Secundino Gallego Trigo


Categoría: Ornitólogo e escritor
Data de Nacemento: 20 de xuño de 1928 († 2005)
Lugar de Nacemento: Otero de Rey (Lugo)
 Currículum

- Conservador do Museo de Zooloxía da Univ. de Barcelona ata o momento da xubilación.

 Obras realizadas

- Gallego. S. 1970 Aves indígenas de España. Ed. Hispano Europea (Barcelona).

- Colaborador nas prácticas de campo da materia de Cordados da Licenciatura de Bioloxía da Facultade de Bioloxía da Universidade de Barcelona.

- Autor de máis de 40 artigos científicos sobre as aves, en particular sobre o comportamento e ecoloxía do paspallás (Coturnix coturnix).

- Autor do capítulo sobre o paspallás (Coturnix coturnix) do Atlas Ornitolóxico Español, SEO-Birdlife e do EBCC Atlas of European breeding birds: Their distribution and abundance. Eds: Hagemaijer, W.J.M.; Blair, J.M.; Poyser, T.D.

- Participación en máis de 30 Congresos Nacionais e Internacionais sobre aspectos relacionados coas aves.

- Realizadas arredor de 50 conferencias sobre a vida e costumes das aves indíxenas de España.

- Numerosas colaboracións cos medios de comunicación: televisión, radio e prensa escrita.

 Outros datos de interese

- Cruz Alfonso X el Sabio.

- Medallas de Ouro da cidade de Valladolid, imposta na Feira de Mostras de 1976.

- Insignia de Ouro da Sociedade Ornitolóxica de Canaricultores de Madrid.

- Murachi de Ouro entregada polo Cónsul de Venezuela en Vigo.

- Insignia de Ouro da escola de Relacións Públicas de Valencia. Sol de Almería.

- Asesor de Campo de varias teses doutorais.

- Socio vitalicio da Sociedade Española de Ornitoloxía. Anelador co título de "experto" dende 1964.