Xurxo Lobato Sánchez


Categoría: Fotógrafo
Data de Nacemento: 29 de abril de 1956
Lugar de Nacemento: A Coruña
Teléfono: 981667927

   Cultura
 Currículum

Licenciado en Xeografía e Historia, especialidade Historia Contemporánea, pola USC en 1979.

ENSINO:

90/91.-Director do seminario "Fotoxornalismo".- Santiago. 93.-Director do seminario "Fotoxornalismo e edición gráfica".- Santiago. 93/94/95/96.- profesor de "Fotoxornalismo".- A Coruña. 96.-Director do seminario "Fotoxornalismo e comunicación visual". A Coruña. 97.-Director do seminario "Imaxe e Información". UIMP. A Coruña. 98.- Coordinador do Encontro "A Fotografía como memoria histórica". Consello da Cultura Galega. Santiago 99.- Coordinador do semin.ario "Fotoperiodismo: editores gráficos". Consello da Cultura Galega.

PRENSA:

Fotógrafo colaborador en xornais e revistas (1977/93): "Man Común", "A Nosa Terra", "El País", Axencia "Cover", "Cambio 16", "Vogue", "Elle", "Telva", "Geo", "Visa Oro", "Feinsmeicker", "Die Spiegel", "El Mundo", "La Vanguardia". No ano 1986, é nomeado Xefe de Fotografía do xornal "La Voz de Galicia" e coordinador da axencia "Voz Noticias". En 1996, é nomeado xefe de redacción do mesmo xornal. No 1999 é nomeado Director de Arte, foi redactor Xefe de Documentación e Arquivo de La Voz de Galicia. Actualmente é fotógrafo autónomo colaborador de El País e Getty images.

 Obras realizadas

EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS: 1988.-"Retratos?. 1984-1988 "Universidade Internacional Menéndez Pelayo, A Coruña. 1989.-"Jalisia", Fundación Municipal de Cultura. Córdoba. 1992.-"A Costa da Morte", Excma. Deputación Provincial da Coruña. Itinerante por Galicia. "Imaxes da arte galega", Fundación Barrié de la Maza. F. Calouste Gulbenkian. Itiner. Galicia-Portugal 1993.-"Luces de Compostela", Consorcio da cidade de Santiago. Itinerante. Maio."Jalisia" Dirección Xeral de Cultura. Consellería de Cultura e Xuventude, Xunta de Galicia. Santiago. Xuño. Galería "Railowsky", Valencia Setembro, Casa de Galicia, Xunta de Galicia. Madrid. 1994.-"O Camiño de Santiago desde o Aire" Fundación Barrié de la Maza. Itinerante por España Xuño. "Jalisia" Caja Madrid. Pontevedra. 1996.-"Galegos na escaleira" Fundación Caixa Galicia. Itinerante por Galicia. 1997.-"A paisaxe intervida" Circulo de Bellas Artes, Madrid. 1998.-"Sahara: luces e sombras", Concello da Coruña. Itinerante Galicia. 1999.-"Viguissimos" Fundación Caixa Galicia. Vigo. "Negra Sombra" Galería Fauna's, Madrid. Photoespaña "El agua potable: un derecho; la mejor medicina", Acción contra el hambre. Itiner. Úbeda, Barcelona, Pamplona. EXPOSICIÓNS COLECTIVAS: 1980.-"Novos Fotógrafos coruñeses", Concello da Coruña. 1983."Fotógrafos pola Paz", Madrid. 1984.-"Fotoperiodismo español". Valencia. ?I Fotobienal". Vigo. 1986.-"Ollares no tempo", Universidade Internacional Menéndez Pelayo, A Coruña. "II Fotobienal", Vigo. "Historia de Fotografía Contemporánea Española", Sevilla 1987.-"Galicia a pé de foto", Universidade Internacional Menéndez Pelayo, .A Coruña, Santander, Bos Aires "Encontros da Fotografía", Universidade de Coimbra, Portugal "Antropoloxía e memoria", F. Gulbekian, Lisboa 1988-"Encontros da Imaxe" Braga, Portugal "Dende o Atlántico", Centre de Photografie, Ginebra "III Fotobienal", Vigo. 1990-"IV Fotobienal", Vigo. 1991-"Galicia:tradición e deseño", Design Center, Stuttgart (Alemaña); Casa da Parra (Santiago); Casa de España (París). "Cuatro direcciones: Fotografía Esp", ?Open Spain", Museum of Contemporary Photografy, Chicago. Itinerante, Estados Unidos. "Mirando ó Sur", Concello de Oleiros (A Coruña). "Galice. VII Photographes contemporains", Lorient. Bretaña. "Retratos", Bienal de Lugo. "Fotoperiodismo en Libertad", Lisboa, Madrid. 1993-"Galicia Terra Nai", Consello da Cultura Galega Itinerante. 1995.-"Contactos", Facultade de Belas Artes, Cuenca. 1996- "A Paisaxe intervida". VI Fotobienal de Vigo. "Construi-la paz", Estación Marítima, A Coruña. Itiner Galicia. 1997-Galería Imaginarium, A Coruña. "Imagens de Santiago", V Bienal 97 de Fotografía, VilaFranca de Xira, Portugal "Galicia Terra Única", Xunta de Galicia. A Coruña, Ferrol 1988-PhotoEspaña "A Paisaxe intervida", Galería Salvador Díaz. Madrid 1999-"Miradas especiales. La fotografía contemporánea en España", Casa das Monxas, Logroño. "Camiñantes "Xacobeo 99. Xunta de Galicia. Auditorio de Galicia (Santiago). 1999-"Pontevedra con centroamérica" Pontevedra, Vigo. 2000-"Arte e solidariedade", III Exposición do Proxecto Home en Galicia. Itiner Galicia. 2000-"La España de ayer y hoy", Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, Madrid. 2000-"La imagen Rescatada. Fotografía española contemporánea", Cantabria. OBRA EN COLECCIÓNS PÚBLICAS: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Colección Fundación Cultura Córdoba. Colección de arte Deputación da Coruña. IVAM Valencia. Colección Cualladó. Colección Xunta de Galicia. Colección de arte contemporáneo do Concello de Alcobendas, "Géneros y tendencias en los albores del siglo XXI".

 Outros datos de interese

PREMIOS, BECAS E XURADOS. OUTROS: 1988-89.- Xurado do "Fotopress". Barcelona. Revista "Foto". Madrid. 1990-92.- Fotógrafo do ano. 1991.- Premio da Crítica. Día das Letras Galegas. 1993.- Premio "Compostela 93" 1994-95.- Xurado "Fotopress". Barcelona. 1996.-Bolsa da Fotobienal de Vigo. "A Paisaxe intervida". -Membro comisión de comunicación do Consello da Cultura Galega. -Relatorio "A foto da noticia" Congreso Internacional Society Newspaper Design. Barcelona, 1995. -Coordinador I e II Foro da Edición Gráfica.Pazo de Mariñán, 1995 -Coordinador do I, II e III Premio de Fotografía "Lui Ksado" Deput. A Coruña 1997-1998-1999. -Coordinador da mesa redonda "A Fotografía como creación". Museo de Arte Contemporáneo. Unión Fenosa. A Coruña. maio, 1988 COMISARIO EXPOSICIÓNS "Novos Fotógrafos Coruñeses" - 1980 "Fotoxornalismo Galego Hoxe", 1983. "Ollares no tempo", 1986. "Galicia a pé de foto", 1987. "Mirando ó sur", 1992. "Larry Towell", 1997.