Antonio María Rouco Varela


Categoría: Cardenal - Arcebispo E. de Madrid
Data de Nacemento: 20 de Agosto de 1936
Lugar de Nacemento: Villalba (Lugo)
 Currículum

Estudos en Latín, Humanidades e Filosofía no Seminario de Mondoñedo 1946-1947 a 1953-1954. 

Estudos de Teoloxía na Universidade Pontificia de Salamanca 1954-55 a 1957-58, onde obtén a Licenciatura nesa disciplina en xuño de 1958.

Ordénase Sacerdote o 28 de Marzo de 1959, na Catedral Vella de Salamanca, e o día 1 de Abril celebra a súa Primeira Misa na igrexa parroquial de Santa María de Villalba. 

Estudos de Dereito e Teoloxía na Universidade de Munich, cursos 1959-60 a 1963-64, onde se doutora en Dereito Canónico o 25 de Xullo de 1964, coa tese: "Igrexa e Estado na España do século XVI".

Profesor no Seminario de Mondoñedo os cursos 1964-65 e 1965-66, de Teoloxía Fundamental e Dereito Canónico.

Profesor Adxunto no Instituto de Dereito Canónico da Universidade de Munich de 1966 a 1969.

Profesor de Dereito Público Eclesiástico na Universidade Pontificia de Salamanca de 1969 a 1971 e Catedrático de Dereito Canónico Fundamental na mesma Universidade en 1971 e Vicerreitor da mesma Universidade en 1972. Cargos que desempeña ata o seu nomeamento de Bispo Auxiliar de Santiago de Compostela en setembro de 1976.

"Perito" do Concilio Pastoral de Galicia desde a fase preparatoria do mesmo 1974. 

Pertenceu ao Círculo Ecuménico de Canonistas de Heidelberg e ao Comité Cristián Interconfesional de Madrid.

 

Cargos na Conferencia Episcopal Española

Presidente da Xunta de Asesores Xurídicos e Membro da Comisión Episcopal de Ensino e Catequese, durante tres trienios 1981-1989.

Membro da Comisión Permanente da Conferencia Episcopal Española desde 1984.

Arcebispo de Santiago de Compostela 18 de maio de 1984 (Bula do 9 de maio de 1984). Posesión 30 de xuño de 1984. Imponlle o Sacro Palio o Nuncio Apostólico Mons. Antonio Innocenti o 25 de xullo de 1984 na Catedral de Santiago no Pontifical do Apóstolo.

Elixido Presidente da Comisión Episcopal de Seminarios e Universidades en febreiro de 1990.

Nomeado polo Santo Pai, o 28 de Xullo de 1994, Arcebispo de Madrid. 

Recibiu en Palio como Arcebispo Metropolitano de Madrid o 29 de Xuño de 1995.

Nomeado 'Gran Chanceler' da Facultade de Teoloxía San Dámaso polo Santo Pai, o 19 de setembro de 1996.

Nomeado Cardeal da Santa Igrexa co título de San Lorenzo in Dámaso, por SS. Xoán Paulo II, no Consistorio do 21 de febreiro de 1998. 

Elixido Presidente da Conferencia Episcopal para o trienio 1999-2002. Madrid, 2 de marzo de 1999.

Reelixido Presidente da Conferencia Episcopal para o trienio 2002-2005. Madrid, 26 de febreiro de 2002.

Reelixido Presidente da Conferencia Episcopal para o trienio 2008-2011. Madrid, 4 de marzo de 2008.

Reelixido Presidente da Conferencia Episcopal para o trienio 2011-2014. Madrid, 1 de marzo de 2011.

 

Santa Sé 

Foi Consultor da Sacra Congregación para o Clero desde 1973.

Nomeado polo Santo Pai, con data 27 de Xuño de 1994, membro da Congregación para a Educación Católica.

Nomeado membro da Congregación do Clero, por S.S. Xoán Paulo II, 25 de febreiro de 1998. 

Nomeado membro da Congregación para a Educación Católica, por S.S. Xoán Paulo II, o 25 de febreiro de 1998. 

Nomeado membro do Pontificio Consello para a Interpretación dos Textos Lexislativos, por S.S. Xoán Paulo II, 17 de outubro de 1998.

Nomeado membro da Congregación para os Bispos por un quinquenio, por S.S. Xoán Paulo II, o 19 de outubro de 1998. 

