José Luis López Sangil


Categoría: Enxeñeiro industrial
Data de Nacemento: 27 de marzo de 1938
Lugar de Nacemento: A Coruña
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Durante os tres primeiros anos da súa vida profesional traballou na empresa Dragados e Construccións. En 1968 incorporouse á Fábrica de Aluminio de Galicia na Coruña como xefe de mantemento e á fábrica de aluminio de Saint Jean de Maurienne en Francia en 1973. En 1975 regresou a España, a Madrid, ocupando o cargo de coordinador xeral e director do proxecto da Fábrica de Aluminio Español – Alúmina Española en San Ciprián (Lugo), pasando en 1979 a facerse cargo da dirección da planta de aluminio. A finais de 1985 incorporouse de novo á fábrica de ALCOA INESPAL, S.A. na Coruña, ocupando o posto de director de fábrica ata xuño de 1999 e a partir desa data o de director técnico para as fábricas de aluminio españolas. Na actualidade está xubilado.

 Obras realizadas

En contraste coa súa formación técnica, é afeccionado e experto en temas relacionados coa historia e a nobreza galega, fundamentalmente nos séculos X, XI e XII, e en concreto, o Monacato en Galicia, sobre o que deu numerosas charlas e conferencias. Os seus traballos baséanse no estudio das fontes documentais da alta idade media galega. Posúe unha extensa biblioteca sobre a arte e a historia de Galicia, especializada en temas medievais, con máis de tres mil volumes. Na actualidade é presidente da Asociación de Estudios Históricos de Galicia. Froito de todo iso, é a publicación de numerosos traballos sobre o monacato galego, destacando o referente ó mosteiro de Santa María de Monfero (trece publicacións, a última delas, con 1140 reseñas dos documentos medievais, despois de reconstituír o arquivo do Mosteiro), o mosteiro de San Juan de Caaveiro, San Isidro de Callobre, San Salvador de Cines, Sal Salvador de Bergondo, etc, ata chegar, despois de máis de dez anos de investigación, ó libro Historia del Monasterio de Santa María de Monfero, obra que recolle, por primeira vez, unha historia documentada e detallada deste importante mosteiro do Císter. Sobre a nobreza, editou recentemente o libro La nobleza altomedieval gallega. La familia Froilaz-Traba (importantes personaxes galegos nos séculos XI e XII). En total, nos últimos anos, leva vinteoito traballos publicados.

 Outros datos de interese

A destacar tamén os seus coñecementos sobre filatelia, coa publicación de numerosos artigos en revistas especializadas (foi presidente da Sociedade Filatélica da Coruña), sobre ferrocarrís, con publicacións sobre locomotoras de vapor e coches-restaurant e coches-cama (presidente da Asociación de Amigos do Ferrocarril da Coruña) e sobre exiptoloxía, tanto en arte como en historia e mitoloxía, con amplas bibliotecas sobre estas afeccións.