terra de Soneira”, GH, 4-IX-2004; “Angoares”, GH, 11-IX-2004; “Os ferróns vascos”, GH, 18-IX-2004; “Romance do pescador peregrino”, GH, 25-IX-2004; “San Trocado”, GH, 2-X-2004; “Nueva Galicia”, GH, 9-X-2004; “Compostela de Nueva”, GH, 16-X-2004; “Camporredondo”, IR, 18/31-X-2004; “O galego envellece”, GH, 23-X-2004; “Filipe de Castro e o humor gráfico portugués”, GH, 30-X-2004; “Gandería, tesouro de Galicia”, GH, 6-XI-2004; “ ‘Femeninas’, a ópera prima de Valle-Inclán”, GH, 13-XI-2004; “ ‘O corpo santo’ de Iria”, IR, 15/18-XI-2004; “O noso traxe tradicional”, GH, 20-XI-2004; “A derradeira moreira de Bonaval”, GH, 27-XI-2004; ”Espazos naturais”, GH, 4-XII-2004; “Castelao: cousas de nenos”, GH, 11-XII-2004; “’Os cruceiros’ dos Ancares”, GH, 13-26-XII-2004; “O viño en Lugo en 1583”, GH, 18-XII-2004; “Otero Pedrayo: pranto por Castelao”, GH, 8-I-2005; “A toponimia de Rianxo”, GH, 15-I-2005; “A cruz do cabo do mundo”, IR, 17-30-I-2005; “O arco-maio de Tabagón”, GH, 22-I-2005; “Sancho na ‘Ínsua Barataria”, GH, 29-I-2005; “‘Il Pellegrino’”, GH, 5-II-2005; “Un nobel esquecido: Echegaray”, GH, 12-2-2005; “San Telmo de Tui”, IR, 14/27-II-2005; “O ‘Cantigueiro popular da Limia Baixa’”, GH, 19-II-2005; “O que é moda non incomoda...”, GH, 26-II-2005; “Os mortos non falan a nosa lingua”, GH, 5-III-2005; “O demo anda ceibe”, GH, 12-III-2005; “O viacrucis das Ermidas”, GH, 19-III-2005; “Vendo-os assim tão pertinho...”, IR, 14/27-III-2005; “O enxoval dos devanceiros medievais”, GH, 2-IV-2005; “Os ‘sambenitos’ da catedral de Tui”, GH, 16-IV-2005; “Estafadores ‘on line’”, GH, 23-IV-2005; “Bastavales”, IR, 25-IV/8-V-2005; “O tombo de Toxosoutos”, GH, 30-IV-2005; “As adegas monásticas do Ribeiro”, GH, 14-V-2005; “Os maios de Vilafranca”, GH, 21-V-2005; “A festa do boi”, GH, 28-V-2005; “A chegada da luz eléctrica”, GH, 4-VI-2005; “‘El cadiceño’”, GH, 11-VI-2005; “2 de xullo de 1938”, GH, 18-VI-2005; “Sobremesas do Xelmírez”, GH, 25-VI-2005; “Unha panorámica de Betanzos de 1622 ou 1623”, AX, 19, 2005; “Pombais e pombas”, GH, 2-VII-2005; “Os prostíbulos madrileños, onte e hoxe”, GH, 9-VII-2005; “Campás e campaneiros”, GH, 16-VII-2005; “Concepción Arenal: Dios y Libertad”, IR, 18-VII/4-IX-2005; “Ribadavia e os ribadavienses”, GH, 23-VII-2005; “O verán festeiro”, GH, 30-VII-2005; “Un galego de ben: Antonio Franguas Fraguas. 1º centenario do seu nacemento”, A Fundación, 8, Ribadavia, 2005; “O pan de cada día”, GH, 6-VIII-2005; “O noso traxe tradicional”, GH, 13-VIII-2005; “Por terras de Quiroga”, GH, 20-VIII-2005; “Notas históricas sobre o topónimo Urdilde”, Festas do Verán, Urdilde, 2005; “Compostela: áurea, sabia”, GH, 27-VIII-2005; “As escolas de Riobóo”, GH, 3-IX-05; “A vida dos nosos pescadores en 1916”, GH, 10-IX-2005; “Na Franqueira”, GH, 17-IX-2005; “Don Merlín, Cunqueiro... e o tostado”, GH, 24-IX-2005; “Un percorrido pola historia de Ponteareas”, GH, 1-X-2005; “Ribadavia: a Virxe do Portal”, IR, 3/6-X-2005; “O museo