Nomeado membro do Pontificio Consello de Cultura, por S.S. Xoán Paulo II, o 19 de outubro de 1998.

Nomeado Relator Xeral do Sínodo de Bispos para Europa (outubro de 1999), por S.S. Xoán Paulo II

Nomeado membro do Pontificio Consello 'Cor Unum', por S.S. Xoán Paulo II, o 20 de setembro de 2000.

Participante na X Asemblea Xeral Ordinaria do Sínodo de Bispos 30 setembro /27 outubro de 2001.

Reelixido membro da Congregación para os Bispos por un novo quinquenio, por S.S. Xoán Paulo II, o 10 de novembro de 2003. 

Reelixido como membro do Pontificio Consello de Cultura, por S.S. Xoán Paulo II, o 30 de decembro de 2003, para un novo quinquenio.

Nomeado membro do Tribunal Supremo da Signatura Apostólica, por S.S. Xoán Paulo II, o 30 de marzo de 2004, para un quinquenio.

Nomeado membro do Consello Pontificio para a Interpretación dos Textos Lexislativos para un novo quinquenio, por S.S. Xoán Paulo II, 21 de outubro de 2004.

Nomeado membro do Consello de Cardeais para o estudo dos problemas organizativos e económicos da Santa Sé para un quinquenio, por S.S. Xoán Paulo II, 29 de novembro de 2004.

Nomeado membro da Prefectura de Asuntos Económicos da Santa Sé para un quinquenio, por S.S. Xoán Paulo II, 6 de marzo de 2005.

Nomeado membro do Pontificio Consello das Comunicacións Sociais, por S.S. Bieito XVI, 7 de outubro de 2006.

Reelixido membro do Pontificio Consello 'Cor Unum' para un quinquenio, por S.S. Bieito XVI, o 24 de abril de 2007.

 

Outros Recoñecementos

Doutor Honoris Causa pola Universidade de Burgos. Burgos, 17 de setembro de 1999.

Académico Numerario da Real Academia de Ciencias Morais e Políticas. Madrid, 1 de decembro de 1998. Ingreso co discurso: ?Os fundamentos dos Dereitos Humanos: unha cuestión urxente?, en Madrid, 29 de maio de 2001.

Doutor Honoris Causa pola Facultade de Teoloxía da Universidade de Navarra. 17 de xaneiro de 2003. 

Gran Cruz da Orde de Isabel A Católica, concedida por S.M. o Rey. Madrid, 13 de xullo de 2003.

Membro da Academia Nacional de Ciencias Morais e Políticas de Buenos Aires. Buenos Aires (Arxentina), 2 de febreiro de 2006.

Medalla de Ouro da Universidade Pontificia de Salamanca. Madrid, 10 de marzo de 2006.

Doutor Honoris Causa pola Universidade FASTA ('Fraternidade de Agrupacións Santo Tomás de Aquino'). Mar do Prata (Arxentina) 20 de abril de 2006.

Doutor Honoris Causa pola Universidade de San Pablo-CEU. Madrid 16 de xuño de 2006.

Membro de Número da Sección Primeira de Teoloxía da Real Academia de Doutores de España. Madrid, 8 de novembro de 2006.

Doutor Honoris Causa polo Instituto Católico de París, 20 de abril de 2013.

Doutor Honoris Causa pola Universidade Católica 'Péter Pázmány', de Budapest, 15 de outubro de 2015.

Doutor Honoris Causa pola Universidade Católica de Murcia, 13 de xuño de 2016.

 Obras realizadas

PUBLICACIÓNS

Libros

- Staat und Kirche im Spanien des XVI. Jahrhundets, München 1965. (Estado e Iglesia en la España del siglo XVI. Munich 1965).

(Con E. Corecco), Sacramento e diritto: antinomia nella Chiesa, Milano 1972.

Tradución alemana: Sakrament und Recht - Antinomie in der Kirche?, Paderborn, Bonifatius. Druck-Buch-Verlag, 1997.

Relaciones Iglesia-Estado en la España del siglo XXI, Salamanca, Universidad Pontificia, Departamento de ediciones y publicaciones, 1996.

Los Fundamentos de los Derechos Humanos: una cuestión urgente. Madrid, San Pablo, 2001

Estado e Iglesia en la España del siglo XVI, traducción del original “Staat und Kirche im Spanien des XVI. Jahrhundets”. Facultad de Teología “San Dámaso” (Madrid), B.A.C. Madrid 2001.

