José Manuel Yáñez Dablanca


Data de Nacemento: 21 de decembro de 1962
Lugar de Nacemento: Lugo
 Currículum

1980-1985. Licenciado en Filosofía pola Universidade Pontificia de Salamanca.

1985. Memoria de licenciatura sobre «La idea de Derecho y los derechos humanos en Luis Recaséns Siches».

1985. Curso teórico-práctico para a obtención do Certificado de Aptitude Pedagóxica.

1985-1986. Cursos Monográficos de Doutorado na Universidade de Salamanca.

2003. Certificado do ciclo elemental de Alemán do 1º Nivel de Ensinanzas das EOI.

Nivel básico A2 en lingua inglesa. B1 en lingua italiana. Nivel B2 en lingua alemá.

Imparte as materias da especialidade de filosofía, e imparte a materia de oferta exclusiva do IES Ribadeo "Europa como materia" como optativa de libre configuración para o alumnado de 1º BACH.

Actualmente preparando propostas pedagóxicas de traballo na aula (ética e filosofía do dereito, filosofía de 1º BAC,...).

 

 Obras realizadas

Profesor de filosofía desde 1988 ata o 1993 nos IES Blanco Amor de Ourense (curso 88-89), Instituto de Bacharelato de Sarria (curso 89-90), Instituto de Bacharelato Mixto de Monforte de Lemos, onde tamén foi profesor colaborador do INGABAD (curso 1990-1991), Instituto de Bacharelato de Moaña (cursos1991-1992, e 1992-1993).

Desde 1993 ten a súa praza definitiva no IES Dionisio Gamallo Fierros de Ribadeo, e ven desempeñando o labor de xefe de departamento de filosofía. Vicedirector do centro desde 1994 ata 2001, e de novo desde 2002 ata 2006; tamén formou parte do Consello Escolar do centro desde 1994 ata 2007. Desde 2007 ao 2012 foi Director do centro. Desde 2012 desempeña o cargo de Coordinador de Programas Europeos.

Coordinador dun proxecto de Formación en Centros sobre o Proxecto Educativo, de outubro de 1997 ata xuño de 1998.

Coordinador da experiencia de Radio Escolar (curso 1999-2000)

Relator do curso “Internet básico para o profesorado” (curso 1999-2000).

Relator do curso “Uso de ordenadores para docentes. Aplicación didáctica da informática. Nivel III” (2005).

Titor de profesorado en prácticas (curso 2007-2008)

Coordinador de Practicum I (65 horas) e Practicum II (150 horas) no curso 2011-2012.

Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bach, FP e En Idiom (80 horas) curso 2011-2012.

Participou como colaborador nos cursos de verán organizados polo Concello de Ribadeo, co título «Mar por medio» como presentador en agosto de 1999 da conferenciante Kirsty Hooper da Universidade de Oxford, que tratou aspectos da obra de Sofía Casanova, e no ano 2002 como presentador da profesora da Universidade de Birmingham Patricia Obder de Baubeta na súa conferencia sobre A Lírica galego-portuguesa: a súa viaxe polo mundo de fala inglesa.

Coautor do material para 4º de ESO, publicado en 2 tomos (ISBN 84-87674-43-7), co título «A ética na que vives» (84-87674-55-0) e «Reflexións sobre a vida moral» (84-87674-54-2).

Accesit dos premios SIEGA 2003 por: Deseño de contidos de páxinas web de centros educativos.

Colaborador nas distintas edicións dos Cadernos de Investigación do IES Dionisio Gamallo Fierros de Ribadeo (http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribadeo/):

Nº1 Os nomes das rúas de Ribadeo (1996),

nº3 Autores ribadenses en lingua galega (2001),

nº4 Catálogo de árbores e arbustos do xardín do IES Dionisio Gamallo Fierros (2003),

nº6 Nosa Señora das Virtudes da Ponte de Arante (2005).

 

Participacións en Programas Europeos:

KA101 Abrimos puertas a Europa: las buenas prácticas y las nuevas metodologías como futuro de nuestra educación. 2015-1-ES01-KA101-014685 Cursos 2015-2017.

ATS2020 Assessment of Transversal Skills curso 2016-2017.

2018. 2º Premio Galicia EUROSCOLA

2017-1-ES01-KA219-038495-1. O valor da cidadanía: a educación como fundamento do futuro en Europa. Cursos 2017-2020.

Coordinador do Programa ESCUELAS EMBAJADORAS DEL PARLAMENTO EUROEPO curso 2020-2021.

 Outros datos de interese

Participante asiduo en cursos de formación e renovación pedagóxica, e en cursiños específicos da súa especialidade:

1984: “I Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra).

1986: “Curso de Introducción a la Sociología como disciplina de relación entre las diferentes áreas de la Ciencias Sociales” (Lugo) e “El pensamiento filosófico de San Agustín” (Salamanca).

1987: “Filosofía y Ciencia: el pensamiento de Newton” (Salamanca).

1998: “Xornadas en homenaxe a D. Dámaso Alonso” e “Xornadas Mar por Medio”.

1990: “VII Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra).

1991: “La escuela ante la reforma educativa” (León).

1992: “29 Congreso de filósofos jóvenes” (Lugo), “IX Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra) e “Curso de Didáctica da Filosofía” (Vigo).

1993: “X Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra), “A ética na reforma: unha alternativa” (Vigo) e “O núcleo temático da ética na ESO” (Pontevedra).

