Anxel Fole Sánchez


Pseudónimo:Neumandro
Categoría: Escritor, articulista
Data de Nacemento: 11 de agosto de 1903 (†8 de maio de 1986)
Lugar de Nacemento: Lugo
 Currículum

Estudiou Bacharelato en Lugo e Dereito e Filosofía en Valladolid e Madrid. Dificultades económicas obrígano a volver a Lugo, onde da clases particulares de Literatura e Francés. Durante os anos políticos participa na política chegando a militar no Partido Galeguista. En 1962 entra na Real Academia Galega cun discurso de ingreso titulado Castelao e a tradición galeguista.

 Obras realizadas

Articulista : Aparte de que a súa producción literaria goza dunha gran reputación, o seu labor como articulista é importantísimo. O seu primeiro artigo aparece publicado en 1927 no periódico lucense La Provincia e en 1934 publica en El Pueblo Gallego o seu primeiro artigo en galego. Antes da guerra civil colabora en revistas como Guión, Resol e Yunque. Despois da guerra regresa ó periodismo co seudónimo de Neumandro e colabora en periódicos como El Progreso, Hoja del Lunes, La Noche, Faro de Vigo, etc...
Obra literaria: ' A lus do candil' foi o seu primeiro libro publicado en 1953. Trátase dunha colección de contos relacionados entre si nos que fai marabillosas descricións das xentes e as súas terras. En 1955 publica outra colección de contos baixo el título de 'Terra brava'. En 1958 publícase en Buenos Aires 'Pauto do demo'. En 1972 publícase un conto fantástico titulado '¿E dicímolo ou non o decimos?' e ó ano seguinte 'Contos da néboa', vinte relatos de misterio.

 Outros datos de interese

Dedicóuselle o Día das Letras Galegas no ano 1997.