da Limia”, GH, 8-X-2005; “Gómez Alfaro: “Confíteor”, GH, 15-X-2005; “Hércules e Xerión”, GH, 22-X-2005; “Santos e defuntos”, GH, 29-X-2005; “Lembrando a Fraguas”, GH, 5-XI-2005; “Novembro matachín”, GH, 12-XI-2005; “Compostela: O cruceiro de Ramírez”, IR, 14/27-XI-2005; “Mugía, Javiña, Larage, Morujo, Conjo...”, GH, 19-XI-2005; “Por terras de Pontedeume: Breamo”, GH, 26-XI-2005; “Unha nova revista: “Adra”, GH, 3-XII-2005; “Adeus ao limbo”, GH, 10-XII-2005; “O incendio do arquivo de Vigo (1851)”, GH, 17-XII-2005; “O belén ou nacemento”, GH, 24-XII-2005; “No primeiro centenario de Antonio Fraguas”, IR, 26-XII-05 / 8-I-06; “Ano novo, vida nova”, GH, 31-XII-2005; “A revista das Mariñas: A Xanela”, GH, 7-I-2006; “Sor Constanza de Xesús”, GH, 14-I-2006; “Noia: ‘Casa da Gramática’”, GH, 21-I-2006; “O misterioso “Ciprianillo”, GH, 28-I-2006; “Colón, pontevedrés de Porto Santo?”, GH, 4-II-2006; “San Francisco e as ánimas”, IR, 6/19-II-2006; “A adega da Virxe do Pelete”, GH, 11-II-2006; “E por que non de Pontevedra?”, GH, 18-II-2006; “O banquete de Conxo”, GH, 25-II-2006; “O tudense F. Sánchez, ‘O Escéptico’”, GH, 4-III-2006; “As rosas de Leiras Pulpeiro”, GH, 11-III-2006; “Oficios de antano: o segador”, GH, 18-III-2006; “Entre Pontevedra e Poio: Portosanto”, IR, 20-III / 2-IV-2006; “O tímpano de Palmou”, GH, 25-III-2006; “A Ponte de Areas”, GH, 1-IV-2006; “Santiago no bispado de Tui”, GH, 8-IV-2006; “O frade que acabou en monxa”, GH, 22-IV-2006; “Un gravado da Coruña do século XVI”, GH, 29-IV-2006; “A Virxe do Socorro”, IR, 1/14-V-2006; “San Pedro e o ramo cativo”, GH, 6-V-2006, “Terras da lendaria Lupa”, GH, 13-V-2006; “Os maios de Vilagarcía”, GH, 20-V-2006; “Todo pasa, todo queda”,GH, 27-V-2006; “A romaxe do Lodairo”, GH, 3-VI-2006; “Johán Carballeira”, GH, 10-VI-2006; “Colón: 500 anos despois”, GH, 17-VI-2006; “O mellor ingrediente”, GH, 24-VI-2006; “Os gaiteiros do Museo de Tui”, IR, 26-VI / 9-VII, 2006; “EDTA: ácido etilendiaminotetraacético”, GH, 1-VII-2006; “Ultreia: Adiante!”, GH, 8-VII-2006; “A fraga de Catasós”, GH, 15-VII-2006; “Ultreia e o “roteiro das Rías Baixas”, FV, 15-VII-2006; “O barquiño do peregrino”, GH, 22-VII-2006; “Viño galego... e en galego”, GH, 29-VII-2006; “Chega a hora que marcou o tempo...”, GH, 5-VIII-2006; “O millo e os hórreos”, GH, 12-VIII-2006; “Por terras de Mondoñedo”, GH, 19-VIII-2006; “Os muíños de vento da Coruña”, GH, 26-VIII-2006; “Folletos turísticos”, GH, 2-IX-2006; “Ponthus, rei de Galicia”, GH, 9-IX-2006; “O castelo da Rocha”, GH, 16-IX-2006; “Os ósos de San Cristovo”, GH, 23-IX-2006; “Panteón de galeg@s ilustres”, GH, 30-IX-2006; “Xesús Canabal Fuentes”, GH, 7-X-2006; “Lembrémolos na nosa lingua”, GH, 14-X-2006; “María Mariño e o Panteón de Galegos ilustres”, IR, 16/29-X-2006; “O castelo de Rianxo”, GH, 21-X-2006; “A ponte de Pazos”, GH, 28-X-2006; “Un libro de “honestas e nobres damas”, GH, 4-XI-2006; “Aquelas orquestras de antes...”, GH, 11-XI-2006; “Os