Carlos González-Garcés Santiso


Categoría: Profesor e Político
Data de Nacemento: 12 de Abril de 1946
Lugar de Nacemento: A Coruña
 Currículum

Licenciado en Filosofía e Letras (Sección Historia) pola Universidade de Santiago de Compostela.
 
Profesor de Bacharelato, desde Outubro de 1970 a Xullo de 1981, no Colexio Academia Galicia de La Coruña.
 
Profesor Numerario de Xeografía, Historia e Historia do Arte no Centro Público de Bacharelato "Rafael Puga Ramón", dependente da Excma. Diputación Provincial de La Coruña, desde 1976 ata 1988, ano en que pasa á situación de "servizos especiais" no Excmo. Concello de La Coruña.
 
Membro do PSOE desde 1981.
 
Concelleiro do Excmo. Concello de La Coruña desde 1986, tendo sido responsable de diferentes áreas:
-Concelleiro Delegado de Servizos Sociais, Sanidade e Participación Cidadá.
-Tenente de Alcalde Delegado dos Actos Conmemorativos do IV Centenario de María Pita.
-Tenente de Alcalde de Seguridade Cidadá.
-Concelleiro -Delegado de Persoal e Interior.
-Tenente de Alcalde de Relacións Institucionais e Contratación.
-Tenente de Alcalde da Área de Alcaldía e Seguridade Cidadá.
-Tenente de Alcalde Responsable da Área de Benestar e Cooperación.
-Na actualidade é Tenente de Alcalde da Área de Acción Institucional, Educación e Festas.
 
Deputado Provincial nas lexislaturas de 1987, 1995, na que foi voceiro do grupo socialista, e 1999.
 
Membro de diferentes Executivas Locais e Comarcais do PSdeG-PSOE entre 1981 e 2006.
 
Secretario Xeral da Agrupación de Socialistas de "Cuatro Caminos" (La Coruña) desde 1989 ata o ano 2000.
 
Membro do Comité Nacional Galego desde 1990 ata a actualidade.

 Outros datos de interese

Casado y con cuatro hijos.