Patricia García González


Data de Nacemento: 7 de xullo de 1975
Lugar de Nacemento: Vigo (Pontevedra)
 Currículum

FORMACIÓN ACADÉMICA

-1993-1997: Licenciatura en Filoloxía Inglesa. Facultade de Humanidades da Universidade de Vigo.

-Master Desenvolvemento de Metodologías en Formación e-learning pola Universidade de Educación a Distancia (UNED).

-AMP polo Instituto de Empresa.

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

-“I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo”.

-“Filología Inglesas e Traducción: Achegamentos dende o novo (con) texto”.

-Coñecementos informáticos a nivel usuario (Windows, Word, Excel, Access, Navegación por Internet...)

-Certificación nivel iniciación e perfeccionamiento da lingua galega.

-Curso de Verán 2003: Formación Continua: Competitividade e Cohesión Social, Certificado pola Universidade Complutense de Madrid de 30 horas de duración.

-AMP (Advanced Management Program) de 200 horas de duración polo Instituto de Empresa Business School, maio 2005.

-Forum Mundial de Alta Performance, xuño 2005.

-Forum Mundial de Marketing e Ventas, outubro 2005.

-Formación 7 hábitos da xente altamente efectiva (Franklin Covey) impartido por Tea Cegos, febreiro 2006.

-Seminario CRM polo Instituto de Empresa Business School, abril 2006.

-“Formación los 4 roles del liderazgo” (Franklin Covey) impartido por Tea Cegos, setembro 2007.

 Obras realizadas

-Impartiu clases durante tres anos de inglés, latín, grego, galego e lingua española en Thema Formación preparando aos alumnos para o acceso á Universidade.

-Docente de cursos de idiomas de formación continua na modalidade de plans de empresa en Thema Formación para Goasam S.A. (Zara).

-Coordinadora de formación durante 2 anos en Tema.

-Formación de cursos de formación continua e plan FIP. Actualmente traballa en Femxa Formación, na que desenvolve labores de xestión e coordinación de cursos de Formación Continua.

-1 ano en Thema Formación S.L. desenvolvendo labores comerciais recollendo firmas para a campaña de Forcem 1999.

-Directora de formación de Ingafor S.L. coordinando cursos de formación ocupacional e formación continua.

-1999: Instituto Galego de Formación e Desenvolvemeno Empresarial. Técnica. Desenvolvemento de plans de de formación continua dos sectores de comercio, hostalaría, limpeza, téxtil, madeira, oficinas e despachos e alimentación de ámbito autonómico en territorio galego facendo unha previa análise do sector, detección de necesidades e desenvolvemento dun plan formativo adecuado a cada sector.

-Desde 1999 ata a data actual, socia fundadora de Femxa Formación S.L. co cargo actual de directora de formación continua, ocupacional.

-Desde 2000 ata a data actual, socia fundadora de Apunto21, entidade dedicada á formación continua na que ocupa o cargo de directora de formación continua e ocupacional.

-Desde 2002 ata a data actual, socia fundadora de ideas Propias Editorial e de Ideas Propias Web.

-Desde 2003 ata a data actual, socia fundadora de Virtualia Learning Systems S.L.

como directora da Unidade Estratéxica.

-Desde 2004 ata 2006, directora do departamento comercial e marketing da empresa Femxa Formación S.L.

-Desde 2006 ata a data actual, socia fundadora de N-Red e Advantia, entidades dedicadas a proyectos de formación e I+D+I.

-Durante 2006- 2008 exerce como directora da liña de negocio de Plans de Formación de Grupo Femxa.

-Desde 2009 ata a data actual, socia consultora e membro do Consello de administración de Grupo Femxa.

 Outros datos de interese

-Desde 2007, é vogal na Asociación de Empresarios Independentes da Coruña.

-2009-2011: vicepresidente de AGEC Asociación Galega de Empresas de Consultoría.

-Desde 2009, presidenta de Aje Galicia.

-De 2009- 2010 vicepresidenta de FEGAXE.

-Desde 2010 vogal de AMPAGA.

-2011-2012: Presidenta de AGEC Asociación Galega de Empresas de Consultoría.

-Desde 2012, docente colaboradora no Master de Xestión da Pyme da Facultade de Empresariais da Universidade de Vigo.

-Desde 2011, relatora colaboradora coa Cátedra Bancaja Emprendedores da Universidade de Vigo.

-2011: Relator no curso Alta dirección empresarial e de comunicación da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, da Universidade de Vigo.

-2011: Membro do Xurado do Premio Cátedra Bancaja Emprendedores da Universidade de Vigo.

-2011: Membro do Xurado do Premio INCUVI- Emprende da Universidade de Vigo.

-2011: Membro do Jurado do Premio Ideas con Valor da Universidade de Vigo.

-2011: Membro do Xurado do I Premio Espíritu Emprendedor da Universidade de Vigo.

-2012: Membro do Xurado do Premio Emprendedor XXI de La Caixa.