Julio A. Méndez Menéndez de Llano


Categoría: Funcionario e activista cultural
Data de Nacemento: 10 de abril de 1946
Lugar de Nacemento: Tineo (Asturias)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Entra a formar parte de "Cántigas e Frores" en 1962, integrándose no coro e o grupo de baile. Posteriormente foi profesor de baile e director, durante algún tempo, do grupo de baile desta asociación. Desde o ano 1971 é o responsable do funcionamento da asociación cultural "Cántigas e Frores", fundada en 1948. Nesta asociación veu desempeñando o cargo de secretario xeral e ata o ano 2004 a presidencia. Fundador e primeiro presidente da Federación Galega de Grupos de Danza. Posteriormente volveu desempeña-la presidencia ata xaneiro do ano 2000. Foi fundador, vicepresidente primeiro e presidente da Federación Española de Agrupacións de Folclore. Organizador e director dos vinte cursos de cultura tradicional galega que se viñeron desenvolvendo en Lugo desde 1983, con carácter anual. Subdirector do 1º Congreso de Folclore das Comunidades e Nacionalidades Históricas, desenvolvido en Santiago de Compostela en xaneiro de 1985, organizado pola Consellería de Educación e Cultura. Organizador do 1º Congreso de Folclore Galego celebrado en Lugo en decembro de 1985. Organizador e responsable dos Festivais das Comunidads do Estado Español e dos Pobos de Europa, celebrados en Galicia nos anos 1983-86. Membro en varias ocasións do comité organizador da Romaría Internacional. Membro dos comités de honra dos primeiros Congresos de Folclore Andaluz (Granda, 1986), (Sevilla, 1988). Membro do Gabinete Técnico do Conselleiro de Educación e Cultura (1984-86). Concelleiro de cultura no concello de Lugo (1987-91), sendo nomeado na última etapa desta lexislatura primeiro tenente de alcalde. Concelleiro no concello de Lugo na lexislatura 1991-95.

Desde 1999 ata o 2010 formou parte do Conxunto Vocal Lugh. En setembro de 2010 incorporouse á Coral Polifónica Hospital Xeral-Calde.

En 2006 participa como compoñente e coordenador, na representación da zarzuela galega "Non chores, Sabeliña", de Gustavo Freire e Trapero Pardo. Representación que foi posta en escena polo coro Lugh, o grupo de teatro Achádego e a Orquestra Municipal de Xove.

En 2007, en colaboración con Fernando Gómez Jácome como director, crea o coro de voces femeninas 'Cantar Delas'. É nomeado presidente, cargo que exerce ata xaneiro de 2018.

En 2013, crea a asociación LECERLUGO, na que é elexido presidente. Este cargo exérceo ata setembro de 2014, onde pasa a desempeñar a secretaría xeral. En 2017 cesa como membro desta asociación.

Nos anos 2016 e 2017, coordina varios concertos de ópera e zarzuela, a cargo de catro coros lucenses: 'Sólo voces', 'Lugh', 'Coral polifónica del Hospital Xeral-Calde' e 'Cantar delas'.

Realizou cursos de técnica vocal, dirixidos por Julio Domínguez, Fernando Gómez Jácome e Aiblin Brito.

Entra a formar parte de "Cántigas e Frores" en 1962, integrándose en el coro y el grupo de baile. Posteriormente fue profesor de baile y director, durante algún tiempo, del grupo de baile de esta asociación. Desde el año 1971 es el responsable del funcionamiento de la asociación cultural "Cántigas e Frores", fundada en 1948. En esta asociación vino desempeñando el cargo de secretario general y posteriormente l la presidencia hasta el año 2004.

Fundador y primer presidente de la Federación Gallega de Grupos de Danza, en 1983. Posteriormente volvió a desempeñar la presidencia hasta enero del año 2000.

Fue fundador, vicepresidente primero y presidente de la Federación Española de Agrupaciones de Folklore. Creada en Madrid en 1983.

Organizador y director de los veinte cursos de cultura tradicional gallega que se vinieron desarrollando en Lugo desde 1983/2002, con carácter anual.

Subdirector del 1º Congreso de Folklore de las Comunidades y Nacionalidades Históricas, desarrollado en Santiago de Compostela en enero de 1985, organizado por la Consellería de Educación y Cultura. Participan casi 1.000 congresistas procedentes de toda España.

Organizador del 1º Congreso de Folklore Gallego celebrado en Lugo en diciembre de 1985.

Organizador y responsable de los Festivales de las Comunidades del Estado Español y de los Pueblos de Europa, celebrados en Galicia en los años 1983-86.

Miembro en varias ocasiones del comité organizador de la Romería Internacional.

Miembro de los Comités de Honor de los primeros Congresos de Folklore Andaluz (Granada, 1986), (Sevilla, 1988).

Miembro del Gabinete Técnico del Conselleiro de Educación y Cultura (1984-86).

Concejal de Cultura en el ayuntamiento de Lugo (1987-91), siendo nombrado en la última etapa de esta legislatura primer teniente de alcalde.

Concejal en el ayuntamiento de Lugo en la legislatura 1991-95.

Desde 1999 hasta el 2010 formó parte del Conjunto Vocal Lugh. En septiembre de 2010 se incorporó a la Coral Polifónica Hospital Xeral-Calde.

En 2006 participa como componente y coordinador, en la representación de la zarzuela gallega "Non chores, Sabeliña", de Gustavo Freire y Trapero Pardo. Dicha representación fue puesta en escena por el coro Lugh, el grupo de teatro Achádego y la Orquestra Municipal de Xove.

En 2007, en colaboración con Fernando Gómez Jácome como director, crea el coro de voces femeninas 'Cantar Delas'. Es nombrado presidente, cargo que ejerce hasta enero de 2018.

En 2013, crea la asociación LECERLUGO, en la que es elegido presidente. Este cargo lo ejerce hasta septiembre de 2014, donde pasa a desempeñar la secretaría general. En 2017 cesa como miembro de esa asociación.

Ha realizado cursos de técnica vocal, dirigidos por Julio Domínguez, Fernando Gómez Jácome y Aiblin Brito.

En los años 2016 y 2017, coordina varios conciertos de ópera y zarzuela, a cargo de cuatro coros lucenses: 'Sólo voces', 'Lugh', 'Coral polifónica del Hospital Xeral-Calde' y 'Cantar delas'.

En 2016 crea el grupo “Lugo en fotos”, en Facebook, que actualmente administra conjuntamente y que a finales de 2018 roza los 11.000 miembros.

En septiembre de 2018, pasa a formar parte por elección, de la junta directiva de la Asociación Nacional de Veteranos del Sahara.

En noviembre de 2018, es elegido presidente de la Junta Rectora de la Asociación de Jubilados de Lugo (AJYPEL).

En febreiro de 2020 é elixido presidente do Coro do Hospital de Lugo', cargo que ocupa ata o 30 de abril de 2021, data na que cesa por decisión propia.

 Outros datos de interese

Está en posesión da Insignia de Prata do Centro Galego de Zaragoza (1977), da Insignia de Ouro de "Cántigas e Frores" (1985), a Placa de Prata da Federación Coral Galega, FECOGA (1985) e a Medalla de Ouro da Federación Galega de Grupos de Danza (2001). En 2004 foi nomeado Presidente de Honra de "Cántigas e Frores" e "Lucense do Ano". En febreiro de 2008, o presidente da Federación Española de Agrupacións de Folklore, impúxolle a insignia de ouro da citada FEAF, máxima distinción contemplada nos seus estatutos.