Xosé María Costa Gómez


Category: Journalist and writer
Birth Date: 6th February 1951
Birth Place: Chantada (Lugo)

Opinión
 Work & Activities

He collaborated in Galician and Catalan magazines and newspapers. These are some of his most important poetry books: Cas redes cheas, Edicións do Castro, 1976; O tempo e un camiñante solitario, Edicións do Castro, 1982; Non todo da auga é silencio, Edicións Sotelo Blanco, 1986; A alba e o crepúsculo, Espiral Maior, 1994.