nenos da vacina”, GH, 18-XI-2006; “Os derradeiros de Cuba e Filipinas”, GH, 25-XI-2006; “Non poñades muros ao pensamento...”, GH, 2-XII-2006; “O Teatro Principal de Tui”, GH, 9-XII-2006; “O lobo bo da Gudiña”, GH, 16-XII-2006; “Don Antonio e Don Xosé”, GH, 23-XII-2006; “Centenario da exposición galega de 1909”, GH, 30-XII-2006; “San Campio ‘de lonxe’”, IR, 25-XII-06/7-I-07; “Un compostelán máis...”, O pichel. Revista das relacións veciñais, Santiago de Compostela, 9, 2006; “O prato tradicional do Entroido no Ribeiro: orella e castañas”, A Fundación, 11, Ribadavia, 2006; “Barbantia. Anuario de Estudos do Barbanza”, GH, 6-I-2007; “A muller galega e dona Emilia”, GH, 13-I-2007; “Cocas e tarascas”, GH, 20-I-2007; “As postais da Bela Otero”, GH, 27-I-2007; “Santos e reliquias”, GH, 3-II-2007; “O carballo de Santa Margarida”, GH, 10-II-2007; “Nós tamén fomos emigrantes...”, GH, 17-II-2007; “A corrida do galo”, GH, 24-II-2007; “Tempos de festa en Galicia”, GH, 3-III-2007; “Botana, o medio irmán de P. Valladares”, GH, 10-III-2007; “Xa peta á porta a primavera”, GH, 17-III-2007; “Os xogos tradicionais”, GH, 24-III-2007; “A illa da serea”, GH, 31-III-2007; “A música tradicional”, GH, 14-IV-2007; “O agarradiño”, GH, 21-IV-2007; “Os cruceiros de capeliña”, GH, 28-IV-2007; “Castelao e a cerámica”, GH, 5-V-2007; “De Sargadelos a Sargadelos”, GH, 12-V-2007; “Os maios de Leiro”, GH, 19-V-2007; “Albeos e a desidia da Administración”, GH, 26-V-2007; “San Martiño de Belesar”, GH, 02-VI-2007; “As casas rectorais”, IR, 4/17-VI- 2007; “Os mártires da Igrexa”, GH, 9-VI-2007; “Carta á coca de Monção”, GH, 16-VI-2007; “Carta á coca de Redondela”, GH, 23-VI-2007, “San Antonio bendito, dádeme un home...”, GH, 30-VI-2007; “Unha muller sin home é... festa sin trigo”, GH, 7-VII-2007; “A república do Couto Mixto”, GH, 14-VII-2007; “ ‘Galego spoken’”, GH, 21-VII-2007; “Da vía ‘Madrid-Coruña (por Zamora)’ ao AVE”, GH, 28-VII-2007; “O galego e a xustiza”, GH, 4-VIII-2007; “Unha controversia teolóxica: o longo da saia”, GH, 11-VIII-2007; “A prensa en Negreira, A Baña e Brión”, GH, 18-VIII-2007; “As tampas dos nosos cemiterios”, GH, 25-VIII-2007; “A festa do demo”, GH, 1-IX-2007; “Os buxos de San Simón”, GH, 8-IX-2007; “Arquitectura popular ourensá”, GH, 15-IX-2007; “A igrexa de Melón e o terremoto de Lisboa”, GH, 22-IX-2007; “Laranxas e limóns galegos”, GH, 29-IX-2007; “O castelo de Vimianzo: museo vivo”, GH, 6-X-2007; “Por terras de Quiroga. Torre Novaes”, GH, 13-X-2007; “Defuntos, campás e castañas”, GH, 20-X-2007; “Trinta anos do Museo do Pobo Galego”, GH, 27-X-2007; “A humilde e saborosa sardiña”, GH, 3-XI-2007, “Vigo, J. Verne e o capitán Nemo”, GH, 10-XI-2007; “Os nosos compañeiros os animais”, GH, 17-XI-2007; “A Coruña e a II Guerra Mundial”, GH, 24-XI-2007; “O cancioneiro popular Eumés”, GH, 1-XII-2007; “Álvarez Blázquez e a escolma da lírica galega”, GH, 08-XII-2007; “Juan R. Jiménez, Curros e ‘Platero’”, GH, 15-XII-2007; “O