Antonio Rigueiro Rodríguez


Pseudónimo:Carballo
Categoría: Enxeñeiro de montes, profesor e escritor
Data de Nacemento: 12 de novembro de 1951
Lugar de Nacemento: Lugo
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

-Dr. Enxeñeiro de Montes (1980). -Investigador forestal no Centro forestal de Lourizán (Pontevedra) no período 1980 - 1986. -Xefe do Servicio de Planificación Económica na Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia durante os anos 1986 - 1988. -Profesor titular de Universidade na Escola técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos de Lugo durante os anos 1988 - 1993. -Subdirector Xeral de Universidades e Investigación na Consellería de Educación da Xunta de Galicia (1989-1990). -Director da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos de Lugo (1990-1993). -Catedrático da Universidade de Santiago desde o ano 1993. -Director da Escola Politécnica Superior de Lugo (1997 - 2000). -O 14 de xuño de 2002, ingresa como Membro Numerario na Real Academia Galega de Ciencias.

 Obras realizadas

Algúns libros publicados: Trabajo botánico sobre las Islas Cíes. Icona, 1976; Catálogo florístico del Macizo de Grazalema (Cádiz), Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Madrid, 1978; Efectos ecológicos de eucalyptus globulus, Inia, Madrid, 1985; Guía das árbores e bosques de Galicia, Galaxia, Vigo, 1992; El bosque atlántico español, Lunwerg editores, Barcelona, 1992; Guía das plantas medicinais de Galicia, Galaxia, Vigo, 1996; Guía botánica do parque de Rosalía de Castro (Lugo), Deputación Provincial de Lugo, 1998; Los caminos jacobeos en Galicia: Paisajes, Lunwer editores, Barcelona, 1999.

 Outros datos de interese

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN: Botánica forestal, Malherboloxía, Sistemas silvopastorais, Plantas medicinais, Micoloxía (cogomelos).