Xosé María Costa Gómez


Categoría: Periodista y escritor
Fecha de Nacimiento: 6 de febrero de 1951
Lugar de Nacimiento: Chantada (Lugo)

Opinión
 Obras realizadas

Colaboró en revistas y periódicos gallegos y catalanes. Dentro de su obra poética podemos destacar: Cas redes cheas, Edicións do Castro, 1976; O tempo e un camiñante solitario, Edicións do Castro, 1982; Non todo da auga é silencio, Edicións Sotelo Blanco, 1986; A alba e o crepúsculo, Espiral Maior, 1994.