José Piñeiro Ares


Pseudónimo:José de Padriñán
Categoría: Político e escritor
Data de Nacemento: 7 de Outubro de 1927 (†10 de decembro de 2001)
Lugar de Nacemento: Puentecesures (Pontevedra)
 Currículum

Profesor de EXB xubilado. Colaborador de Prensa. Máis de 50 premios literarios e xornalísticos. Alcalde de Pontecesures desde o 8 de xullo 1970 ó 28 de maio de 1995. Ex-conselleiro da Caixa Provincial de Aforros de Pontevedra. Membro da Asociación Española de Cronistas Oficiais. Cronista Oficial de Pontecesures desde 1953. Medalla de Bronce da Xunta de Galicia.

 Obras realizadas

José Piñeiro é autor de 21 libros, entre os que destacan: -Historia de Pontecesures (2 edicións). -La Bella Otero (2 edicións). -El Poeta Rey Romero (2 edicións). -El Foucellas en el Ullán.. -Anotaciones históricas del Ullán. -Las Ferias del Automóvil de Ocasión (2 edicións). -Los últimos 100 años de Cesures. -El Campanas (Novela). -Las pranganas del Toucedán. -La historia hablará. -Secretos a Voces. Greguerías. -Guía histórica de Cesures. Foi correspondente de La Noche, El Ideal Gallego, La Voz, Pueblo Gallego, Diario de Pontevedra e Atlántico Diario. Na actualidade colabora co Faro de Vigo. Colaborou nalgúns xornais de Arxentina e Uruguai.

 Outros datos de interese

-Premio Nacional de Xornalismo sobre a Lotería Nacional. -Premio Nacional sobre as Cruzadas Oculares.