J. Henrique Pérez Rodríguez


Categoría: Profesor
Data de Nacemento: 23 de maio de 1971
Lugar de Nacemento: Duisburg (Alemania)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Ten formación en lingüística e programación. Desde 1999 é profesor no Departamento de Tradución e Lingüística da Universidade de Vigo.

 Obras realizadas

É autor de diversos traballos de investigación no ámbito da lingüística e a traductoloxía. En 2000 publicou o volume monográfico ‘Introduçom à Linguística com Corpora’. Tamén é autor de varias aplicacións informáticas no campo das industrias da lingua, tales como o flexionador verbal do galego ‘Conjugal’, o xestor de datos toponímicos ‘Topogal’ ou o editor-corrector ‘Concordia’.

 Outros datos de interese

Páxina web: www.jhpr.net