Xulio López Valcárcel


Categoría: Escritor
Data de Nacemento: 1953
Lugar de Nacemento: Lugo
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago, exerce de Procurador dos Tribunais.

 Obras realizadas

Leva máis de vinte anos dedicándose á poesía. Participou nos colectivos 'Cravofondo' e 'De amor e desamor' Publicou: Véspera do día, (Editorial Follas Novas, Santiago, 1979). Alba de auga sonámbula (Edicións Celta, Lugo, 1983). O sol entre os dedos (Edicións do Castro, Sada, 1993). Memoria de Agosto (Deputación da Coruña, 1993) Antoloxías: Desde a palabra doce veces de Luciano Rodríguez, 1986. Escolma da poesía galega de X. Lois García . Poesía Galega de Hoxe (Coleccion Visor, Madrid, 1990). Los caminos de la voz, seis poetas gallegos de hoy (Colecc. Maillot Amarillo, Granada, 1995). Traduccións: ó castelán, catalán, inglés, italiano, ruso. Narrativa:Anel de Mel, relatos eróticos (Edit. Vía Láctea, 1991). Campo de Marte (Edit. Espiral Maior, 1999) . Obra actual: Campo de Marte (prosa) - caleidoscopio de historias que se entrecruzan, contrastes humanos e psicolóxicos, comicidade e dramatismo, nobreza e abxección, violencia e tenrura, perdedores, a vida vista en 'zapping'.

 Outros datos de interese

Premios: Premio Nacional de Poesía para menores de 25 anos. Premio Guimaraes (Portugal). Premio Celso Emilio Ferreiro (Santiago, 1979). Premio Antonio Tovar (Ourense, 1993). Premio Miguel González Garcés (A Coruña, 1993). Premio da Crítica Española 1994. Premio da Crítica en lingua galega, 2003 polo seu poemario Casa última. Programa radiofónico: 'Entre libros' na cadena SER, durante varios anos. Outros: Diversas aparicións televisivas, colaboracións literarias varias, crítica literaria e de arte. Afeccións: fútbol, música, viaxes.