Paulo Martínez Lema


Birth Date: En 1982
Birth Place: Damil (Begonte)
Correo electrónico: 
Email contact form
Correo electrónico: 
Email contact form
 Curriculum

EDUCATION
2000-2005: Degree in Galician Philology at the University of Santiago de Compostela.
DEA (Advanced Studies Diploma), University of Santiago de Compostela.
Doctorate thesis: ‘Achegamento á toponimia medieval galega: a documentación do tombo de Toxos Outos (séculos XII-XIV)’.
Diploma in Galician Language, Language School.

PROFESSIONAL ACTIVITY
• Researcher at the ‘Instituto da Lingua Galega (ILG)’ within the ‘Instituto Formación de Profesorado Universitario (FPU)’, dependent on the Ministry of Education and Science.
• Holder of a scholarship to collaborated at ‘Proxecto Xelmírez’, coordinated by Professor Francisco Xavier Varela Barreiro in the section of Historic Grammar (‘Instituto da Lingua Galega (ILG)’). He enjoyed this scholarship from 1st August 2005 to 30th April 2006).

 Work & Activities

ACADEMIC PRIZES
• ‘Premio Fin de Carrera’ (Galician Autonomous Region). Degree: Galician Philology.
• ‘Premio de Terminación de Estudios Universitarios’ (Ministry of Education and Science). Degree: Galician Philology.

PARTICIPATION IN SYMPOSIA AND CONFERENCES
• “II Congreso Internacional de Onomástica Gallega”
Report: “Antrotoponimia de Begonte”, Pontevedra (2006).
• Symposium “A lexicografía galega do século XXI”
Report: “Os córpora do Instituto da Lingua Galega: o TMILG”, Santiago de Compostela (2006).
• “I Congreso da Mocidade Investigadora”
Reports: (1) “Algunhas denominacións dos golpes de mar na Costa da Morte e na Mariña Oriental”, (2) “Orotoponimia da comarca da Barbanza no tombo de Toxos Outos”, Santiago de Compostela (2007).
• “XXIII Trobada de Joves Lingüistes”
Report: “Achegamento á estrutura dos contratos forais galegos na Idade Media”, Girona (2008).
• “XIX Coloquio del Medieval Hispanic Research Seminar”
Report: “Algunas cuestiones sobre el tratamiento de la toponimia medieval gallega”, London (2008).
• “Simposio Toponimia e Cartografía”
Report: “O Inventario Toponímico da Galicia Medieval (ITGM): un novo recurso para a investigación toponomástica”, Santiago de Compostela (2008).
• “XXIV Encontro da Associação Portuguesa de Linguística”
Report: “O Inventario Toponímico da Galiza Medieval (ITGM): algumas questões a respeito do processamento da toponímia medieval galega”, Braga – Portugal (2008).
He also organized the symposium “A lexicografía galega do século XXI”, University of Santiago de Compostela - Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela (2006).

SCIENTIFIC PRODUCTION
-ARTICLES IN MAGAZINES:
• "Nomes de posesor na toponimia do concello de Begonte", in Revista Galega de Filoloxía nº 8 (2007), pages 125-155.
• "Togis / Spinis / Tribulis: mecanismos de latinización de toponimia romance no tombo de Toxos Outos", in Corral, E. / Moscoso Mato, E. / Fontoira Surís, L. (coord.): "A mi dizen quantos amigos ey". Homenaxe a Xosé Luís Couceiro.
• "Proceso de construción dun inventario toponímico medieval: o Tombo de Toxos Outos", in Estudos de Lingüística Galega nº 1.
• "Achegamento á antropotoponimia do concello de Vilalba (Lugo)", in Brea, M. / Fernández Rei, F. / Regueira, X. L. (coord.): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina. University of Santiago de Compostela, pages 155-162.
• "Os mares son os mesmos, o que cambian son os nomes: sobre algunhas denominacións dos golpes de mar na Costa da Morte e na Mariña Oriental", in Evans Pim, J., Kristensen, B. and Crespo, O. (eds.): Actas do I Congreso da Mocidade Investigadora (25-26 de outubro de 2007). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / IGESIP, pages 197-202.
• "Orotoponimia da comarca da Barbanza no Tombo de Toxos Outos", in Evans Pim, J., Kristensen, B. and Crespo, O. (eds.): Actas do I Congreso da Mocidade Investigadora (25-26 de outubro de 2007). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / IGESIP, pages 189-195.
-BOOKS:
• Inventario toponímico do Tombo de Toxos Outos. Noia: Toxosoutos (2008).

LITERARY PRODUCTION
-PRIZES:
1993-1996: several prizes at the “Certamen Terra Chá de Literatura y Dibujo Infantil y Juvenil”, organized by Xermolos Association (Guitiriz – Lugo).
1998: IES Lucus Augusti Literary Contest, first prize for "O bicu" (tale).
1999: IES Lucus Augusti Literary Contest, second prize for "Chairegos" (tale).
1999: Ánxel Fole Narrative Contest, first prize for "A estrela de Merlín" (tale).
2003: Ánxel Fole Narrative Contest, accesit for "Cuich Aorta" (tale).
2004: Os Viaductos Narrative Contest, second prize for "A cantiga de Talessin Finnan" (story).
2005: “Certame Ourense de Contos para a Mocidade”, accesit for "Os libros do estudante".
2005: “Concello de Ames” Literary Contest, first prize for "A moza de cabelo negro" (poem).
2005: “Certame Galego de Creadores Novos Gz-Crea”, third prize for "O aviso" (story).
2006. “Certame Galego de Creadores Novos Gz-Crea”, second prize for "O inverno nas abadías" (story).
2007. “Certame Galego de Creadores Novos Gz-Crea”, second prize for "O Profeta" (story).
2005. “Certame Cultura Quente de Caldas de Reis”, accesit for "Agridoce" (story).

-COLLABORATIONS IN MAGAZINES: Terra Chá, Dorna, Xistral, A Xanela…
• He published into Galician several tales from ‘The Celtic Twilight’ by W. B. Yeats in the web www.bivir.com.
-BOOKS:
• As Crónicas Chairegas (Manuel María Foundation, 2008).
-LANGUAGES
Portuguese: advanced level (written and spoken). English: advanced level (written and spoken). Spanish: advanced level (written and spoken). German: basic level (written and spoken).