María Teresa Campo Domínguez


Seudónimo:Tareixa Campo
Categoría: Profesora, actriz, autora y directora teatral
Fecha de Nacimiento: 24 de agosto de 1946
Lugar de Nacimiento: Val do Mao - O Incio (Lugo)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

- Maestra destinada en el Colegio Casás de Lugo. - Cofundadora de la asociación estatal de profesores de drama "Joven Teatro Joven" - Cofundadora de la asociación de Profesores de Teatro "Barriga Verde". - Miembro fundador del grupo teatral "Achádego". - Directora, actriz, autora teatral.

 Obras realizadas

Organización de Semanas de Teatro Escuela, Muestras de Teatro, etc. 1993- 94 a 1997- 98- Coordinación del Aula de Teatro del Campus de Lugo de la USC. DIRECTORA DE TEATRO ESCOLAR: 1971-O carteiro do Rei, 1977- Las antorchas del Alba, 1979-O xogo do pinto-pinto. 1980-As charetas da alborada, 1981-Dous vellos e unha sóa soidade, 1981/1982-¿Bo Nadal? e Recobrou o sorriso o Eleuterio, 1982-O premexentes non pode cos paxaros rebezos, 1983/84-Os contos de sempre e O sorriso das pedras, 1985-O rabo, 1986-Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada berenguela. DIRECTORA DE TEATRO PARA ADULTOS: 1992-Non chores Sabeliña (Orfeón Lucense- Achádego) 1988-A dobre historia do Doutor Valmy, 1990-5 pequenos contos, 1992-Leilias ao teu ouvido, 1994-Cara de plata, 1996-O noso é mellor, 1997-Auto dos Simulados da Caravilla, 1998-Maxia Vermella, 1999-Chuvia de anxos sobre París. EN EL AULA DE TEATRO DEL CAMPUS DE LUGO DE LA USC. 1994- Ad Medulium, 1995- O Xuíz dos divorcios y O retablo das marabillas. 1996- Deire a coitadade (1ºpremio Certamen Gallego de Teatro) 1997- A nosa vila (2ºpremio Certamen Gallego de Teatro) 1998- Ramo Cativo (1ºpremio Certamen Gallego de Teatro) TRABAJOS COMO ACTRIZ: Grupo Tarabelo: 1978- E alumou para sí, 1980- Cousas de Cousas. Grupo Achádego:1988-Os bandidos do mar/ Enguedellos para o Sotomundo, 1991-Desaqueloutrados, 1992-Leilias ao teu ouvido, 1993- Skechs de cine en la XV Semana de Cine de autor de Lugo, 1994- Cara de plata de Valle Inclán/ Dos arquivos do trasno de Rafael Dieste, 1996- O noso é mellor/ Engadindo pedra/ A sogra (Hecyra), 1997- Á lus do candil, 1997-Auto dos simulados da caravilla,1998- Os Pelúdez entre nós, 1999-Poesía para a paz/ Chuvia de anxos sobre París. CINE, VIDEO y TV: 1980- Largometraje ¿Bo Nadal?; 1988- Actriz de reparto en Tristán e Isolda de la serie Os outros feirantes; 1993- O bo cidadán fai a boa cidade, ocho anuncios para la TVG; O irlandés astrólogo; 1995- El rey del río. TRADUCCIONES AL GALLEGO, ADAPTACIONES, GUIÓN: A dobre historia do doutor Valmy (traducción) Desaqueloutrados (traducción) O Xuiz dos divorcios (traducción y adaptación) O retablo das marabillas (traducción y adaptación) A nosa vila (premio a la mejor versión en gallego, Certamen Gallego de Teatro Xuventude,1997) Cinco contos populares, Anfitrión (traducción y adaptación) Chuvia de anxos sobre París (traducción y adaptación). CREACIONES DE TEATRO: 1980- O xogo do Pinto Pinto, (Montaxe a partir del xogo popular). 1981- As charetas da alborada, (Teatro Escolar). 1985- Contos de sempre, (A partir de recreaciones de cuentos populares). 1986- O sorriso das pedras, (Sobre guión de naturaleza de Luz Vázquez). 1994- Ad Medulium, (Recreación de leyendas y personajes mitológicos de Galicia). CREACIONES NARRATIVAS: - Coquipetra e o trasgo Ramalliro (1º Premio Meigas e trasgos, 1990). -Cygnus e Vulpécula, (1º premio Meigas e trasgos 1991). -Contos para toliños de ida e volta.