cemiterio de Fisterra”, GH, 22 -XII-2007; “No centenario de don Xaquín”, GH, 29-XII-2007; “O pirata e a colección Benito Soto”, GH, 5-I-2008; “A outra memoria histórica”, GH, 12-I-2008; “A fala dos nosos viños”, GH, 19-I-2008; “As casas dos indianos”, GH, 26-I-2008; “A ‘Casa de Colón’”, GH, 2-II-2008; “O cruceiro de Ramírez”, GH, 9-II-2008; “O pombal de Lourenzá”, GH, 16-II-2008; “Bagaría en Pontevedra”, GH, 23-II-2008; “Santiago ‘Matacomunistas’”, GH, 1-III-2008; “Aquel 1968”, GH, 8-III-2008; “O Penedo do Capón”, GH, 15-III-2008; “Tempos de pascoeiras”, GH, 29-III-2008; “A romeira santa de Batalláns”, GH, 5-IV-2008; “A casa do Concello do Porriño”, GH, 12-IV-2008; “O precioso “baco” da Ulla”, XXVIII Festa do Viño da Ulla, Sarandón-Vedra, 2008; “O cadaleito dos pobres”, GH, 19-IV-2008; “A cativadora pastora do Sar”, GH, 26-IV-2008; “Trinta anos sen comer nin beber”, GH, 3-V-2008; “A xesta, esa planta prodixiosa”, GH, 10-V-2008; “As guías de Vigo de Álvarez Blázquez”, GH, 17-V-2008; “In memoriam, Xosé Carlos Gómez”, GH, 24-V-2008; “Cunqueiro, Rocamador e Santiago”, GH, 31-V-2008; “Unha alfombra de Ponteareas”, GH, 7-VI-2008; “Os batáns de Mosquetín”, GH, 14-VI-2008; “San Miguel de Breamo”, GH, 21-VI-2008; “Cando as mulleres declararon a guerra”, GH, 28-VI-2008; “Letras Galegas 2008: Xosé María Álvarez Blázquez: Eloxio de Ribadavia”, A Fundación, 14, Ribadavia, 2008; “Montederramo e Caramuel”, GH, 5-VII-2008; “A ‘Galería de Gallegos Ilustres’ de Xosé María e Emilio Álvarez Blázquez”, AX, 25, 2008; “Nos montes do Suído: a ponte da Graña”, GH, 12-VII-2008; “A. Racinet e o noso traxe tradicional”, GH, 19-VII-2008; “Xan Carallás, fundador de Redondela”, GH, 26-VII-2008; “‘A Xanela’. Revista cultural das Mariñas”, GH, 2-VIII-2008; “Quince de agosto: o día máis festeiro”, GH, 9-VIII-2008; “Os fornos da Pontenova”, GH, 16-VIII-2008; “Nas ruínas do mosteiro de Melón”, GH, 23-VIII-2008; “As augas minerais de Bugarín”, GH, 30-VIII-2008; “A cadeira episcopal da discordia”, IR, 8/21-IX-2008; “Alcumes medievais”, GH, 6-IX-2008; “O santuario romano de Bóveda”, GH, 13-IX-2008; “As cruces cumiais”, GH, 20-IX-2008; “Santa Minia de Brión”, GH, 27-IX-2008; “A casa e o bosque animados”, GH, 4-X-2008; “Pavías ou ‘paveas’”, GH, 11-X-2008; “Unha parella de galegos do século XVI”, GH, 18-X-2008; “A pesca tradicional nos nosos ríos”, GH, 25-X-2008; “Santos e Defuntos”, GH, 1-XI-2008; “Fourcroy e o traxe galego”, GH, 8-XI-2008; “As samesugas da lagoa de Antela”, GH, 15-XI-2008; “A caza do fero xabaril”, GH, 22-XI-2008; “O castelo de Pambre”, GH, 29-XI-2008; “Erbogo ou Herbogo”, GH, 6-XII-2008; “Soberosum”, GH, 13-XII-2008; “Os marañois”, GH, 20-XII-2008; “O Miño nas ‘Memórias paroquiais’ de 1758, GH, 27-XII-2008; “A prol da estación de Santiago”, GH, 3-I-2009; “Elena/o de Céspedes”, GH, 10-I-2009; “Lingua e calidade”, GH, 17-I-2009; “Ostras de Cambados”, GH, 24-I-2009; “O menú dos monxes de Celanova e Oseira”, GH, 31-I-2009; “A