Antonio López de Quiroga


Categoría: Mineiro
Data de Nacemento: 1620 (†Potosí 1699)
Lugar de Nacemento: Triacastela
 Currículum

Trasladouse a Sevilla onde tiña bos contactos cos comerciantes das colonias, o que lle foi moi útil para as súas empresas. En 1640 embarcou para as colonias latinoamericanas e pasou a Lima, onde explotou pequenos negocios relacionados con productos de alimentación (ultramarinos), pero realmente onde adquiriu fama e fortuna foi en Potosí, cidade á que chegou a finais de 1648. Chegou a se-lo maior productor de prata da rexión, tendo ata doce minas e chegándose a producir en Potosí a maior parte da prata que se mandaba á península (O 45% dos ingresos da Coroa).

 Obras realizadas

O estadounidense Peter Bakewell, na súa obra Plata y empresa en el Potosí del Siglo XVII. La vida y época de Antonio López de Quiroga, describiu a vida e as minas de prata que foron explotadas por López de Quiroga. Casou con Felipa Bóveda e tiveron catro fillos, dous homes e dúas mulleres.