1995: “XII Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra).

1996: “XIII Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra) e “Entrenamento no uso de materiais de prevención da infección por VIH/SIDA” (Lugo).

1997: “II Xornadas sobre medio-ambiente” (Ribadeo), “Educación para a saúde: prevención en drogodependencias” (Ribadeo), “Xornadas sobre proxectos de formación en centros” (Lugo) e “XIV Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra).

1998: “Proxecto de Formación en Centro: Elaboración do proxecto educativo do centro” (Ribadeo), “2º Cúmio do Camiño Norte” (Ribadeo), “IV Xornadas ribadenses sobre dependencias: aspectos xurídico-penais” (Ribadeo) e XV Semana galega de Filosofía (Pontevedra).

1999: “VII Xornadas Mar por Medio” (Ribadeo), “IV Xornadas medio-ambientais” (Ribadeo), “Curso de formación para o desempeño da función directiva” (Lugo) e “V Xornadas ribadenses sobre dependencias: clínica, tratamento e recursos” (Ribadeo).

2000. Coordinador da experiencia de Radio escolar (Ribadeo), “Xornadas Mar por Medio” (Ribadeo), “XVII Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra), relator do curso “Internet básico para profesorado (Iniciación a Internet)” (Ribadeo” e “Curso práctico de traducción en inglés”.

2001. “I Xornadas de Arqueoloxía Mindoniense” (Mondoñedo), “XVIII Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra) e “PFAC As novas tecnoloxías nas nosas aulas” (Ribadeo).

2002: “I Curso de iniciación á Astronomía” (Ribadeo), “I Congreso de Jóvenes lectores "Lee y conoce Canarias" e “PFAC As novas tecnoloxías nas nosas aulas II” (Ribadeo).

2003: “Xornada Formativa Primavera de Europa” e “III Xornadas de Arqueoloxía Mindoniense” (Mondoñedo).

2005: Iniciación á vela. Nivel I.

2006: “I Curso temático da Mariña sobre Educación Infantil: A infancia en situación de risco social”.

2007: “Cara unha nova sociedade: revisión e actualización do noso RRI”.

Curso 'A xestión administrative e académica dos centros de educación secundaria-XADEWeb Secundaria' Edición Platega.

2008: Xornadas Educación para a cidadanía. Currículo e competencias.

VIII Sesión nacional del Programa Modelo de Parlamento Europeo MEP.

Reelaboración e actualización da web do centro.

Curso A interculturalidade a través das relixións 200.

Xornadas de difusión dos programas europeos.

2009: Grupo de Traballo IX sesión nacional del Programa Modelo Parlamento Europeo MEP.

II Curso temático sobre Educación Infantil de A Mariña.

Estadías no estranxeiro (curso) Inglés para profesorado de ensino secundario non especialista.

Curso A Axenda 21 Escolar de Galicia.

2011: Actividade de innovación e/ou investigación educativa Programa Prensa-Escuela.

Xornada de Formación inicial do Plan Proxecta.

2012: Formación a distancia Practicum I.

Formación a distancia Practicum II.

2013: Curso XIII Sesión Nacional del Modelo de Parlamento Europeo.

Curso A formación de persoas adultas a través de plataformas virtuais de aprendizaxe.

Plan Proxecta (Programa Galicons-net).

Plan Proxecta (Programa Consumópolis).

Consumo e xénero. Plan Proxecta.

Traballando coa publicidade na aula.

2014: Plan Proxecta (Aliménta-T ben).

PFPP 2013/2014 27020902 - IES de Ribadeo.

Xornadas Programas Europeos: O programa Erasmus +.

Congreso Xornada eTwinning.

2015: PFPP 2014/2015 27020902 - IES de Ribadeo Dionisio Gamallo.

Curso Educación en derechos. Cómo integrar en el curriculum los derechos de la infancia.

Contratos-programa.

2016: Curso Propostas didácticas centradas no alumnado II.

Xornadas Conferencia final KA2 Entels: As competencias do profesorado para unha educación de calidade e éxito.

Contratos-programa.

2017: Xornadas Fortalecemento democrático: A educación e os valores europeos fronte aos radicalismos.

Contratos-programa.

ATS2020, Assessment of Transversal Skills, para a avaliación das competencias clave do alumnado.

Curso Digital and Social Media Competencies@School (Roma).

2018: Contratos-programa.

Xornadas Introdución ao EVA E-Dixgal.

Proxecto Educación Dixital (E-Dixgal).

2019: XIX Sesión nacional del Modelo de Parlamento Europeo.

Xornadas Igualdade, Convivencia e Inclusión. Módulo 0.

PFPP 2018/2019 27020902 - IES de Ribadeo Dionisio Gamallo.

Contratos-programa.

Plan Proxecta.

Xornadas Formación avanzada no EVA E-Dixgal 2019 12.

2020: Xornadas Formación básica en lingua de signos no eido educativo

Contratos-programa.

Jornadas de formación “Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo”.

Xornadas Actualización de ferramentas tecnolóxicas para docentes.

Xornadas Aproveitamento didáctico de ferramentas institucionais para o ensino mixto.

2021: Curso Aula invertida 2021.

PFPP 2020/2021 27020902 - IES de Ribadeo Dionisio Gamallo.

Coordinador Escuelas Embajadoras Parlamento Europeo.