José L. Puente Domínguez


Categoría: Médico, profesor e escritor
Data de Nacemento: Marzo de 1920
Lugar de Nacemento: Santiago de Compostela
 Currículum

Catedrático de Anatomía (1947-1950) en Salamanca, catedrático de Cirurxía (1952-89) en Santiago de Compostela, director do departamento de Cirurxía no Hospital Clínico de Santiago (1957-89) e catedrático emérito de cirurxía desde 1991. Durante a súa etapa como director do departamento de Cirurxía, formáronse cinco catedráticos de Cirurxía, Uroloxía, Neurocirurxía e Cirurxía Vascular, ademais de varios profesores titulares. Traballou no "Anatomische Institut" de Viena como asistente (1942-43), no Quirurgische Klinik de Heidelberg (1950-1952-1953) e no Hospital S. Maucks-London(1960-1961-1965).

 Obras realizadas

Escribiu varios capítulos da obra Anatomía Humana do profesor Orts Llerca, varios capítulos na obra Patología Quirúrgica do Profesor Lafuente e varios na obra Cirugía do ProfesorJosé L. Balibrea. Traduciu do alemán a obra Anatomía Topográfica Humana do Profesor E. Pern Kopf. Publicou arredor de 200 traballos sobre temas da súa especialidade.

 Outros datos de interese

É académico da Real Academia Nacional de Medicina (sillón 43).