Xabier Cordal


Categoría: Escritor
Data de Nacemento: En 1965
Lugar de Nacemento: A Coruña
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Obras realizadas

Obras publicadas:
Na recompilación Concurso Nacional de Poesía "O Facho" (1978-1989), Ed. do Castro, 1990.

Co colectivo "Ronseltz" (actividades entre 1985-1995): “Unicornio de cenorias que cabalgas os sábados” (Ed. positivas, 1994) e “Xuro que nunca volverei pasar fame”. Poesía Escarlata (Difusora, 2003).

En solitario publicou “Arianrod” (Ed. Baía, 1993), “Fruto do teixo” (Ed. do Castro, 1994). Premio Eusebio L. Baleirón, “Afasia” (Ed. Baía, 1997) e “A vella peneira a noite” (Ed. Baía, 2001).

 Outros datos de interese

Colaboracións:
En xornais: Revista das Letras (O Correo Galego), Galicia Hoxe...
En Internet: Vieiros.