José Manuel Yáñez Dablanca


Data de Nacemento: 21 de decembro de 1962
Lugar de Nacemento: Lugo
Teléfono: 982130532
 Currículum

1980-1985. Licenciado en Filosofía pola Universidade Pontificia de Salamanca.
1985. Memoria de licenciatura sobre «La idea de Derecho y los derechos humanos en Luis Recaséns Siches».
1985. Curso teórico-práctico para a obtención do Certificado de Aptitude Pedagóxica.
1985-1986. Cursos Monográficos de Doutorado na Universidade de Salamanca.
2003. Certificado do ciclo elemental de Alemán do 1º Nivel de Ensinanzas das EOI.
Actualmente cursa estudos de 3º de Italiano, 4º de Alemán e 3º de Inglés na Escola Oficial de Idiomas de Ribadeo, e preparando propostas pedagóxicas de traballo na aula (ética e filosofía do dereito, filosofía de 1º BAC...).

 Obras realizadas

Profesor de Filosofía desde 1988 ata 1993 nos IES Blanco Amor de Ourense (curso 88-89), Instituto de Bacharelato de Sarria (curso 89-90), Instituto de Bacharelato Mixto de Monforte de Lemos, onde tamén foi profesor colaborador do INGABAD (curso 90-91), Instituto de Bacharelato de Moaña (cursos 91-92, e 92-93).
Desde 1993 ten a súa praza definitiva no IES Dionisio Gamallo Fierros de Ribadeo, e ven desempeñando o labor de xefe do Departamento de Filosofía (desde 1993) e vicedirector do centro (desde 1994 ata 2001, e de novo desde o 2002 ata o 2006, ano desde o que é Director do centro), así como tamén pertence ó Consello Escolar do centro desde 1994.
Coordinador dun proxecto de Formación en Centros sobre o Proxecto Educativo, de outubro do 1997 ata xuño de 1998.
Colaborador nos cursos de verán organizados polo Concello de Ribadeo, co título «Mar por medio» como presentador en agosto de 1999 da conferenciante Kirsty Hooper da Universidade de Oxford, que tratou aspectos da obra de Sofía Casanova, e no ano 2002 como presentador da profesora da Universidade de Birmingham Patricia Obder de Baubeta na súa conferencia sobre “A lírica galego-portuguesa: a súa viaxe polo mundo de fala inglesa”.
Asistente a un Curso de Formación para o desempeño da función directiva de setembro a decembro de 1999.
Coautor do material para 4º de ESO, publicado en 2 tomos, co título «A ética na que vives» e «Reflexións sobre a vida moral».
Relator en xullo de 2000 dun curso para profesorado titulado: Internet básico para Profesorado (Iniciación a Internet).
Coordinador e relator en febreiro-marzo de 2003 dun curso de Internet básico para Pais/Nais, impartido no IES Dionisio Gamallo Fierros de Ribadeo.
Accésit dos premios SIEGA 2003 por: Deseño de contidos de páxinas web de centros educativos.
Relator en 2005 dun curso de uso de ordenadores para docentes (nivel III).
Colaborador nas distintas edicións dos Cadernos de Investigación do IES Dionisio Gamallo Fierros de Ribadeo (centros.edu.xunta.es/iesgamallofierros):
1996. Nº1 Os nomes das rúas de Ribadeo.
2001. Nº3 Autores ribadenses en lingua galega.
2003. Nº4 Catálogo de árbores e arbustos do xardín, IES Dionisio Gamallo Fierros.
2005. Nosa Señora das Virtudes da Ponte de Arante.

 Outros datos de interese

Participante asiduo en cursos de formación e renovación pedagóxica, e en cursiños específicos da súa especialidade:
1984: “I Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra).
1986: “Curso de Introducción a la Sociología como disciplina de relación entre las diferentes áreas de la Ciencias Sociales” (Lugo) e “El pensamiento filosófico de San Agustín” (Salamanca).
1987: “Filosofía y Ciencia: el pensamiento de Newton” (Salamanca).
1998: “Xornadas en homenaxe a D. Dámaso Alonso” e “Xornadas Mar por Medio”.
1990: “VII Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra).
1991: “La escuela ante la reforma educativa” (León).
1992: “29 Congreso de filósofos jóvenes” (Lugo), “IX Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra) e “Curso de Didáctica da Filosofía” (Vigo).
1993: “X Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra), “A ética na reforma: unha alternativa” (Vigo) e “O núcleo temático da ética na ESO” (Pontevedra).
1995: “XII Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra).
1996: “XIII Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra) e “Entrenamento no uso de materiais de prevención da infección por VIH/SIDA” (Lugo).
1997: “II Xornadas sobre medio-ambiente” (Ribadeo), “Educación para a saúde: prevención en drogodependencias” (Ribadeo), “Xornadas sobre proxectos de formación en centros” (Lugo) e “XIV Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra).
1998: “Proxecto de Formación en Centro: Elaboración do proxecto educativo do centro” (Ribadeo), “2º Cúmio do Camiño Norte” (Ribadeo), “IV Xornadas ribadenses sobre dependencias: aspectos xurídico-penais” (Ribadeo) e XV Semana galega de Filosofía (Pontevedra).
-1999: “VII Xornadas Mar por Medio” (Ribadeo), “IV Xornadas medio-ambientais” (Ribadeo), “Curso de formación para o desempeño da función directiva” (Lugo) e “V Xornadas ribadenses sobre dependencias: clínica, tratamento e recursos” (Ribadeo).
2000. Coordinador da experiencia de Radio escolar (Ribadeo), “Xornadas Mar por Medio” (Ribadeo), “XVII Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra), relator do curso “Internet básico para profesorado (Iniciación a Internet)” (Ribadeo” e “Curso práctico de traducción en inglés”.
2001. “I Xornadas de Arqueoloxía Mindoniense” (Mondoñedo), “XVIII Semana Galega de Filosofía” (Pontevedra) e “PFAC As novas tecnoloxías nas nosas aulas” (Ribadeo).
2002: “I Curso de iniciación á Astronomía” (Ribadeo), “I Congreso de Jóvenes lectores "Lee y conoce Canarias" e “PFAC As novas tecnoloxías nas nosas aulas II” (Ribadeo).
2003: “Xornada Formativa Primavera de Europa” e “III Xornadas de Arqueoloxía Mindoniense” (Mondoñedo).
2005: Iniciación á vela. Nivel I.
2006: “I Curso temático da Mariña sobre Educación Infantil: A infancia en situación de risco social”.
2007: “Cara unha nova sociedade: revisión e actualización do noso RRI”.