José M. Lado Romero


Categoría: Médico psiquiatra - director sanitario
Data de Nacemento: 18 de abril de 1941
Lugar de Nacemento: Carballo
 Currículum

-Estudios de Medicina na Universidade de Santiago de Compostela. -Especialista en Neuroloxía e Psiquiatría, con Residencias en Vigo, Oviedo, Bonneval-Chartres (Francia). -Profesor: axudante e adxunto da Cátedra de Psiquiatría da Universidade de Santiago de Compostela. -Médico Psiquiatra do Hospital Psiquiátrico de Conxo, onde sucesivamente ocupou o cargo de -Xefe Clínico, Xefe de Servicio e Director -Médico desde o ano 1978 ata hoxe en día. -Profesor Asociado de Psiquiatría da Universidade de Santiago de Compostela.

 Obras realizadas

Actividade fundamental: Asistencia médico psiquiátrica con importante participación na planificación e desenvolvemento de programas asistenciais psiquiátricos na Comunidade. Con temas publicados sobre a desinstitucionalización psiquiátrica e asistencia psiquiátrica extrahospitalaria. Na actualidade traballa sobre a rehabilitación de pacientes mentais crónicos. Resalta a súa contribución na transformación da asistencia desde o Hospital Psiquiátrico tradicional, a planificación e dirección de servicios asistenciais extrahospitalarios: Centro de Saúde, Centros de Día, Pisos Protexidos, Talleres Protexidos, etc. en constante transformación e evolución, como alternativas ós internamentos como base asistencial para a atención a pacientes mentais.