historia ourensá a través dos Maios”, GH, 7-II-2009; “Saudação a Vigo”, GH, 14-II-2009; “Navasqüés, o ouro nazi e Bouza Brey”, GH, 21-II-2009; “Darwin en Galicia”, GH, 28-II-2009; “De camposantos a cemiterios”, GH, 7-III-2009; “’A preguiza’ de Santa Mariña de Cambados”, GH, 14-III-2009; “Polas terras do conde de Cabanelas e Covelo”, IR, 16/29-III-2009; “Hildegart Rodríguez Carballeira”, GH, 21-III-2009; “O Entroido de Ourense”, GH, 28-III-2009; “A catedral industrial galega”, GH, 4-IV-2009; “‘La última lección del maestro’”, GH, 18-IV-2009; “Do albornoz ao topless”, GH, 25-IV-2009; “Fermín Bouza Brey e Emilio de Navasqüés”, Alameda, 33, 2009; “Palletas e pallóns”, GH, 2-V-2009; “Que facer coa terra?”, GH, 9-V-2009; “Adiante!”, AP, V-2009; “Engaiolados polos maios”, GH, 16-V-2009; “Autobiografía dun mestre”, GH, 23-V-2009; “O campanil do Concello de Ribadavia”, GH, 30-V-2009; “Rande: entre a historia e a lenda”, GH, 6-VI-2009; “San Simón: inferno e paraíso”, IR, 8/21-VI-2009; “Unha parella betanceira do século XVIII”, AX, 27, 2009; “Seraogna”, GH, 13-VI-2009; “No cabo do mundo”, GH, 20-VI-2009; “Depuración de bibliotecas polos franquistas”, GH, 27-VI-2009; “25 anos da ‘Declaración dos alcaldes’”, GH, 4-VII-2009; “A romaxe do Faro e Xoán de Requeixo”, GH, 11-VII-2009; “Xogos populares de Pontevedra”, GH, 18-VII-2009; “Fai hoxe cen anos...”, GH, 25-VII-2009; “Á sombra da ‘bandeira pirata’”, GH, 1-VIII-2009; “Se Darwin estivese nas nosas illas...”, GH, 8-VIII-2009; “Coeducación e segregación”, GH, 15-VIII-2009; “Formigueiros: a montaña do ferro”, GH, 22-VIII-2009; “Polas terras da Limia: Trandeiras”, GH, 29-VIII-2009; “O primeiro gravado de San Martiño de Noia”, Alameda, Noia, 34, 2009; “Que sabios eran os ilustrados!”, GH, 5-IX-2009; “Un gravado de San Martiño de Noia (1884)”, GH, 12-IX-2009; “O rodicio do tempo: O primeiro congreso de cruceiros e cruces”, GH, 19-IX-2009; “Gómez Alfaro: honra da poesía galega”, GH, 26-IX-2009; “Os nosos instrumentos”, GH, 3-X-2009; “O cruceiro de capela de Noal”, GH, 10-X-2009; “Galicia é Galicia, e abonda”, GH, 17-X-2009; “San Xaquín das illas Ons”, IR, 19-X/1-XI-2009; “Na terra dos cabaqueiros”, GH, 24-X-2009; “Pereiró: ‘Lugar da memoria’”, GH, 31-X-2009; “O discurso prohibido de Gómez Román”, GH, 7-XI-2009; “Adiviñas e cabalos bravos”, GH, 14-XI-2009; “O cruceiro de Baiona”, GH, 21-XI-2009; “Salvemos os pombais”, GH, 28-XI-2009; “Polo Macizo Central Ourensán”, GH, 5-XII-2009; “O noso aceite”, GH, 12-XII-2009; “A igrexa das illas Ons”, GH, 19-XII-2009; “Tapal: ‘Trascendencia social do Idioma”, GH, 26-XII-2009; “‘Courel dos tesos cumes...’”, GH, 2-I-2010; “Martínez de Montaos e as Cortes de Cádiz”, GH, 9-X-2010; “Primeira alcaldesa galega, Mª. P. Gómez”, GH, 16-I-2010; “Paz e amor na soidade do Courel”, IR, 18/31-I-2010; “O asalto de Cangas polos piratas turcos”, GH, 23-I-2010; “Santo Eutelo”, GH, 30-I-2010; “Elisa e Marcela: amor, dor, incomprensión...”, GH, 