Marcos-Marino Parapar Lago


Pseudónimo:Marcos-Mariño
Data de Nacemento: 26 de xullo de 1942
Lugar de Nacemento: Sta Mª de Mera ou Mera de Riba (Ortigueira)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

Opinión
 Currículum

Estudios Primarios na escola da parroquia natal.
Secundarios: Latín e Humanidades, Bacharelato, no Seminario de Mondoñedo.
1º de Maxisterio, na Escola de Maxisterio de Burgos.
Superiores: Filosofía e Teoloxía, en Mondoñedo e Salamanca.
Ordenado Presbítero (sacerdote) en 1970, na actualidade é capelán da Comunidade da Compañía de María en Ferrol.

 Obras realizadas

Os libros publicados son todos de poesía, menos o de “Contos e outras cousas” onde os contos son a maioría.
LIBROS PUBLICADOS:
-“Después de muchos años” – “Despois de moitos anos” (Castelán e Galego).
-“Cuentos y otras cosas” – “Contos e outras cousas” (Castelán e Galego).
-“A la orilla de un sendero” – “Á beira dun carreiro” (Castelán e Galego)
-“Vía Crucis + Sacramentos” (Castelán)
-“Según San Marcos” (Castelán)
-“Unha nena nun xardín” (Galego)
-“Pájaros que sueñan” (Castelán)
INÉDITOS:
-“Mi mano izquierda” (Castelán).
-“Sementando” (Castelán e Galego).
-“Fin de ano” (Galego).

 Outros datos de interese

Pintor afeccionado.