Ana Romero


Birth Date: 4th January 1952
Birth Place: Santiago de Compostela (A Coruña)
 Curriculum

She took a degree in Ancient History and Art History at the University of Santiago and a doctor’s degree in History at the University of A Coruña. Nowadays, she teaches Geography and History at ‘Monte das Moas’ Secondary School in A Coruña.

A) Didactic works
1979. ‘Itinerarios naturais: A Frouxeira’ (in collaboration).
1980. ‘Cultura de los castros’.
1985. ‘Os castros: recoñecemento e catalogación’.
1986. ‘Historia do Mundo Contemporáneo. Textos escollidos’ (in collaboration).
1987. ‘Traballos prácticos de Xeografía’ (in collaboration) and ‘Historia do Mundo Contemporáneo. Guía do curso’ (in collaboration).
1989. ‘Historia do Mundo Contemporáneo. Guía da Revolución Francesa’ (in collaboration), ‘Historia. 1º de BUP’ (in collaboration), ‘A Coruña romana’ (in collaboration) and ‘A Historia das civilizacións a través do cine’ (in collaboration).
1991. ‘Orientaciones y criterios para la elaboración de materiales curricula-res’ (in collaboration) and ‘Guía didáctica da exposición "Ciudad y Torre"’ (in collaboration).
1992. ‘A construcción do tempo histórico’ (in collaboration).
1993. ‘El proyecto "Aula Sete". Una reflexión desde la práctica’ (in collaboration), ‘A construcción do tempo histórico: un problema conceptual e procedemental nas CC.SS.’ (in collaboration), ‘A Torre de Hércules’ and ‘Materiais de traballo para 3º de ESO’ (in collaboration).
1994. ‘Materiais de traballo para 4º de ESO’ (in collaboration) and ‘O cine: un recurso didáctico nas Ciencias Sociais’.
1995. ‘La evaluación en ESO and BUP’ (in collaboration) and ‘Historia do Mundo Contemporáneo’ (in collaboration).
1997. ‘A historia da cidade nas súas fontes documentais’ (in collaboration), ‘Nomes, heroes e mitos. Fundadores lendarios e toponimia da cidade coruñesa’ (in collaboration), ‘A torre de Hércules dende as súas orixes ata a actualidade’ (in collaboration), ‘A cidade antiga. O espacio coruñés dende os primeiros asentamentos humanos ata o século XII’ (in collaboration), ‘A Coruña medieval. 1208-1516’ (in collaboration), ‘A Coruña dos Austrias. 1516-1700’ (in collaboration), ‘A Coruña na época da Ilustración. 1700-1808’ (in collaboration), ‘A Coruña: evolución urbanística. Planos e imaxes’ (in collaboration), ‘O hábitat castrexo na ría de Ferrol’, ‘Galicia. CC.SS. Xeografía e Historia’ and ‘Historia de España contemporánea’ (in collaboration).
1998. ‘Historia de España contemporánea. Documentos e mapas’ (in collaboration).
2003. ‘Historia. 2 Bacharelato’ (in collaboration) and ‘Historia do Mundo Contemporáneo’ (in collaboration).
2004. ‘Historia de España. Selección documental’ (in collaboration) and ‘Historia contemporánea e cine’ (in collaboration).
2006. ‘Ciencias Sociais. 4º ESO’ (in collaboration).
B) Scientific works
1976. ‘El hábitat castreño’.
1979. ‘Prehistoria e Arqueoloxía de Galicia. Estado da cuestión’ (in collaboration).
1980. ‘Asentamentos castrexos costeiros no N. de Galicia’.
1982. ‘Camiños de Ferrolterra’ (in collaboration).
1983. ‘Panorámica xeral da Cultura Castrexa’ (in collaboration).
1985. ‘A Frouxeira. Valdoviño’ (in collaboration) and ‘Catalogación arqueolóxica da ría de Ferrol’.
1987. ‘Galicia nos textos clásicos’ (in collaboration), ‘Castro de Borneiro’ and ‘Dous instrumentos de traballo no castro de Borneiro’.
1990. ‘Ferrol a través dos textos literarios e históricos’, reedited in 1995 (in collaboration).
1991. ‘Fontes para o estudio da Torre de Hércules’.
1992. ‘Castelao, ilustrador de "El cuento semanal"’ (in collaboration) and ‘Obxectos metálicos no castro de Borneiro’.
1995. ‘Diccionario de termos de Arqueoloxía e Prehistoria’ (in collaboration).
1996. ‘Antecedentes históricos no tráfico marítimo dos portos galegos con Europa’.
1997. ‘A fábrica de tabacos da Palloza. Producción e vida laboral na decana das fábricas coruñesas’ and ‘Apoio de Ferrol á Coruña no 1889’.
2000. ‘Salgadeiras e conserveiras de pescado en Galicia. Evolución histórica e o traballo das mulleres’ (in collaboration).
2001. ‘As cigarreiras coruñesas: reivindicación, politización e solidariedade na Palloza (1804-1936)’ and ‘Republicanismo coruñés. Aproximación histórica e selección documental. 1868-1936’ (in collaboration).
2002. ‘Os inicios do laicismo escolar en Ferrol e A Coruña (1887-1906)’.
2003. ‘Severino Chacón, líder sindical do mundo do tabaco’ and ‘Germinal. Centro de Estudios Sociais (Cultura obreira na Coruña, 1902-1936)’ (in collaboration).
2004. ‘Os inicios da Antorcha Galaica de Librepensamiento’.
2005. ‘Ferrol e A Coruña, pioneiras do laicismo escolar galego’, ‘A represión franquista na Fábrica de Tabacos da Coruña’ in ‘A represión franquista en Galicia’, ‘O orballo da igualdade. Asociacionismo progresista na cidade da Coruña’ (in collaboration), ‘A Coruña liberal. 1808-1874. A loita polas liberdades a través da documentación municipal’ and ‘Os inicios da Antorcha Galaica de Librepensamiento’ (in collaboration).