Felipe Arias Vilas


Categoría: Arqueólogo, historiador e escritor
Data de Nacemento: En 1949
Lugar de Nacemento: Lugo
Teléfono: 982314255
Fax: 982314194
 Currículum

Licenciado en Filosofía e Letras (sección Xeografía e Historia) pola Universidade de Santiago en 1971, obtivo o Premio Extraordinario de Licenciatura coa Tese sobre a Muralla Romana de Lugo, publicada en 1972. Foi profesor de Historia e Arqueoloxía así como bolseiro de investigación na Universidade de Santiago entre 1971 e 1974. Funcionario do Corpo Facultativo de Conservadores de Museos desde 1974, foi Director-Conservador do Museo Provincial de Lugo entre 1976 e 1984, e desde 1983 é Director do Museo do Castro de Viladonga (Castro de Rei, Lugo) dirixindo ademais desde 1982 os traballos arqueolóxicos de escavación e consolidación neste depósito castrexo e galaico-romano.

Foi Director xeral de Patrimonio Cultural na Xunta de Galicia.

É membro patrono fundador do Museo do Pobo Galego (desde 1975), promotor do Consello Galego de Museos, e forma parte así mesmo de diversas comisións técnicas relacionadas co Patrimonio Histórico e Cultural, así como do Consello internacional de Museos (ICOM) e doutras entidades de carácter académico, científico e cultural.

 Obras realizadas

Autor (só ou con outros) de máis de cento setenta publicacións e colaboracións en forma de libros, artigos, folletos, e traballos varios, en especial sobre temas de Arqueoloxía galega e lucense, Epigrafía e Numismática romanas, Museos, Patrimonio histórico-artístico e etnográfico, etc... destacando os estudios sobre as murallas, as termas, as inscricións e outros aspectos do Lugo romano, guías arqueolóxicas e de museos coma o de Lugo, San Paio de Narla e Castro de Viladonga, colaboracións en catálogos de exposicións e na Gran Enciclopedia Galega, informes e memorias de escavación, unha síntese sobre a Romanización de Galicia, un diccionario de termos de arqueoloxía e prehistoria galegas, varias contribucións sobre os Museos galegos, etc. .. Autor de diversos proxectos relacionados co Patrimonio Cultural (Murallas e Termas de Lugo, Sta. Eulalia de Bóveda, inventarios, etc...) e coa instalación e montaxe de museos (Lugo, San Paio de Narla, Castro de Viladonga, e outros) e colaboración en varias exposicións temporais.

 Outros datos de interese

Asistiu a máis de sesenta congresos, coloquios, cursos e seminarios de tema histórico, patrimonial e de xestión, celebrados en Galicia, España e Portugal. Participou en máis de trinta campañas de escavación e prospección arqueolóxica en varios depósitos galegos. Interveu en máis de cento noventa conferencias, charlas e mesas redondas sobre temas de Arqueoloxía, Historia, Patrimonio Cultural e Museos, etc...