Manuel de la Fuente


Categoría: Xornalista
Data de Nacemento: En 1932 (†3 de maio de 2002)
Lugar de Nacemento: León
 Currículum

Manuel de la Fuente iniciou a súa carreira xornalística en El Diario de León e a emisora desta cidade. A comezos dos anos 50 incorporouse á redacción de Faro de Vigo, onde permaneceu ata 1996, ano no que se xubilou. Colaborou neste xornal coa sección "Postales de Vigo", que resultou un éxito.

 Outros datos de interese

Escribiu a obra de poesía Latido Íntimo e a biografía Bella Otero.