Hipólito de Sa Bravo


Categoría: Compositor e escritor
Data de Nacemento: En 1907 (†16 de agosto de 2001)
Lugar de Nacemento: Pontevedra
 Currículum

Realizou estudios eclesiásticos en Herbón e estudiou Filosofía e Letras en Salamanca. Ademais, especializouse en Canto Gregoriano no Mosteiro de Silos e en Metodoloxía Histórica, Harmonía e Composición en Madrid. Exerceu de frade franciscano, pero en 1940 deixouno por motivos de saúde. Fundou e dirixiu o grupo cultural "Amigos del Románico", que montou exposicións fotográficas cos títulos de Monasterios en Galicia e Rutas del Románico. Hipólito de Sa desenvolveu, ademais, un labor importante ó fronte de varios colectivos musicais, entre eles a Coral Polifónica e o Coro de Encantiños do Umia de Caldas de Reis.

 Obras realizadas

Como resultado da súa experiencia musical ó fronte da Coral Polifónica publicou os estudios Música en el folclore gallego e Origen y evolución de la música gallega. Ademais, publicou as seguintes obras: Primera exposición del Románico en el Bajo Miño (1977), La cultura del Románico en Galicia (1972), El Monacato en Galicia (1972), Monasterio cisterciense de Sobrado de los Monjes y Monfero (1973), Influencia del Camino de Santiago en la Historia y el Arte de Galicia (1977), Estampas pontevedresas (1978), Celanova, el monasterio de San Salvador (1978), Las rutas del Románico en la provincia de Pontevedra (1978), El monasterio de Celanova. Guía Turística (1983) e Boticas Monacales y la Medicina Naturalista en Galicia (1983).