María Teresa Campo Domínguez


Pseudónimo:Tareixa Campo
Categoría: Mestra, actriz, autora e directora teatral
Data de Nacemento: 24 de agosto de 1946
Lugar de Nacemento: Val do Mao - O Incio (Lugo)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

-Mestra destinada no Colexio Casás de Lugo. -Cofundadora de asociación estatal de profesores de drama "Joven Teatro Joven" -Cofundadora de asociación de Profesores de Teatro "Barriga Verde". -Membro fundador do grupo teatral "Achádego". -Directora, actriz, autora teatral.

 Obras realizadas

Organización de Semanas de Teatro Escolar, Mostras de Teatro, etc.. 1993-94 a 1997-98- Coordinación da Aula de Teatro do Campus de Lugo da USC. DIRECTORA DE TEATRO ESCOLAR: 1971-O carteiro do Rei, 1977- Las antorchas del Alba, 1979-O xogo do pinto-pinto. 1980-As charetas da alborada, 1981-Dous vellos e unha sóa soidade, 1981/1982-¿Bo Nadal? e Recobrou o sorriso o Eleuterio, 1982-O premexentes non pode cos paxaros rebezos, 1983/84-Os contos de sempre e O sorriso das pedras, 1985-O rabo, 1986-Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada berenguela. DIRECTORA DE TEATRO PARA ADULTOS: 1992-Non chores Sabeliña (Orfeón Lucense- Achádego) 1988-A dobre historia do Doutor Valmy, 1990-5 pequenos contos, 1992-Leilias ao teu ouvido, 1994-Cara de plata, 1996-O noso é mellor, 1997-Auto dos Simulados da Caravilla, 1998-Maxia Vermella, 1999-Chuvia de anxos sobre París. NA AULA DE TEATRO DO CAMPUS DE LUGO DA USC. 1994-Ad Medulium, 1995-O Xuíz dos divorcios e O retablo das marabillas. 1996-Deire a coitadade (1ºpremio Certame Galego de Teatro) 1997-A nosa vila (2ºpremio Certame Galego de Teatro) 1998-Ramo Cativo (1ºpremio Certame Galego de Teatro) TRABALLOS COMO ACTRIZ: Grupo Tarabelo: 1978-E alumou para sí, 1980-Cousas de Cousas. Grupo Achádego: 1988-Os bandidos do mar/ Enguedellos para o Sotomundo, 1991-Desaqueloutrados, 1992-Leilias ao teu ouvido, 1993-Skechs de cine na XV Semana de Cine de autor de Lugo, 1994- Cara de plata de Valle Inclán/ Dos arquivos do trasno de Rafael Dieste, 1996- O noso é mellor/ Engadindo pedra/ A sogra (Hecyra), 1997- Á lus do candil, 1997-Auto dos simulados da caravilla,1998- Os Pelúdez entre nós, 1999-Poesía para a paz/ Chuvia de anxos sobre París. CINE, VIDEO E TV: 1980-longametraxe ¿Bo Nadal?; 1988- Actriz de reparto en Tristán e Isolda da serie Os outros feirantes; 1993- O bo cidadán fai a boa cidade, oito anuncios para a TVG; O irlandés astrólogo; 1995-El rey del río. TRADUCCIÓNS Ó GALEGO, ADAPTACIÓNS, GUIÓN: A dobre historia do doutor Valmy (traducción) Desaqueloutrados (traducción) O Xuiz dos divorcios (traducción e adaptación) O retablo das marabillas (traducción e adaptación) A nosa vila (premio mellor versión en galego, Certame Galego de Teatro Xuventude,1997) Cinco contos populares, Anfitrión (traducción e adaptación) Chuvia de anxos sobre París (traducción e adaptación). CREACIÓNS DE TEATRO: 1980-O xogo do Pinto Pinto, (Montaxe a partir do xogo popular). 1981-As charetas da alborada, (Teatro escolar). 1985-Contos de sempre, (A partir de recreacións de contos populares). 1986-O sorriso das pedras, (Sobre guión de natureza de Luz Vázquez). 1994-Ad Medulium, (Recreación de lendas e personaxes mitolóxicos de Galicia). CREACIÓNS NARRATIVA: -Coquipetra e o trasgo Ramalliro (1º Premio Meigas e trasgos, 1990). -Cygnus e Vulpécula, (1º premio Meigas e trasgos 1991). -Contos para toliños de ida e volta.