Mar Vilanova de la Torre


Lugar de Nacemento: Ribadumia (Pontevedra)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Investigadora na Misión Biolóxica de Galicia (CSIC). Liña de Investigación: Viticultura e Enoloxía.

Estudio do agrosistema vitícola, variedades tradicionais e microorganismos asociados, coa finalidade da conservación da biodiversidade e a optimización do seu uso, buscando diferenciación que supoña maior valor engadido ó produto final.

Caracterización por métodos moleculares, bioquímicos, sensoriais e agronómicos de variedades tradicionais de vid.

Mellora xenética da calidade da uva mediante a optimización dos sistemas de produción vitícola en condicións sostibles (seleción de variedades, aclareo de racimos, desfollado, uso de portainxertos, sistemas de condución, uso racional da auga de rego...).

Estudo da interación xenotipo-ambiente (Terroir e Zonificación) na calidade do fruto.

Viticultura de Precisión

 

Formación Académica:

Doutora en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela (2000).

Especialista en Análise Sensorial pola Universidade de Burdeos (Francia, 1993).

Master en Viticultura e Enoloxía pola Universidade Politécnica de Madrid (1991).

Docencia Universitaria:

Profesora Titular de Enoloxía. CSHG. Universidade de Santiago de Compostela (1994-2004).

Dirección de Prácticas de Microbioloxía Ambiental na UNED (Pontevedra, 2006-2013).

Profesora no Master de Viticultura e Enoloxía na Universidade de Vigo (2004-2009).

Profesora no Máster de Viticultura e Enoloxía na Universidade de la Rioja (2007-2009).

Profesora no Master de Biotecnoloxía avanzada da Universidade de Vigo (2010-2014).

 

Desenvolvemento da actividade Científica:

Facultade de Enoloxía da Universidade de Burdeos (Francia, 1993).

Universidade de Santiago de Compostela (1994-2001).

Departamento de Microbioloxía da Universidade de Vigo (2001-2002).

Instituto Catalán de la Viña y el Vino, INCAVI (Vilafranca del Penedés, 2002).

Australian Wine Research Institute de Adelaida (Australia, 2005).

Universidade do Minho, (Portugal, 2007-2010).

Misión Biolóxica de Galicia (CSIC). Pontevedra, 2004-actual.

 Obras realizadas

Artigos científicos internacionais indexadas no Science Citation Index: 50.

Artigos científicos publicados en outras revistas: 38.

Libros e/ou capítulos de libro: 13.

Artigos divulgativos: 20.

Contribucións a congresos nacionais e internacionais: 84.

Ponencias e cursos impartidos por invitación: 49.

Patentes: Construcción dunha cepa de levadura enolóxica de Saccharomyces cerevisiae recombinante que sobreexpresa unha endopoligalacturonasa. 'Oficina Española de Patentes y marcas' (OEPM). Fecha de concesión: 10.10.2005; País de prioridade: España.

 Outros datos de interese

Premios e Mencións de carácter científico: 5.

Formación de persoal científico:

Dirección de Teses de Licenciatura: 2.

Dirección de Teses Doctorais: 1 + 3 (en curso).

Tutora da actividade investigadora pre e posdoutoral: 2.

Censor de revistas internacionais: 30.

Membro de comités de calificación e calidade: 17.

Asesoramento Científico e técnico: 18.