David Rodríguez Casas


Data de Nacemento: 4 de xuño de 1988
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Graduado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra (2006-2010).

 Obras realizadas

EXPOSICIóNS COLECTIVAS
 
-2010: “Aquí estamos nós”, Área Panorámica (Tui), “Mariñarte”, Forte de San Damián (Ribadeo) e “15 proyectos de espacio para un espacio” (Cambados).
-2009: “Mariñarte 09. Abrindo sucos no contemporáneo”, Forte de San Damián (Ribadeo - Lugo). Catálogo.
-2008: “Percorridos. Artes plásticas da Mariña”, Centro de Desenvolvemento Comarcal (Mondoñedo – Lugo). Catálogo.
 
 
PREMIOS E PUBLICACIÓNS
-2010: 1º premio do “Certame de Artes Plásticas da Deputación de Ourense”.
-2010: Obra pictórica seleccionada para o “Certame de Artes Plásticas da Deputación de Ourense”.
-2007: 3º premio de Pintura ao Aire Libre, Viveiro (Lugo).
OUTROS MÉRITOS: En 2008 deseña dunha sala na IX Edición del Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, relacionado co mar e colaboración na súa posterior montaxe. Catálogo.