Teología y Derecho. Madrid, Cristiandad, 2003.

España y la Iglesia Católica. Madrid, Planeta Testimonio, 2006.

Ecclesia et Ius. Escritos de derecho canónico y concordatario. Madrid, Ediciones Universidad San Dámaso, 2014.

La familia, motivo de esperanza. Madrid, B.A.C. 2015.

-Santa Teresa de Jesús, reformadora de la vida consagrada, ayer y hoy. Madrid, B.A.C. 2017.

 

Artigos: en misceláneas, obras en colaboración e revistas científicas:

- Was ist 'Katholische' Rechtsheologie?, Archiv für Katholisches Kirchenrecht 135 (1966) 529-543.

- Filosofía o Teología del Derecho?. Ensayo de una respuesta desde el Derecho Canónico, en: “Wahrheit und Verkündigung”, Miscelánea en honor de M. Schmaus, München 1967, 1967-1741.

Die ekklesiologische Bedeutung der Eheschließungsform, en: “Ecclesia et Ius. Audomar Scheuermann zum 60. Geburtstag”, München-Paderborn-Wien, Verlag Ferdinand Schöningh, 1968, 491-512.

Die katholische Reaktion auf das „Kirchenrecht I” Rudolph Sohms, en: “Ius Sacrum. Klaus Mörsdorf zum 60. Geburtstag” München-Paderborn-Wien, Verlag Ferdinand Schöningh, 1969, 15-52

- Allgemeine Rechtslehre oder Theologie des Kanonischen Rechtes?, Archiv für Katholisches Kirchenrecht 138 (1969) 95-113.

- Teología Protestante Contemporánea del Derecho Eclesial, Revista Española de Derecho Canónico 25 (1970) 117-143.

- Los Tratados de las Iglesias Protestantes con los Estados, en: "La Institución Concordataria en la actualidad", Salamanca, 1971, 105-133.

- Evangelische Kirchenrechtstheologie heute. Möglichkeiten und Grenzen eines Dialogs, Archiv für Katholisches Kirchenrecht 140 (1971) 106-136.

Peculiaridad cristiana del matrimonio entre cristianos de distintas Iglesias, Diálogo Ecuménico 29 (1973) 203-227.

Le statut ontologique et épistémologique du droit canonique: notes pour une théologie du droit canonique, Revue des sciences philosophiques et théologiques 57 (1973) 203-227.

- Antecedentes históricos de las relaciones actuales entre la Iglesia y la comunidad política en España, Salmanticensis 21 (1974) 217-234.

- El proyecto de ley fundamental para la Iglesia, en: “Miscelánea en honor de Juan Becerril", Madrid 1974, 513-565.

- Die Katholische Rechtstheologie heute. Versuch eines analitischen Überblicks, Archiv für katholisches Kirchenrecht 145 (1976) 5-21.

- El derecho fundamental a la enseñanza religiosa y su reordenación en la Constitución, Salmanticensis 25 (1978) 203-213.

El Ministerio Episcopal y la organización de la Curia, en "Curia Episcopal: Reforma y Actualización", Salamanca 1979, 11-34.

Grundfragen einer katholischen Theologie des Kirchenrechts, Archiv für katholisches Kirchenrecht 148 (1979) 341-352.

- La libertad de la Iglesia ante el Estado Español, Ius Canonicum 19 (1979) 56-77.

- La virtud teologal de la esperanza y sus exigencias, en: "La Tentación contra la esperanza" (Anales de Moral Social y Económica. Centro de Estudios Sociales del Valle de la Caídos), Madrid, 1979, XVII-XXXVIII.

- Carismas institucionales y personales, en: "Vivir en el Espíritu”, VI Semana de Teología Espiritual, Madrid 1981, 75-92.

- Fundamentos eclesiológicos de una teoría general de los derechos fundamentales del cristiano en la Iglesia, en "Les Droits Fondamentaux dans l'Eglise et dans la Société. Actes du IVe Congres International de Droit Canonique”, Fribourg-Suisse 1981, 53-78.

- Iglesia Universal-Iglesia Particular, Ius Canonicum 22 (1982) 221-239.

- Tesis para la fundamentación teológico-canónica del ministerio episcopal en la Iglesia Católica, Diálogo Ecuménico 18 (1983) 493-497.

