Vicente Tofiño de San Miguel


Categoría: Militar, cartógrafo, matemático e astrónomo
Data de Nacemento: En 1732 (†En 1795)
 Currículum

Comezou a súa carreira militar en Infantería, pasou logo a Artillería e en 1757 incorporouse definitivamente á Armada. Foi destinado á Academia de Gardas Mariñas de Cádiz e nomeárono director da mesma en 1768. Durante o período 1783-88 realizou o levantamento cartográfico das costas de España.

 Obras realizadas

Estes son os seus traballos máis importantes sobre Galicia: Plano de la ría de Corcubión desde la punta de Caldebarcos hasta el cabo de Finisterre (1786), Plano de la ría de Pontevedra con las islas Ons y Onza (1786), Plano de la ría de Vigo (1787), Plano de las rías del Barquero, Cedeira, Vivero y Ribadeo (1787-88), Plano de la ría y puerto de Ferrol (1789) e Carta esférica de la costa de Galicia (1789). O seu labor foi a base para posteriores realizacións cartográficas das costas galegas a finais do século XVIII e principios do XIX.