Arcadio López - Casanova


Categoría: Profesor e escritor
Data de Nacemento: 5 de marzo​ de 1942 († 11 de abril de 2022)
Lugar de Nacemento: Lugo
 Currículum

Licenciado en Filosofía e Letras. Doutor en Filoloxía, Catedrático (excedente) de Lingua e Literatura Españolas. Profesor Titular de Filoloxía Española na Universidade de Valencia. Profesor invitado nas Universidades de Roma, Bologna, Milán.

 Obras realizadas

Ten dirixido cursos e dado conferencias en Universidades e centros culturais de España e diversos países europeos e americanos. A súa obra, recollida en numerosas antoloxías e historias literarias, foi traducida a varios idiomas. POESÍA: Palabra de Honor (1967); Mesteres (1976/1999); La oscura potesta (1978); Liturxia do corpo (1982); Razón de iniquidad (1991); Noite do degaro (1994); Asedio de sombra (1997). ESTUDIOS LITERARIOS: El análisis estilístico (1975); Poesía y Novela (1982); Luis Pimentel e Sombra do aire na herba (1990); Lenguaje de la poesía y figuras gramaticales (1991); La poesía romántica (1991); Miguel Hernández, pasión y elegía (1994); El texto poético (1994); Antología poética de Rosalía de Castro (1995); Diccionario metodolóxico da análise literaria I. A poesía (2000). TEATRO: Publicou a obra de teatro Orestes (1963). CONTOS INFANTÍS: Bosque de Ouriol (1973) e As Roitas da Gamela (1976).

 Outros datos de interese

PREMIOS: "Noriega Varela" (1967); Premio das Festas Minervais (196, 63 e 64); Premio "Adonais" (1978) Internacional "Ciudad de Melilla" (1990); Premio da Crítica Galicia á creación literaria (1982); Premio "Tiflor" (1996); Premio de Investigación "Menéndez Pidal" da Real Academia Galega. Premio de Cultura Galega (2011).