Bernardo Cabrera


Categoría: Arquitecto
Lugar de Nacemento: Santiago de Compostela (A Coruña)
 Currículum

Foi o introductor da arte Barroca en Galicia. A súa especialidade foron os retablos, labrados no seu obradoiro compostelán.

 Obras realizadas

As súas obras máis importantes leváronse a cabo na primeira metade do século XVI. Entre as máis importantes podemos destacar: o Tabernáculo da Capela das Reliquias (1625-30), o da Capela de Dopa Mencía de Andrade (en colaboración con Gregorio Español), reformou, en 1631, o da Capela Maior da igrexa do convento de San Agustín (1639), o da capela de San Miguel de los Agros, e en 1657, o do altar maior da capela do Hospital.