Gerardo Fernández Albor


Categoría: Médico e político
Data de Nacemento: 7 de Setembro de 1917
Lugar de Nacemento: Santiago de Compostela
Teléfono: 981566650
Fax: 981562589
 Currículum

Doutor en medicina e cirurxía. Ex-presidente da Xunta de Galicia. Ex-presidente do Partido Popular de Galicia. Ex-vicepresidente do Partido Popular de España. Ex-parlamentario Europeo (2 lexislaturas) C. Asuntos Exteriores. Presidente do Comité Español de PANEUROPA. Presidente de Honra do PP de Galicia. Presidente do Consello Consultivo do PP de Galicia. Asesor da Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia. Vicepresidente de CELARE (Centro Latinoamericano Relaciones con Europa). Fundador e Director do Instituto Policlínico ?La Rosaleda?. Ex-jefe do servicio do Centro de Diagnóstico e Tratamento Concepción Arenal da S.S. Primeiro presidente da Sociedade Española de Calo-Proctología.

 Obras realizadas

Instituto da Lingua Galega. Membro da Fundación Penzol. Membro da Fundación Brañas - Rosalía - Otero Pedrayo. Membro de SEPT (Sociedade Estudios Publicacións Traballos). Fundador DCG - (Democracia Cristiá Galega). Fundador Museo do Pobo Galego.. Fundador DEIGA (Desenrolo Integral de Galicia). Fundador Academia Médica Cirúrxica Santiago de Compostela. Fundador Sociedade cirurxía de Galicia.