Manuel Busto Magdalena


Categoría: Pintor
Data de Nacemento: En 1957
Lugar de Nacemento: Pontevedra
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

   Cultura
 Currículum

Cursou estudios na Facultade de Belas Artes, Madrid (1977 - 82), Círculo de Belas Artes, Madrid e foi bolseiro da Deputación de Pontevedra (1977 - 82).

 Obras realizadas

MOSTRAS INDIVIDUAIS
1981: Sala de Cultura, (Pintura), Pontevedra.
1992: Sala Museo M. Chaves, Chaves (Portugal).
1994: Adega do Faustino, Chaves (Portugal).
1995: Mosteiro de Celanova, Celanova (Ourense).
1999: Expo-Salnés, Cambados (Pontevedra).
2000: Galería ARCANA, Vilagarcía (Pontevedra).
2001: Galería BORRÓN 4, Cambados (Pontevedra).
2002: Galería SARGADELOS (Pontevedra).

MOSTRAS COLECTIVAS
1979: Mostra de Outono, Santiago de Compostela, A Coruña, etc.
1980: ’Grupo 13 + 1’, I. B. Brianda de Mendoza, Guadalaxara.
1981: ‘Grupo 13 + 1’, Sala Teatro Espronceda, Madrid.
1982: Sala de BB.AA., Universidade Complutense, Madrid e ‘Colectiva de 3: Busto, Clares, Molina’, C.A.V., Vigo.
1983: VII Bienal de Arte, (Novos Valores), Pontevedra.
1986: VII Bienal Nacional de Arte, Cidade de Mondoñedo, Lugo.
1988: ‘Novísimos’, (Itinerante), Ferrol, A Coruña, etc.
1989: ‘I Encontros Minhotos’, ‘Plástica’, Ourense.
1990: Gallaecia`90 ‘Plástica’, Vilapouca de Aguiar (Portugal).
1991: Exposición de Nadal, Museo Municipal de Ourense.
1992: ‘Nós por cá’, Termas de Chaves (Portugal) e ‘Imaxes a carón da aula’ (catálogo), T. Principal de Pontevedra.
1993: ‘Exposición de dous’, Taberna do Faustino, Chaves (Portugal).
1995: ‘Homenaxe a Sevillano’, I. de Carril.(catálogo), Vilagarcía.
1996: I Mostra de Arte ‘Santa Compaña’, Cambados (Pontevedra).
1997: ‘Tres tristes tigres’, ‘ O Galo Negro’, Cambados.
1998: Fexdega, Vilagarcía (Pontevedra) e Ars-Saliniensis, ExpoSalnes (catálogo), Cambados (Pontevedra).
1998: II Salón de Outono de Pintura (catálogo), A Coruña e XIV Bienal de Pintura Cidade de Zamora (catálogo), Zamora.
1999: VI Certame de AA.PP. ’Isaac Díaz Pardo’ (catálogo), A Coruña, XVI Certame de Pintura Concello de Cambre (catálogo), A Coruña e ‘Fervenzas’, Auditorio Municipal de Caldas de Reis (Pontevedra).
2000: IV Premio de Pintura ‘Eixo Atlántico’ (catálogo), itinerante e XVII Certame de Pintura Concello de Cambre (catálogo), A Coruña.
2001: XVIII Certame de Pintura Concello de Cambre (catálogo), A Coruña e V Premio de Pintura ‘Eixo Atlántico’ (catálogo), Galicia e Portugal, itinerante.
2002: ‘Arte no Morrazo’, pintura e escultura (catálogo), Cangas (Pontevedra) e IV Salón de Outono de Pintura, A Coruña.
2003: VIII Certame de AA.PP. ’Isaac Díaz Pardo’ (catálogo), A Coruña.
2004: ‘4 de Pintura’, OMIC, Concello de Ribadeo (Lugo).

 Outros datos de interese

ADQUISICIÓNS E PREMIOS
1999: Deputación da Coruña, VI Certame ‘Isaac Díaz Pardo’.
2000: Premio de Pintura, Concello de Cambre (A Coruña).
2001: Premio de pintura ‘Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular’.
2003: Deputación da Coruña, VIII Certame ‘Isaac Díaz Pardo’.

COLABORACIÓNS
1985: Sala de exposicións do Metro de Madrid (Retiro), montaxe de Carlos Clares.
1986: Revista literaria e de arte ‘Idromel’, Pontevedra.
1997: Revista ‘Rollo Klave’, Corporación Semiótica Galega.
1998: ‘En un lugar del alma’, poemas e relatos.
2000: Ilustracións do ‘Poemario Irlandés’ de Adolfo Caamaño, Espiral Maior.

Páxina web: www.manuelbusto.com