Xabier Cordal


Categoría: Escritor
Fecha de Nacimiento: En 1965
Lugar de Nacimiento: A Coruña
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Obras realizadas

Obras publicadas:
En la recopilación Concurso Nacional de Poesía "O Facho" (1978-1989), Ed. do Castro, 1990.

Con el colectivo "Ronseltz" (actividades entre 1985-1995): “Unicornio de cenorias que cabalgas os sábados” (Ed. positivas, 1994) y “Xuro que nunca volverei pasar fame”. Poesía Escarlata (Difusora, 2003).

En solitario publicó “Arianrod” (Ed. Baía, 1993), “Fruto do teixo” (Ed. do Castro, 1994). Premio Eusebio L. Baleirón, “Afasia” (Ed. Baía, 1997) y “A vella peneira a noite” (Ed. Baía, 2001).

 Otros datos de interés

Colaboraciones:
En periódicos: Revista das Letras (O Correo Galego), Galicia Hoxe...
En Internet: Vieiros.