Ana Romero


Fecha de Nacimiento: 4 de enero de 1952
Lugar de Nacimiento: Santiago de Compostela (A Coruña)
 Currículum

Tiene la licenciatura de Historia Antigua e Historia del Arte en la Universidad de Santiago y Doctora en Historia por la Universidad de A Coruña.
Actualmente ejerce de Catedrática de Geografía e Historia en el I.B. “Monte das Moas” de A Coruña.

 Obras realizadas

PUBLICACIONES DE CARÁCTER DIDÁCTICO
1979. “Itinerarios naturais: A Frouxeira” (En colaboración).
1980. “Cultura de los castros”.
1985. “Os castros: recoñecemento e catalogación”.
1987. “Traballos prácticos de Xeografía” (En colaboración).
1986. “Historia do Mundo Contemporáneo. Textos escollidos” (En colaboración).
1987. “Historia do Mundo Contemporáneo. Guía do curso” (En colaboración).
1989. “Historia do Mundo Contemporáneo. Guía da Revolución Francesa” (En colaboración).
1989. “Historia. 1º de BUP” (En colaboración).
1989. “A Coruña romana” (En colaboración).
1989. “A Historia das civilizacións a través do cine” (En colaboración).
1991. “Orientaciones y criterios para la elaboración de materiales curricula-res” (En colaboración).
1991. Guía didáctica de la exposición "Ciudad y Torre" (En colaboración).
1992. “A construción do tempo histórico” (En colaboración).
1993. “El proyecto "Aula Sete". Una reflexión desde la práctica” (En colaboración).
1993. “A construción do tempo histórico: un problema conceptual e procedemental nas CC.SS.” (En colaboración).
1993. “A Torre de Hércules”.
1993. “Materiais de traballo para 3º de E.S.O.” (En colaboración).
1994. “Materiais de traballo para 4º de E.S.O.” (En colaboración).
1994. “O cine: un recurso didáctico nas Ciencias Sociais”.
1995. “La evaluación en E.S.O. y B.U.P.” (En colaboración).
1995. “Historia do Mundo Contemporáneo” (En colaboración).
1997. “A historia da cidade nas súas fontes documentais” (En colaboración).
1997. “Nomes, heroes e mitos. Fundadores lendarios e toponimia da cidade coruñesa” (En colaboración).
1997. “A torre de Hércules dende as súas orixes ata a actualidade” (En colaboración).
1997. “A cidade antiga. O espacio coruñés dende os primeiros asentamentos humanos ata o século XII” (En colaboración).
1997. “A Coruña medieval. 1208-1516” (En colaboración).
1997. “A Coruña dos Austrias. 1516-1700” (En colaboración).
1997. “A Coruña na época da Ilustración. 1700-1808” (En colaboración).
1997. “A Coruña: evolución urbanística. Planos e imaxes” (En colaboración).
1997. “O hábitat castrexo na ría de Ferrol”.
1997. “Galicia. CC.SS. Xeografía e Historia”.
1997. “Historia de España contemporánea” (En colaboración).
1998. “Historia de España contemporánea. Documentos e mapas” (En colaboración).
2003. “Historia. 2 Bacharelato” (En colaboración).
2003. “Historia do Mundo Contemporáneo” (En colaboración).
2004. “Historia de España. Selección documental” (En colaboración).
2004. “Historia contemporánea e cine” (En colaboración).
2006. “Ciencias Sociais. 4º ESO” (En colaboración).

PUBLICACIONES DE CARÁCTER CIENTÍFICO
1976. “El hábitat castreño”.
1979. “Prehistoria e Arqueoloxía de Galicia. Estado da cuestión” (En colaboración).
1980. “Asentamentos castrexos costeiros no N. de Galicia”.
1982. “Camiños de Ferrolterra” (En colaboración).
1983. “Panorámica xeral da Cultura Castrexa” (En colaboración).
1985. “A Frouxeira. Valdoviño” (En colaboración).
1985. “Catalogación arqueolóxica da ría de Ferrol”.
1987. “Galicia nos textos clásicos” (En colaboración).
1987. “Castro de Borneiro”.
1987. “Dous instrumentos de traballo no castro de Borneiro”.
1990. “Ferrol a través dos textos literarios e históricos. Reeditado en 1995” (En colaboración).
1991. “Fontes para o estudio da Torre de Hércules”.
1992. “Castelao, ilustrador de "El cuento semanal" (En colaboración).
1992. “Obxectos metálicos no castro de Borneiro”.
1995. “Diccionario de termos de Arqueoloxía e Prehistoria” (En colaboración).
1996. “Antecedentes históricos no tráfico marítimo dos portos galegos con Europa”.
1997. “A fábrica de tabacos da Palloza. Produción e vida laboral na decana das fábricas coruñesas”.
1997. “Apoio de Ferrol á Coruña no 1889”.
2000. “Salgadeiras e conserveiras de pescado en Galicia. Evolución histórica e o traballo das mulleres” (En colaboración).
2001. “As cigarreiras coruñesas: reivindicación, politización e solidariedade na Palloza (1804-1936)”.
2001. “Republicanismo coruñés. Aproximación histórica e selección documental. 1868-1936” (En colaboración).
2002. “Os inicios do laicismo escolar en Ferrol e A Coruña (1887-1906)”.
2003. “Severino Chacón, líder sindical do mundo do tabaco”.
2003. “Germinal. Centro de Estudios Sociais (Cultura obreira na Coruña, 1902-1936)” (En colaboración).
2005. “Ferrol e A Coruña, pioneiras do laicismo escolar galego”.
2004. “Os inicios da “Antorcha Galaica de Librepensamiento”.
2005. “A represión franquista na Fábrica de Tabacos da Coruña. en A represión franquista en Galicia”.
2005. “O orballo da igualdade. Asociacionismo progresista na cidade da Coruña (En colaboración)”.
2005. “A Coruña liberal. 1808-1874. A loita polas liberdades a través da documentación municipal”.
2005. “Os inicios da Antorcha Galaica de Librepensamiento” (En colaboración).