Benito Fernández Alonso


Categoría: Investigador
Data de Nacemento: 31 de marzo de 1848 (†8 de maio de 1922)
Lugar de Nacemento: Santa María la Real de Entrimo (Ourense)
 Currículum

Ocupouse preferentemente de temas históricos, nos que alcanzou un gran prestixio. Foi cronista da cidade de Ourense, membro da Real Academia da Historia, da de Belas Artes e Ciencias Históricas de Toledo e das Boas Letras de Barcelona, así como fundador da Real Academia Galega.

 Outros datos de interese

Presidiu a Asociación da Prensa Ourensá.