6-II-2010; “Amaro, o peregrino”, GH, 13-II-2010; “Por terras de Maceda”, GH, 20-II-2010; “O cruceiro máis grandioso”, GH, 27-II-2010; “Un valioso achado: o foro de Ribadavia”, GH, 6-III-2010; “A casa encantada de Fernández Flórez”, GH, 13-III-2010; “San Clemente de Tui”, GH, 20-III-2010; “As invasoras mimosas”, GH, 27-III-2010; “As caricaturas de Valle-Inclán”, GH, 10-IV-2010; “A Virxe de Guadalupe en Galicia: o milagre de Vimianzo”, IR, 12-IV/2-V-2010; “Os muíños do Rosal”, GH, 17-IV-2010; “Noia: ‘portus apostoli’”, GH, 24-IV-2010; “O P. Feijóo e a tortura”, GH, 1-V-2010; “Maio e a xesta”, GH, 8-V-2010; “Exvotos e candeas”, GH, 15-V-2010; “A prol da nosa arte funeraria”, GH, 22-V-2010; “Emilio de Navasqüés, un personaxe funesto para Galicia”, LVG (supl. “A Voz de Barbantia”), 28-V-2010; “Adeus, maio!”, GH, 29-V-2010; “Dicionario de Etnografía e Antropoloxía”, GH, 5-VI-2010; “Santa María de Bonaval”, GH, 12-VI-2010; “A ‘Romaría’ de D. Fierros”, GH, 19-VI-2010; “Na fraga de Catasós”, GH, 26-VI-2010; “O Ribeiro na ‘Descripción y Cosmografía de España’ de F. Colón (1517-1523)”, A Fundación, 18, 2010; “O ‘Camiño’ e Compostela na lotería (I)”, GH, 3-VII-2010; “O ‘Camiño’ e Compostela na lotería (e II)”, GH, 10-VII-2010; “Xuíces e fiscais”, GH, 17-VII-2010; “Un santeiro descoñecido”, GH, 24-VII-2010; “O enigma de Bóveda”, GH, 31-VII-2010; “Touros...? Non!”, GH, 7-VIII-2010; “Touros en Compostela”, GH, 14-VIII-2010; “Nas torres de Altamira”, GH, 21-VIII-2010; “O ‘asilo’ de Cernadas”, GH, 28-VIII-2010; “A romanización en Compostela”, GH, 4-IX-2010; “A ‘menina’ de Ponteareas”, GH, 11-IX-2010; “Ribadavia: o terror da Inquisición”, GH, 18-IX-2010; “Gloria eterna a cantos aquí xacen...”, GH, 25-IX-2010; “Unha baril guía de Riotorto”, GH, 2-X-2010; “O cruceiro da Xirazga”, GH, 9-X-2010; “A parella galega de Gustave Doré”, GH, 16 -X-2010; “O carballo e a festa do viño do Pelete”, IR, 18/31-X-2010; “A Coruña na obra de F. Colón”, GH, 23-X-2010; “O galego e a morte”, GH, 30-X-2010; “O retablo de Belvís”, GH, 6-XI-2010; “O rodicio do tempo: O Santiago do cruceiro de Padrón”, GH, 13-XI-10; “O rodicio do tempo: Érbedos e amorodos”, GH, 20-XI-2010; “O rodicio do tempo: A cruz de San Munio”, GH, 27-XI-2010; “A cruz de Afonso III da catedral compostelá”, GH, 4-XII-2010; “As lavandeiras do río Tea”, GH, 11-XII-2010; “Barbantia. Anuario de Estudos do Barbanza”, GH, 18-XII-2010; “As festas do ano: De Nadal a Reis”, IR, 27-XII-2010 / 9-I-2011; “Os ranchos de reis”, GH, 8-I-2011; “A represión do maxisterio na ditadura”, GH, 15-I-2011; “Mondariz, a Compostela do enfermo”, GH, 22-I-2011; “A ponte de Castrelo de Miño”, GH, 29-I-2011; “Kropotkin: ‘A conquista do pan’”, GH, 5-II-2011; “Ribadeo: A ‘torre’ dos Moreno”, GH, 12-II-2011; “O peto de Abadín”, GH, 19-II-2011; “O coto de San Trocado”, GH, 26-II-2011; “A ponte sen río”, GH, 5-III-2011; “O tiraleite”, GH, 12-III-2011; “O Meco e a Meca”, GH, 19-III-2011; “A ponte internacional