Luis Quinteiro Fiuza


Categoría: Bispo de Ourense
Data de Nacemento: 2 de xuño de 1947
Lugar de Nacemento: Sabrexo – Vila de Cruces
 Currículum

Licenciado en Teoloxía e Filosofía e doutor en Filosofía pola Pontificia Universidade Gregoriana de Roma, realizou os seus estudios eclesiásticos no Seminario de Santiago de Compostela, na Universidade Pontificia de Comillas (Santander), na Pontificia Universidade Gregoriana de Roma e no Instituto de Teoloxía de Munich (Alemania). Entre os cargos que ostentou, destacan o de director do Burgo das Nacións (Universidade de Santiago de Compostela), director do Instituto Teolóxico Compostelano, reitor do Seminario Maior de Santiago de Compostela, deán da S.A.M.I. Catedral de Santiago de Compostela, vicario xeral do Arcebispado de Santiago de Compostela e bispo auxiliar de Santiago de Compostela (1999-2002). Desde o 22 de setembro de 2002 é o bispo de Ourense. Polo que respecta á súa labor pastoral e docente, foi formador do Seminario Menor de Santiago, coadxutor da Parroquia San Juan Apóstol de Santiago, capelán das Rvdas. Relixiosas Calasancias de Santiago e profesor do Instituto Teolóxico Compostelán.

 Obras realizadas

É o autor de varios libros sobre Filosofía e cuestións pastorais.

 Outros datos de interese

É membro da Comisión Episcopal da Doutrina da Fe e da Comisión Episcopal das Migracións (Conferencia Episcopal Española) e bispo promotor do Apostolado do Mar en España.