Carmen Formoso


Pseudónimo:M. Formoso
Categoría: Escritora, poeta e pintora
Data de Nacemento: En 1940
Lugar de Nacemento: Monte Alto (A Coruña)
Teléfono: 981915390
Teléfono Móbil: 678880337
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

   Cultura
 Currículum

Viviu na Coruña ata 2010, ano no que se trasladou a vivir ás Palmas de Gran Canaria. Comeza a súa andaina polo campo da pintura na adolescencia. Ós 14 anos comercializaba postais á acuarela e azulexos ó óleo. Tras estuda-lo bacharelato e Maxisterio, sacou as oposicións e exerceu o Maxisterio na Ensinanza Pública dende o ano 1963 ata a súa pre-xubilación voluntaria pola LOXSE. Tamén é diplomada en Belas Artes e licenciada en Filosofía e Pedagoxía. No ano 1961, o organismo competente Provincial do Ministerio de Educación, premia os seus debuxos didácticos referentes ó Ano Santo Mariano e con eles fai a súa primeira exposición na Coruña (no edificio ‘La Terraza’). O Ministerio de Educación e Ciencia outórgalle a especialidade didáctica en Debuxo e Plástica, que a autoriza a imparti-la docencia da especialidade. En 1970 cursa Belas Artes. En 1975 recibe clases do Académico e catedrático de Arte Tomás Barros, durante dous anos consecutivos. Neses anos afonda no impresionismo e expresionismo. Estuda técnicas de creatividade e expresión no ICE, Santiago de Compostela, durante tres anos consecutivos e en 1990 obtén o primeiro premio en Contos Infantís Ilustrados na Coruña. En 1995 ilustra a portada do libro ‘Carmen, Carmiña, Carmela’. Na actualidade traballa con diferentes técnicas: óleos, acrílicos e tintas. Colabora co encargado de Cultura do Sporting Club Casino, o recoñecido pintor internacional D. Gerardo Porto.

 Obras realizadas

ÚLTIMAS EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS:

-1995: Exposición permanente no Hábitat de Pilar Páramo (A Coruña).

-1996: Canarias. C. G. e Casino da Coruña.

-1997: Sala (Tarragona) e Barcelona. C. G.

-1998: Museo Municipal de Berga e Sala (Cadaqués).

-1999: Vinoteca (A Coruña) e Sala (Tarragona).

-2000: Casino da Coruña e Sala (Viveiro).

-2001: Centro UNESCO, Porto (Portugal) e Galería (A Coruña).

-2002. Asociación de Artistas (A Coruña) e Sporting Club da Coruña.

-2003. Sala de Arte da Librería Lello, Porto (Portugal) e exposición en Salas Magestic (Portugal).

-2004: Exposicións itinerantes polo territorio portugués.

-Certame en Alacante.

-Minicadros na Unión Europea.

-Galería Düsseldorf.

-Bibliotheque Salle Arte (París).

-Exposición retrospectiva en varias cidades.

-Galería de ARte Pablo Ruiz (Málaga).

-Galería Bahía (Brasil).

-Ten presenza nas Feiras de Arte de Holanda e Bélxica.

-Real Club Náutico das Palmas de Gran Canaria, Sala Néstor.

 Outros datos de interese

A súa obra figura en:

Canarias: As Palmas de Gran Canaria.

Cataluña: Barcelona C.G.- Tarrasa, Sala.- Berga, Concello, Museo e coleccións particulares.

Galicia: A Coruña: Sporting Club; Vinoteca ‘O Carro’ e coleccións particulares.

Portugal: Porto: Centro UNESCO; Cámara Municipal; Biblioteca Municipal; Fondo de Arte do Dr. Mario Cruz de la Rocha; Fundación Eng. Antonio de Almeida e coleccións particulares.

Porto Rico: San Juan de Porto Rico: Casa de España e coleccións particulares.

Málaga: Galería de Arte Pablo Ruiz.

Brasil: coleccións particulares.

Actualmente limita as súas exposicións a Galicia, Portugal, Cataluña e ás Illas Canarias.

 

www.carmenformoso.com