Xesús Blas Lourés


Categoría: Pintor
Data de Nacemento: 28 de novembro de 1926 (4 de marzo de 2015)
Lugar de Nacemento: Lugo

   Cultura
 Currículum

Realizou estudios de Arte en Madrid e recibiu unha bolsa de estudios da Deputación Provincial de Lugo nos anos 1949, 1950 e 1951. Durante varios anos impartiu clases de Debuxo no Seminario Diocesano e no Colexio Público “Sagrado Corazón” en Lugo. Desde 1969 foi profesor de Pintura e Debuxo na Sociedade “Círculo de las Artes” de Lugo.

 Obras realizadas

Presentou obras nas exposicións colectivas: Arte Gallego Contemporáneo, Santiago (1954); Nacional de Alacante (1957); Nacional de Sevilla (1957), Grupo Os Urogallos (Lugo, 1963), Instituto Beiras (Vigo, 1969); Bienais de Pontevedra (1970, 1971, 1972, 1973, 1974), Cuarta Exposición de Arte ó Aire Libre (Vigo, 1971), Arte Joven de Galicia (A Coruña, 1973), Exposición de Pintura, Dibujo e Escultura (Guitiriz, 1973), Exposición de Pintura, Dibujo e Escultura (Noia, 1973), Eduardo Blanco Amor (Vigo, 1976), Mostra de Outono (A Coruña, 1979), Sétimo Salón de Arte Lorient (1982), Certame Internacional de Arte Contemporáneo (Salón das Nacións de París, 1984), Mostra Itinerante (Dezasete pintores de Lugo (Bos Aires, 1986) e a mesma en Lugo e noutras cidades galegas en 1987. Realizou as seguintes exposicións individuais: Salón de Exposicións do Concello de Lugo (1960), Caixa de Aforros Municipal de Vigo (1967), Ateneo de Pontevedra (1968), Información e Turismo (A Coruña, 1968), Sala Velázquez (Madrid, 1975), Caixa de Aforros Municipal de Vigo (1975), Sala de Exposicións Círculo das Artes (Lugo, 1973 e 1977), Sala de Arte do BCI (Lugo, 1979 e 1986), Caixa Galicia (A Coruña, 1982 e Santiago, 1983), BCI (Lugo, 1986), Banco Gallego (Lugo, 1991 e 1994) e Sala Almirante (Lugo, 1999). Blas Lourés tamén ilustrou as publicacións "Almanaque Cartonajes Anmi" (Lugo, 1960), A Nosa Terra (Libro de Ouro no Centenario de Ramón Cabanillas, Vigo, 1976) e algúns libros de escritores lugueses como por exemplo: E decímolo ou non o decimos? (Anxel Fole, Lugo, 1992), Os Eidos (Uxío Noveneyra, Vigo, 1991), A Fraga Amurallada (Darío Xohán Cabana, Ourense, 1982), Pucharcas (Antón Grande, Lugo, 1987), Poesía Fea (Lupe Gómez, Santiago, 2000). Tamén aparece unha obra súa nos libros Homenaxe a Manuel María (A Coruña, 1995), Homenaxe a Uxío Novoneyra (Santiago, 1999) e Tradiciones, Mitos, etc... (Jesús Vázquez Gallego, Lugo, 1990).

 

En 2012, o Museo provincial de Lugo realizou unha exposición antolóxica da súa obra. 

 

 Outros datos de interese

Entre os numerosos premios que recibiu podemos destacar:

2º premio de Pintura Círculo das Artes (1954), 1º Premio de Debuxo "Educación y Descanso" (Lugo, 1958), 1º Premio de Pintura "Educación y Descanso" (1959), 1º premio Meigas e Trasgos (Sarria, 1972) e o 3º premio de Pintura Bimilenario de Lugo (1976).

 

Bibliografía na que aparece:

Plástica Gallega (Francisco Pablos, Vigo, 1981), Colección Caixavigo tomo 2 (Vigo, 1994), Dazasete Pintores de Lugo (Lugo, 1986), Gran Enciclopedia Gallega, Gallegos (El Correo Gallego, 1990), Diccionario de Fole (Xosé de Cora, Lugo, 1997), Lugo XX. Historia de un siglo, tomo 3 (1973, El Progreso, Lugo, 2000), Homes de Lugo (José Mouriz), Patria do Mar (Darío Xoán Cabana, poema Blas Lourés), Gallegos. Quién es quién en la Galicia del siglo XXI, El Correo Gallego, 2002 e Guía de Artistas de Galicia 2003, Xunta de Galicia. En Bibliografía de Manuel María de Camilo Gómez Torres aparece un debuxo seu.