- La Iglesia en el presente y futuro de Europa, en: “La identidad de la civilización Europea” (Humanismo y Cultura VI), Colegio Mayor Zurbarán, Madrid 1987, 63-74.

- Iglesia Universal e Iglesias Particulares, en: “El Episcopado y la estructura de la Iglesia. IX Simposio Internacional de Teología”, Pamplona 1989, 321-335.

- La parroquia en la Iglesia. Evolución histórica, momento actual, perspectiva de futuro, en: “La Parroquia desde el nuevo Código de Derecho Canónico”, Salamanca 1991, 15-29.

- El Año Santo Compostelano en la mente de la Iglesia, Cuenta y Razón, 76/77 (1993) 7-11.

El derecho canónico al servicio de la comunión eclesial, en: “Ius in Vita et in missione ecclesiae. Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati”, Libreria Editrice Vaticana 1994, 135-153.

Democracia o libertad en la Iglesia, Cuenta y Razón 90-91-92 (1995) 31-38.

Décimo mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos, en: “Los diez mandamientos”, Barcelona, Ed. Planeta, 1996, 241-260.

Conciencia y poder en la doctrina católica: Algunas reflexiones teológicas en la España de los 90, Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1996, 341-357.

El ‘principio de responsabilidad’ en la ‘Humane vitae’. Clave hermenéutica y motivación inédita de la paternidad humana, en Anthropotes 1998.

Juan Carlos I y la Iglesia, publicado en el número especial dedicado a los Veinticinco Años del Reinado de S.M. el Rey Juan Carlos I, en el Diario ABC, 22.XI.2000.

El Apóstol Santiago y el futuro de España, publicado en el Diario ABC. Madrid, 24 de julio de 2001.

Un pensamiento al servicio de la “persona humana”, artículo para el libro-homenaje a D. Julián Marías, publicado por FUNDES. Madrid, 27 de mayo de 2002.

 

Coleción de documentos:

La educación para la ciudadanía, Arzobispado de Madrid, xuño de 2007.

Exigencia y compromiso del católico en la vida pública, Arzobispado de Madrid, decembro de 2007.

Estado y comunidad política, Arzobispado de Madrid, xuño de 2008.

Las relaciones Iglesia y Estado, Arzobispado de Madrid, setembro de 2008.

Lo que une y lo que separa. A propósito de las relaciones de la Iglesia y el Estado en Europa, Arzobispado de Madrid, setembro de 2009.

Presupuestos prepolíticos de la democracia, Arzobispado de Madrid, setembro de 2009.

Anunciar a Dios en la sociedad española contemporánea, Arzobispado de Madrid, setembro de 2010.

La constitución de 1812, en la perspectiva de la libertad de la Iglesia y de la libertad religiosa, Arzobispado de Madrid, novembro de 2010.

La vocación universitaria en la actualidad de la Iglesia y de la sociedad, en la perspectiva del discurso de Benedicto XVI en El Escorial, Arzobispado de Madrid, novembro de 2011.

La JMJ-2011 y la nueva evangelización: historia y presente, Arzobispado de Madrid, marzo de 2012.

La actual crisis y su trasfondo moral y espiritual, Arzobispado de Madrid, abril de 2012.

El porqué del Vaticano II en la intención de los dos Papas que lo presidieron, Arzobispado de Madrid, abril de 2013.

La unidad de la palabra de Dios y de los sacramentos: fundamento teológico del Derecho Canónico, Arzobispado de Madrid, maio de 2013.

El derecho a la educación ¿de nuevo a debate?, Arzobispado de Madrid, xuño de 2013.

El derecho a la vida. Un derecho fundamental cuestionado, Arzobispado de Madrid, xuño de 2014.

La fe cristiana en la España de hoy, Arzobispado de Madrid, agosto de 2014.

Libertad religiosa. Libertad de la Iglesia. XVII siglos después del Edicto de Milán, Arzobispado de Madrid, agosto de 2014.

Testigo para la verdad del evangelio de la familia: Un desafío pastoral urgente para la Iglesia en camino hacia el Tercer Milenio, artículo para el libro Once cardenales hablan sobre el matrimonio y familia, Madrid, 2015.

- Matrimonio y familia en el Concilio Vaticano II: Su actualidad cincuenta años después, Universidad San Dámaso, decembro de 2015.

Dictou conferencias en España e no extranxeiro sobre temas da súa especialidade: Teoloxía do dereito, cuestións fundamentais do dereito canónico, relacións Igrexa-Estado.