Xosé María Costa Gómez


Categoría: Xornalista e escritor
Data de Nacemento: 6 de febreiro de 1951
Lugar de Nacemento: Chantada (Lugo)

Opinión
 Obras realizadas

Colaborou en revistas e xornais galegos e cataláns. Dentro da súa obra poética podemos destacar: Cas redes cheas, Edicións do Castro, 1976; O tempo e un camiñante solitario, Edicións do Castro, 1982; Non todo da auga é silencio, Edicións Sotelo Blanco, 1986; A alba e o crepúsculo, Espiral Maior, 1994.