do Miño”, GH 26-III-2011; “As festas do ano. O ciclo de maio: pagán e cristián”, IR, 28-III / 10-IV-2011; “Tempo de lamprea”, GH, 2-IV-2011; “A pinacoteca de Vigo”, GH, 9-IV-2011; “Un falo castrexo”, GH, 16-IV-2011; “Cando cantan os merlos...”, GH, 30-IV-2011; “O ‘Descedemento’ de M. Picallo”, GH, 5-V-2011; “Cans, o festival e outras historias”, GH, 14-V-2011; “No monte de Santa Tegra”, GH, 21-V-2011; “Noia e o mar”, GH, 28-V-2011; “O misterioso ‘Ciprianillo’”, GH, 4-VI-2011; “Oficios esquecidos: as vendedoras de leña”, GH, 11-VI-2011; “A Coruña no ‘Giornale Letterario...’ de Roma”, GH, 18-VI-2011; “Consellos e visitas para un bo verán (I)”, IR, 20-VI / 3–VII-2011; “Ponteareas: máis dun século de alfombras”, GH, 25-VI-2011.

 

 Outros datos de interese

GALARDÓNS:

1971, “El árbol: fuente de riqueza”, guión cinematográfico, Empresa Nacional de Celulosas, Pontevedra; 1977, “Iniciación a la historia de la Pintura”, Ministerio de Cultura, primeiro premio, Vigo; 1983, “Aproximación a la historia de Ponteareas”, premio "Ayuntamiento de Puenteareas, 1983"; 1984, premio nacional "A la mejor labor continuada" en prensa, do certame anual convocado polo Ministerio de Cultura “Artes y tradiciones populares, 1983”, polos artigos sobre Antropoloxía e Etnografía de Galicia publicados en galego no suplemento "La Voz de la Escuela" de La Voz de Galicia; 1985, Ídem, 1984; 1986, Ídem, 1985 (mención de honra); 1987, Ídem, 1986, “ex aequo”, a María Ángeles Sánchez Gómez, polos artigos publicados en ‘El País’, ‘Tiempo de Viajar’, ‘Época’, ‘Mía’, ‘Papeles de artesanía’, ‘Dunia’, ‘Club de Gourmets’ e ‘Abitare’, e a C. González Pérez, polos publicados en “La Voz de la Escuela” de La Voz de Galicia; 1987, premio "Investigación-1987" da Deputación Provincial de Pontevedra, polo libro A festa dos maios en Galicia (Unha aproximación histórico-antropolóxica ó Ciclo de Maio) (publicado en 1989); 1990, premio "O Maio", galardón anual concedido pola Asociación de Veciños "Casco Vello" de Vigo, polo libro anterior; 1992, primeiro premio do concurso xornalístico "O castelo de Sobroso e D. Alejo Carrera Muñoz", convocado polo Concello de Ponteareas (Diario 16 de Galicia, Vigo, 16-I-1992); 1992, premio "Investigación-1992" da Deputación Provincial de Pontevedra por A producción tradicional do ferro en Galicia: as grandes ferrerías da provincia de Lugo (publicado pola Deputación Provincial de Lugo en 1994, 2ª. edición, 2001); 1999, “Coruxa de honra’99” do Museo do Humor de Fene, polas publicacións sobre o humorismo gráfico galego; 2001, coautor de O Ribeiro. O viño da cultura. A cultura do viño, premio ao mellor libro sobre o viño publicado no mundo en 2001 (“Gourmand World Wine Books Award 2001”); 2008, 1º premio de Investigación Etnográfica, Romaría Raigame, Concello de Celanova - Deputación Provincial de Ourense por As varandas de ferro dos corredores e balcóns do Ribeiro, deseños de Xoán Ramón Marín Martínez (publicado en 2008).